HARMONOGRAM REKRUTACJI
ROK AKADEMICKI 2011/2012

ZASADY REKRUTACJIINTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓWHARMONOGRAM
 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie stacjonarne)

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
TERMINY
    I tura  
1.
 
Rozpoczęcie rejestracji
1 czerwca 2011 r.
2.
 
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 
2 lipca 2011 r.
3.
 
Pobieranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów
6 lipca 2011 r.
4.
 
Postępowanie rekrutacyjne, rozmowy kwalifikacyjne
6-8 lipca 2011 r.
5.
 
Ogłoszenie I listy osób do przyjęcia na studia
11 lipca 2011 r.
6.
 
Ogłoszenie I listy rezerwowej (tylko w IRKa na indywidualnym koncie kandydata)
11 lipca 2011 r.
7.
 
Przyjmowanie dokumentów
12-15 lipca 2011 r.
8.
 
Ogłoszenie I listy przyjętych na studia
18 lipca 2011 r.
    II tura  
1.
 
Ogłoszenie II listy osób do przyjęcia
18 lipca 2011 r.
2.
 
Ogłoszenie II listy rezerwowej (tylko w IRKa na indywidualnym koncie kandydata)
18 lipca 2011 r.
3.
 
Przyjmowanie dokumentów
19-21 lipca 2011 r.
4.
 
Ogłoszenie II listy przyjętych na studia
22 lipca 2011 r.
    III tura  
1.
 
Ogłoszenie III listy osób do przyjęcia do wyczerpania limitu miejsc
22 lipca 2011 r.
2.
 
Przyjmowanie dokumentów
25-26 lipca 2011 r.
3.
 
Ogłoszenie III listy przyjętych na studia
27 lipca 2011 r.


Studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie niestacjonarne wieczorowe)

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
TERMINY
    I tura  
1.
 
Rozpoczęcie rejestracji
1 czerwca 2011 r.
2.
 
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 
24 lipca 2011 r.
3.
 
Postępowanie rekrutacyjne
27-28 lipca 2011 r.
4.
 
Ogłoszenie I listy osób do przyjęcia na studia
29 lipca 2011 r.
5.
 
Przyjmowanie dokumentów
30 lipca-1 sierpnia
6.
 
Ogłoszenie I listy przyjętych na studia
2 sierpnia 2011 r.
   
II tura
 
7.
 
Rozpoczęcie rejestracji
2 sierpnia 2011 r.
8.
 
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 
18 września 2011 r.
9.
 
Postępowanie rekrutacyjne
19 września 2011 r.
10.
 
Ogłoszenie listy osób do przyjęcia na studia
21 września 2011 r.
11.
 
Przyjmowanie dokumentów
19-22 września 2011 r.
12.
 
Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia
23 września 2011 r.


Studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
TERMINY
1.
 
Rozpoczęcie rejestracji
1 czerwca 2011 r.
2.
 
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 
13 września 2011 r.
3.
 
Postępowanie rekrutacyjne, rozmowy kwalifikacyjne
14-16 września 2011 r.
4.
 
Przyjmowanie dokumentów
5-16 września 2011 r.
5.
 
Ogłoszenie I listy przyjętych na studia
do 19 września 2011 r.

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), legitymujących się świadectwem dojrzałości lub dyplomem wydanym poza granicami Polski odbędzie się w pokoju 312 (ul. Kuźnicza 21-22, wejście od ul. Nożowniczej) o godz. 10.00 odpowiednio 8 lipca 2011 (studia stacjonarne) oraz 26 lipca 2011 (studia niestacjonarne).


 

POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY