dr Agata Kowalska-Szubert  

Kierownik Zakładu

dr hab. Agata Kowalska-Szubert


Zakład Językoznawstwa Niderlandzkiego

realizuje swój program badawczy wychodząc z założenia, że nauka nie jest dziełem jednostki, ale zbiorowości, i jej rozwój jest uwarunkowany działalnością społeczną. Świadomość tego stanu rzeczy przyczyniła się sto kilkadziesiąt lat temu do stworzenia przez dziewiętnastowiecznych lingwistów niezawisłej od innych nauki. Zakład Językoznawstwa Niderlandzkiego wpisuje się w tradycję badań językoznawczych.

W ślad za naszymi poprzednikami, językoznawcami polskimi, niderlandzkojęzycznymi i badaczami z innych krajów, uważamy język za jeden z najbardziej skomplikowanych sposobów przekazywania myśli. Traktujemy język jako aparat poznawczy człowieka, na który składają się także zdolność postrzegania i kategoryzowania, emocje, procesy abstrakcji i rozumowania. Dlatego w badaniach nad językiem uwzględniamy sposoby wymiany myśli w procesie komunikacji między ludźmi. Stąd też wynika nasza koncentracja badawcza na dwóch możliwych orientacjach językoznawstwa: semiotycznej i socjologicznej. Takie podejście pozwala na przyjęcie założenia metodologicznego, że na samo zjawisko języka rozumianego jako twór społeczny można i powinno się patrzeć z dwóch różnych stron, widocznych w nastawieniu poszczególnych gałęzi humanistyki.


W Zakładzie Językoznawstwa Niderlandzkiego współpracują ze sobą:

Dr hab. Agata Kowalska-Szubert, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (1991), obrona rozprawy doktorskiej De kool en de geit. Nederlandse vaste verbindingen met een dier- of plantelement odbyła się w czerwcu 1996 r. na Uniwersytecie Lejdejskim (Rijksuniversiteit Leiden), dyplom został nostryfikowany przez Uniwersytet Wrocławski we wrześniu 1996 r., członek m.in. Międzynarodowego Stowarzyszenia Niderlandystów IVN, Międzynarodowego Zrzeszenia Germanistów i Stowarzyszenia Niderlandystów Europy Środkowej i Wschodniej Comenius.

Główne kierunki działalności naukowej: leksykologia, etymologia, kontakty językowe, historia języka

Publikacje

Credo: Uczyć tak, żeby przedmiot był zrozumiały i interesujący. Nie ma trudnych zagadnień – są tylko takie, o których warto podyskutować.

Zainteresowania pozanaukowe: czytanie książek (w tym oczywiście Agaty Christie), rozwiązywanie krzyżówek, sudoku, długie spacery z nieznośnym psem

Dr hab. Agata Kowalska-Szubert zajęła II miejsce w ogólnopolskim dyktandzie AD 2009 wśród osób piszących przez GG.

dr Zuzanna Czerwonka-Wajda

mgr Agnieszka Kucfir

Pracownia leksykografii niderlandzkiej

POWRÓT NA POCZźTEK STRONY