KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW NIDERLANDYSTYKI
 

Zarząd KNSN 2011:

przewodnicząca KNSN: Justyna Przybyła

wiceprzewodniczący KNSN: Michał Doczumiński

sekretarz KNSN: Hania Pielka

skarbnik KNSN: Michał Pieczarka

e-mail: kolostudentownl@gmail.com

ZARZĄD 2007-2010KFN
KOMUNIKATY
WIECZORY FILMOWE w semestrze letnim