PLAN ZAJĘĆ
semestr letni 2022/2023

Zakłady i Pracownie KFN
studia stacjonarne
 

I
II
III

I
II

WYKŁADOWCY [LINK]
SALE [LINK]

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE [LINK]

Podział I roku BA na grupy [LINK]
Podział II roku BA na grupy [LINK]

Podział III roku BA na grupy [LINK]
Podział I roku MA na grupy [LINK]

Egzaminatorzy - semestr zimowy i letni
Tutorzy (opiekunowie lat) [LINK]

Program kursu Wprowadzenie do niderlandystyki [LINK]

Organizacja roku akademickiego 2021/2022 [LINK]

Jak korespondować mailowo z pracownikami KFN (i nie tylko)

EGZAMIN LICENCJACKI 2022:
PYTANIA [LINK]
DEKLARACJA STUDENTA [LINK]
 

 

 
KFN - Regulamin zespołu ds jakości 2021 [LINK]
 
KFN - Uchwala RK KFN w spr. warunków ukończenia studiów 2021 [LINK]
 
DYPLOMOWANIE [LINK]
 
ZESTAWIENIE TEMATÓW PRAC [LINK] WZORY STRON TYTUŁOWYCH [LINK]
 

 

POWRÓT NA POCZźTEK STRONY