PROGRAM STUDIÓW 2022/2023
Zakłady i Pracownie KFN
studia stacjonarne
 

Program stacjonarnych studiów licencjackich - obowiązuje studentów I roku (2022) [LINK]

Program stacjonarnych studiów licencjackich - obowiązuje studentów I roku (2020 i 2021) [LINK]

Program stacjonarnych studiów magisterskich - obowiązuje studentów II roku (od roku 2020) [LINK]

Zajęcia dodatkowe dla studentów realizujących specjalizację DCC [LINK]

STUDIEPROGRAMMA BACHELOR [LINK]
STUDIEPROGRAMMA MASTER [LINK]

POWRÓT NA POCZźTEK STRONY