Katedra Filologii Niderlandzkiej Uniwersytetu Wrocławskiego, obok studiów w formie tradycyjnej, oferuje również specjalizację:

Język, Literatura i Kultura Niderlandzka
w Kontekście Środkowoeuropejskim (DCC)

DCC

Oficjalna strona specjalizacji DCC
http://dcc.ned.univie.ac.at/   
  Praktyki studentów DCC
DCC 2016-17: sprawozdanie z odbytej praktyki
DCC 2016-17: warunki zaliczenia praktyki