Kierownik Pracowni

dr Ewa Dynarowicz

W Pracowni Studiów Kulturowych Katedry Filologii Niderlandzkiej UWr. prowadzone są badania nad szeroko rozumianą kulturą niderlandzkiego obszaru językowego m.in. nad:
- zjawiskami kulturowymi w kontekście społecznym (migracją, wielokulturowością i ich przejawami w kulturze; nowymi wymiarami kultury popularnej; nowymi ruchami społeczno-politycznymi)
- obrazem zjawisk społeczno-kulturowych w prasie polskiej i niderlandzkiej
- zjawiskami społeczno-kulturowymi w nowych mediach (tekstami kultury w przestrzeni telewizyjnej i internetowej)
- zjawiskami kulturowymi w filmie, komiksie, sztuce współczesnej i literaturze
- teorią kultury
- komunikacją międzykulturową.

Pracownia oferuje zajęcia z zakresu realioznawstwa, historii sztuki, komunikacji międzykulturowej oraz różne zajęcia specjalizacyjne.

W Pracowni Dydaktyki Języków Germańskich współpracują ze sobą następujące osoby:

Ewa Dynarowicz ukończyła studia nidrlandystyczne (2004) i anglistyczne (2006) na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2008 roku uzyskała tytuł doktora nauk na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2004-2012 pracowała w Katedrze Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich na tym uniwersytecie. W latach 2006-2012 pełniła funkcję sekretarza redakcji naukowego czasopisma Werkwinkel: Tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies (lista ERIH), a od 2009 do 2012 była również członkiem kolegium redakcyjnego tego czasopisma. Od października 2012 dr Dynarowicz pracuje w Katedrze Filologii Niderlandzkiej UWr., a od lutego 2015 roku pełni funkcję kierownika pracowni Studiów Kulturowych.
Dr Dynarowicz prowadzi autorskie zajęcia z zakresu studiów kulturowych, realioznawstwa, teorii kultury, historii sztuki, komunikacji międzykulturowej oraz zajęcia specjalistyczne dotyczące rożnych aspektów współczesnej kultury Holandii. Prowadzi badania i publikuje na temat współczesnej literatury oraz kulturoznawstwa niderlandzkiego.

Lista publikacji:
https://wroc.academia.edu/EwaDynarowicz

Pracownia Studiów Kulturowych
Struktura Katedry [LINK]

POWRÓT NA POCZ1TEK STRONY