program studiów
rok II i III - studia I stopnia
rok II - studia II stopnia


NOWY PROGRAM STUDIÓW
(I rok studiów I i II stopnia) - patrz link na dole strony


PROGRAM STUDIÓW 2015/2016 [LINK]

Zakłady i Pracownie KFN
studia stacjonarne
 TABELA STUDIÓW dla studentów, którzy podjęli studia w:

 
 
 
studia magisterskie od 2005

Zakłady i Pracownie KFN
studia niestacjonarne
 TABELA STUDIÓW dla studentów, którzy podjęli studia w:

 

PREZENTACJA PRZEDMIOTÓW

program studiów [LINK]

POWRÓT NA POCZŸTEK STRONY