HOMEPAGE KFN

LINK NAAR DE NEDERLANDSE OKN FOLDER LINK DO POLSKIEGO FOLDERU OKN

ul. Uniwersytecka 28A, tel. +48 71 372 41 29
e-mail:
mgredyta Grzesik
  mgr Edyta Grzesik
Od początku istnienia naszej Katedry w jej strukturze istnieje Ośrodek Kultury Niderlandzkiej. Przez swą działalność instytucja ta łączy różne środowiska akademickie z kręgami pozauniwersyteckimi w mieście i w regionie. Można więc powiedzieć, że jest to "wartość dodana" naszego wydziału i naszej uczelni i w tym sensie działalność OKN dotyczy Uniwersytetu jako całości. Odnosi się ona w pierwszym rzędzie do kultury niderlandzkiej, jednakże nie ogranicza się tylko do niej. Wręcz przeciwnie - mieści się ona w szerokim kontekście europejskim, chce też wyzwalać aktywność wielu ludzi na różnych płaszczyznach. Efekty widać w dużej ilości imprez kulturalnych, wykładów, spotkania z pisarzami, artystami, ludźmi kultury, wieczorów studenckich oraz kursów języka niderlandzkiego.

We wcześniejszych latach Ośrodek Kultury Niderlandzkiej nie dysponował własnym locum. Mimo to zorganizował kilka ciekawych inicjatyw (m. in. warsztaty teatrologiczne w 1996 r., czy wystawę "Śląsk - Niderlandy: Złoty Wiek" w 1998 r. w gościnnych progach wrocławskiego ratusza).

Od października 1999 r. OKN dysponuje nowoczesnym lokalem przy ul. Kuźniczej 43/45 (w którym mieści się również Biblioteka Niderlandystyczna). Dzięki temu działalność OKN bardzo się zintensyfikowała. Za działalność Ośrodka odpowiadają prof. dr hab. Stefan Kiedron i mgr Jan Urbaniak.

Poniżej wymieniamy najważniejsze z imprez zorganizowanych przez Ośrodek w ostatnich latach:
W lutym 2000 r. odbyło się spotkanie z Bernardem Eliasem, ostatnim żyjącym członkiem rodziny Anny Frank, przewodniczącym "Fundacji Anny Frank" w Zurychu; spotkanie to odbyło się z okazji wydania przez Instytut Wydawniczy "ZNAK" definitywnj wersji słynnych "Dzienników" Anny Frank w tłumaczeniu na polski wrocławskiej niderlandystki Alicja Dehue - Oczko).
W listopadzie 2000 r. odbyło się spotkanie z Freyą von Moltke, wdową po Jamesie Helmucie von Moltke, honorową przewodniczącą Fundacji "Krzyżowa", autorką "Wspomnień z Krzyżowej 1930 -1945".

W marcu 2001 r. odbyło się spotkanie z założycielami (m. in. Waldemarem Fydrychem "Majorem") legendarnego wrocławskiego ruchu happeningowego Pomarańczowej Alternatywy, ugrupowania, które powstało na wzór holenderskiego ruchu Provo i Partii Krasnoludków (patrz załącznik nr 13).
W listopadzie 2001 r. miała miejsce dyskusja panelowa nt. "Polska - Unia Europejska: tak czy nie?" z udziałem ambasadora Belgii Rafaëla van Hellemonta, w której przed licznie zgromadzonym audytorium w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego o sprawach europejskich mówili przedstawiciele świata nauki, polityki regionalnej oraz parlamentarzyści (z SLD, PSL, PO i LPR).
W roku akademickim 2001 - 2002 miał miejsce cykl wykładów "Wszechnicy Sztuki Niderlandzkiej" o sztuce i kulturze Niderlandów (we współpracy z Wrocławską Fundacją Studentów Historii Sztuki), w czasie którego wybitni znawcy z kraju i zagranicy prezentowali różne aspekty tej sztuki.
W październiku 2002 r. odbyła się zorganizowana w ramach Dni Holandii wystawa 'De Geus - wydawca z kraju tulipanów', prezentująca holenderskie wydawnictwo 'De Geus' z Bredy, miasta partnerskiego Wrocławia.

Ośrodek prowadzi również kursy języka niderlandzkiego (poziom początkowy i zaawansowany) dla zainteresowanych osób spoza uniwersytetu.

Informacje o imprezach organizowanych przez OKN od grudnia 2003 znajdują się w dziale AKTUALIA.


Ośrodek Kultury Niderlandzkiej współpracuje z licznymi organizacjami i instytucjami w Polsce i za granicą, które merytorycznie i finansowo wspomagają organizację imprez. Należą do nich m. in. ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie, Konsulat Królestwa Niderlandów we Wrocławiu, Ambasada Królestwa Belgii w Warszawie, Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego z siedzibą we Wrocławiu, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu i Wydawnictwo Dolnośląskie.
POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY
LINK NAAR DE NEDERLANDSE OKN FOLDER LINK DO FOLDERU OKN LINK NAAR DE NEDERLANDSE OKN FOLDER LINK DO FOLDERU OKN