PATRONAT HONOROWY:
JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Marek Bojarski oraz Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz

PARTNERZY FESTIWALU:
Miejska Biblioteka Publiczna
* Mediateka * Muzeum Współczesne Wrocław * Gimnazjum nr 29 imienia Konstytucji 3 Maja * Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego * Klub Puzzle * Wydawnictwo Dwie Siostry * Uitgeverij Querido * Biuro Promocji Wrocławia * Fundacja Dom Pokoju

 Festiwal Kultury Holenderskiej i Flamandzkiej

Ośrodek Kultury Niderlandzkiej przy Katedrze Filologii Niderlandzkiej Uniwersytetu Wrocławskiego zajmuje się popularyzacją kultury holenderskiej i flamandzkiej wśród mieszkańców Dolnego Śląska, jednakże nie ogranicza się tylko do tego. Łączy on różne środowiska akademickie z kręgami pozauniwersyteckimi w mieście i w regionie. Odzwierciedleniem tej działalności jest Festiwal Kultury Holenderskiej i Flamandzkiej, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 24-27 kwietnia 2013.

W ramach czterodniowego festiwalu kultura ta zostanie szeroko zaprezentowana, począwszy od artystycznych fotografii niderlandzkich krajobrazów, poprzez niderlandzkojęzyczną (holenderską i flamandzką) poezję w przekładzie na język polski, popularyzatorskie wykłady, muzykę, przekłady literatury dziecięcej i młodzieżowej, Wielkie Dyktando Języka Niderlandzkiego, aż po debatę prezentującą kulturę polityczną w Holandii i we Flandrii. Osią tej debaty będzie rola obywatela i lokalne inicjatywy podejmowane właśnie przez obywateli. Zaplanowane wydarzenia mają różnorodny charakter: od akademickiego po popularyzatorski, by w ten sposób mogły być atrakcyjne dla jak najszerszej publiczności. Zapraszamy do zapoznania się z programem Festiwalu.

design by Maciej Lewkowicz