PAŃSTWOWA KOMISJA AKREDYTACYJNA przyznaje niderlandystyce ocenę WYRÓŻNIAJĄCĄ

ZASADY REKRUTACJIINTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓWHARMONOGRAM
 

Uchwała nr 1206/2004 PREZYDIUM PAŃSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku "filologia" w zakresie (...) "filologi niderlandzkiej" prowadzonym na poziomie magisterskim na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej po zasięgnięciu opinii Zespołu Kierunków Studiów Humanistycznych, w sprawie jakości kształcenia na kierunku "filologia" w zakresie (...) filologii niderlandzkiej prowadzonym na poziomie magisterskim - postanowiło przyznać ocenę wyróżniającą.

Wyróżniającą ocenę jakości kształcenia na kierunku "filologia" w zakresie filologi niderlandzkiej" uzasadniają przyjęte rozwiązania programowe. Plan studiów na tej specjalności ma charakter modułowy i w ramach wybranej specjalizacji daleko wykracza poza standardy na uczania. Jest planem nowatorskim i w pełni przystającym do wymogów nowoczesnych studiów filologicznych. Prowadzący zajęcia są doskonale przygotowania tak pod względem merytorycznym jak i językowym, a zajęcia prowadzone z wykorzystaniem różnorodnych technik i metod dydaktycznych oraz przy udziale wykładowców zagranicznych. Prace magisterskie są bardzo wysokiej jakości. Kadra prowadząca zajęcia na ocenianej specjalności liczy szesnaście osób, co czyni filologię jedną z największych na świecie. Nowoczesna biblioteka niderlandystyczna, posiadająca największy księgozbiór w kraju, obejmujący ponad 10.000 woluminów książek i 4.500 woluminów czasopism. Średni roczny przyrost księgozbioru wynosi około 900 woluminów. Na Wydziale funkcjonuje niezwykle aktywny Ośrodek Kultury Niderlandzkiej, który swoją ofertę kieruje nie tylko do studentów, ale i mieszkańców Wrocławia. Studenci mają możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programu SOCRATES i kursów letnich. Wydział jest wzorem dla innych krajów Europy Środkowej; stanowiąc najmocniejszy europejski ośrodek studiów niderlandzkich poza Belgia i Holandią oferuje wsparcie dla osrodków akademickich np. w Ołomuńcu i Pradze. Jednostka publikuje własne czasopismo naukowe. Jest to specjalność unikatowa, stworzona od podstaw w stosunkowo krótkim czasie, która tak pod względem naukowym jak i dydaktycznym reprezentuje bardzo wysoki poziom.

PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ
 

POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY