LINK DO STRONY PROF. KIEDRONIA  
Kierownik Zakładu

prof. zw. dr hab. Stefan Kiedroń
mgr Małgorzata Dowlaszewicz  

dr Małgorzata Dowlaszewicz

 

dr Joanna Skubisz

POWIĘKSZ  

dr Jan Urbaniak

dr Agnieszka Leineweber  

współpraca:

dr Agnieszka Leineweber

Zakład Dawnej Literatury Niderlandzkiej prowadzi badania poświęcone literaturze i kulturze okresu Średniowiecza, Renesansu, Baroku i Oświecenia, a zwłaszcza niezwykle bogatym stosunkom śląsko-niderlandzkim (a także polsko-niderlandzkim) w tych epokach. Niewyczerpanym zbiorem materiałów źródłowych do tych badań jest Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, w którym zgromadzone są cenne i nierzadko unikalne druki, rękopisy czy grafiki pochodzące z Niderlandów (m. in. jedyny na świecie egzemplarz zbioru wierszy Verscheyden Poeticxe Wercken z 1574 r. Jana van der Noota).

Zakład organizuje także regularnie konferencje naukowe z zakresu swych badań. W 1995 r. na międzynarodowym kongresie Emblem Studies. The State of the Art zgromadzili się we Wrocławiu najwybitniejsi znawcy sztuki emblematycznej. W 1996 r. Zakład zorganizował wspólnie z Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Ludwika Maksymiliana w Monachium konferencję naukową Literatur und Kultur Schlesiens in der Frühen Neuzeit. W 1998 r. Zakład przygotował z okazji 350-tej rocznicy Pokoju Westfalskiego wystawę Śląsk - Niderlandy: Złoty Wiek 1550 - 1650 autorstwa Stefana Kiedronia i Patrycji Poniatowskiej przy współpracy Anity Frank, prezentowaną w Ratuszu Wrocławskim. Zakład zorganizował też wraz z Instytutem Filologii Germańskiej sympozjum naukowe Śląska literatura barokowa (Karpacz, październik 2000).
W 2001 r. odbył się - we współpracy z Instytutem Historii Sztuki UWr. - międzynarodowy kongres Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych, w którym brało udział liczne grono najwybitniejszych historyków literatury, kultury i sztuki z Europy i z USA. Kongres ten zaowocował też wystawami sztuki niderlandzkiej: w Ossolineum, we wrocławskim Muzeum Narodowym i w legnickim Muzeum Miedzi.

Prof. zw. dr hab. Stefan Kiedroń publikował o niderlandzkiej i niemieckiej (w tym śląskiej) literaturze XVI i XVII ww., jest m. in. autorem monografii Niederländische Einflüsse auf die Sprachtheorie von Justus Georg Schottelius (Wrocław 1991) oraz Andreas Gryphius und die Niederlande. Niederländische Einflüsse auf sein Leben und Schaffen (Wrocław 1993), a także dwóch antologii literatury niderlandzkiej Vraaie historie ende al waer... Bloemlezing van Nederlandse literaire teksten uit de Middeleeuwen (Wrocław 1994) i O edel Neerlandt soet! Bloemlezing van Nederlandse literaire teksten uit de Renaissance, Barok en Verlichting (Wrocław 1997). Jest też współredaktorem (wraz z Agatą Kowalską-Szubert) tomu kongresowego 170 jaar neerlandistiek in Silezië (Wrocław 2002).
Dr Anita Frank uzyskała w 1998 r. tytuł doktora na podstawie dysertacji Bon vivants und Polyhitoren. Thomas Rehdiger und Albrecht von Sebisch als Sammler niederländischer Bücher. Publikowała też na temat literatury osiemnastowiecznej.

Pod opieką prof. S. Kiedronia przygotowana została też w Zakładzie rozprawa doktorska dr. Jana Urbaniaka poświęcona 18-wiecznej literaturze niderlandzkiej.

W zakresie dydaktyki Zakład prowadzi zajęcia z historii literatury niderlandzkiej okresu 1150 - 1830, a także proseminaria i seminaria magisterskie poświęcone różnym aspektom literatury niderlandzkiej dawnych epok oraz kultury Flandrii i Holandii.
Pracownia leksykografii niderlandzkiej

POWRÓT NA POCZźTEK STRONY