HARMONOGRAM REKRUTACJI
ROK AKADEMICKI 2015/2016

ZASADY REKRUTACJIINTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW
 

HARMONOGRAM REKRUTACJI na rok akademicki 2015/2016

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
TERMINY
1.
 
Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK
10 kwietnia 2015 r.
2.
 
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 
2 lipca 2015 r.
3a.
 
Postępowanie rekrutacyjne (konkurs świadectw)
7-9 lipca 2015 r.
3b.
 
Postępowanie rekrutacyjne, (rozmowy kwalifikacyjne) - dotyczy kandydatów z tzw. starą maturą oraz kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości wydanym poza granicami Polski*
9 lipca 2015, godz. 10.00, pokój 313 (III piętro)
    I tura  
4.
 
Ogłoszenie I listy osób do przyjęcia na studia
10 lipca 2015 r.
5.
 
Ogłoszenie I listy rezerwowej (tylko w IRKa na indywidualnym koncie kandydata)
10 lipca 2015 r.
6.
 
Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię) [pokój 313, III piętro] **
13-16 lipca 2015 r. - godz. 10.00-12.00
7.
 
Ogłoszenie I listy przyjętych na studia
17 lipca 2015 r.
    II tura  
1.
 
Ogłoszenie II listy osób do przyjęcia
17 lipca 2015 r.
2.
 
Ogłoszenie II listy rezerwowej (tylko w IRKa na indywidualnym koncie kandydata)
17 lipca 2015 r.
3.
 
Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię) [pokój 313, III piętro] **
20-22 lipca 2015 r. - godz. 10.00-12.00
4.
 
Ogłoszenie II listy przyjętych na studia
23 lipca 2015 r.
    III tura  
1.
 
Ogłoszenie III listy osób do przyjęcia do wyczerpania limitu miejsc
23 lipca 2015 r.
2.
 
Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię) [pokój 313, III piętro] **
24 i 27 lipca 2015 r. - godz. 10.00-12.00
3.
 
Ogłoszenie III listy przyjętych na studia
do 28 lipca 2015 r.

*Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów z tzw. starą maturą oraz kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości wydanym poza granicami Polski:
9.07.2015 r., godz. 10.00
Katedra Filologii Niderlandzkiej
ul. Kuźnicza 21-22 wejście od ul. Nożowniczej, pok. 313
50-138 Wrocław

**Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię) -dotyczy kandydatów z NOWĄ MATURĄ i STARĄ MATURĄ oraz kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości wydanym poza granicami Polski
I tura: 13-16 lipca 2015 r.
II tura: 20-22 lipca 2015 r. 

III tura: 24 i 27 lipca 2015 r.  
w godzinach od 10.00 do 12.00
Katedra Filologii Niderlandzkiej
ul. Kuźnicza 21-22 wejście od ul. Nożowniczej, pok. 313
50-138 Wrocław
tel. 71 375 27 09

Studia drugiego stopnia stacjonarne (2-letnie magisterskie)

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
TERMINY
1.
 
Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK
10 kwietnia 2015 r.
2.
 
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 
20 września 2015 r.
3.
 
Postępowanie rekrutacyjne, rozmowy kwalifikacyjne [pokój 313, III piętro] *
22 września 2015 r. - godz. 10.00
4.
 
Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię) [pokój 313]**
07-11 września 2015 - godz. 10.00-12.00
14-18 września 2015 - godz. 10.00-12.00
21-23 września 2015 - godz. 11.00-13.00

5.
 
Ogłoszenie listy przyjętych na studia
do 24 września 2015 r.


* Postępowanie rekrutacyjne


22.09.2015 r., godz. 10.00, pokój 313
Katedra Filologii Niderlandzkiej
ul. Kuźnicza 21-22 (wejście od ul. Nożowniczej), 50-138 Wrocław
tel. 71 375 27 09

** Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)
7 - 11 września i 14 - 18 września 2015 godz. 10.00 - 12.00 oraz  21 - 23 września 2015, godz. 11.00 - 13.00
Katedra Filologii Niderlandzkiej
ul. Kuźnicza 21-22 (wejście od ul. Nożowniczej, pok. 313, III piętro), 50-138 Wrocław
tel. 71 375 27 09

 


 

POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY