Kierownik Pracowni

dr Jacek Karpiński


prof. Stanisław Prędota  
prof. zw. dr hab. Stanisław Prędota
dr Agata Kowalska-Szubert   dr Agata Kowalska-Szubert
Pracownia Leksykologii i Leksykografii Niderlandzkiej prowadzi badania w zakresie leksykologii, frazeologii i paremiologii języka niderlandzkiego i polskiego.
W dziedzinie frazeologii i paremiologii ukazały się dotychczas cztery słowniki: Mały niderlandzko-polski słownik przysłów (Wrocław 1986) Stanisława Prędoty, Podręczny niderlandzko-polski słownik frazeologiczny (Wrocław 1992) Jana Czochralskiego i Stanisława Prędoty, Niderlandzko-polski słownik przysłów (Wrocław 1997) H. L. Coxa i Stanisława Prędoty oraz Niderlandzkie i polskie frazeologizmy i przysłowia (Wrocław 1997) Stanisława Prędoty i Siegfrieda Theissena.
W roku 2006 zakończone zostały prace nad realizacją międzynarodowego projektu naukowego w ramach współpracy pomiędzy Wspólnotą Flamandzką a Rzeczpospolitą Polską pt. Leksykologia kontrastywna języka niderlandzkiego i polskiego, którego koordynatorami byli prof. Stefan Kiedroń i dr Agata Kowalska-Szubert ze strony naszej Katedry, zaś prof. dr Jos Wilmots (Limburgs Universitair Centrum Hasselt-Diepenbeek) ze strony flamandzkiej. Efektem tego projektu jest podręcznik akademicki autorstwa Agaty Kowalskiej-Szubert i Josa Wilmotsa, Nu even zakelijk! Diepenbeek: Limburgs Universitair Centrum, 2005, 223 ss., oraz słownik autorstwa Josa Wilmotsa, Magdaleny Maciążek i Krisa van Heuckeloma pt. Zwięzły słownik polsko-niderlandzki dla świata biznesu, Diepenbeek: Limburgs Universitair Centrum, 2005, Belgia, 206 ss.
W Pracowni Leksykologii i Leksykografii Niderlandzkiej przygotowywana jest rozprawa habilitacyjna dr Agaty Kowalskiej-Szubert Niderlandzkie pożyczki leksykalne we współczesnej polszczyźnie.
W zakresie dydaktyki Pracownia Leksykologii i Leksykografii Niderlandzkiej prowadzi zajęcia z historii języka niderlandzkiego, proseminaria i seminaria magisterskie poświęcone różnym aspektom języka niderlandzkiego oraz różnorodne zajęcia praktyczne (m.in. ćwiczenia tłumaczeniowe, leksykalne, gramatyczne).
W Pracowni Leksykologii i Leksykografii Niderlandzkiej współpracują ze sobą:
Profesor Stanisław Prędota, absolwent Uniwersytetu Lipskiego (1967), prof. zw. dr hab. (1993), twórca i pierwszy kierownik Katedry Języka, Literatury i Kultury Niderlandzkiej Uniwersytetu Wrocławskiego, autor ponad 200 publikacji (monografii, podręczników, artykułów, recenzji), redaktor serii Neerlandica Wratislaviensia, członek m.in. Komitetu Językoznawstwa PAN, Komitetu Neofilologicznego PAN, Nowojorskiej Akademii Nauk oraz Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (Lejda), laureat 4 nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Visser Neerlandia Prijs.

Główne kierunki działalności naukowej: fonetyka, fonologia, leksykografia, frazeologia i paremiologia języka niderlandzkiego, niemieckiego i polskiego.

Publikacje

Zainteresowania pozanaukowe: ogród i podróże.
Dr Jacek Karpiński, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (2005), członek m.in. Międzynarodowego Stowarzyszenia Niderlandystów IVN, lokalny koordynator programu studiów licencjackich ‘Dutch Language, Literature and Culture in a Central European Context’ (DCC).

Główne kierunki działalności naukowej: składnia języka niderlandzkiego i polskiego, glottodydaktyka, językoznawstwo międzykulturowe.

Publikacje

Zainteresowania pozanaukowe: lotnictwo cywilne, spinning, turystyka.

Dr Jacek Karpiński jest także pilotem wycieczek zagranicznych.
Pracownia leksykografii niderlandzkiej

POWRÓT NA POCZźTEK STRONY