KOMUNIKATY
 LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników BN w kwietniu 2023 r.

[LINK]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: www.kfn.uwr.edu.pl !


Drodzy Państwo,

Ośrodek Kultury Niderlandzkiej oraz Koło Naukowe Studentów Niderlandystyki zapraszają na spotkanie z Olgą Niziołek, tłumaczką literatury niderlandzkiej i angielskiej, pt. Od komiksu do poezji z hakerami w tle, czyli życie tłumacza literackiego.
Spotkanie odbędzie się 30 marca (czwartek) w OKN/Bibliotece Niderlandytycznej. Początek godz. 17.00

BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

[LINK]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Szanowni Państwo,
interesariusz zewnętrzny naszego Wydziału, Biblioteka Politechniki Wrocławskiej, oferuje Studentom Wydziału Filologicznego następujące, bezpłatne szkolenia, które mogą okazać się przydatne przy pisaniu pracy dyplomowej:

6 kwietnia oraz 11 maja 2023 r. - stacjonarnie (biblioteka PWr)/ 23 maja i 6 czerwca - online.

 1. 9.00 - 10.00 - Wykorzystanie elektronicznych źródeł informacji w procesie przygotowywania prac naukowych
 2.   10.00 - 11.00 - Jak napisać dobrą pracę dyplomową i nie złamać praw autorskich? 
 3.  11.00 - 12.00- Wykorzystywanie Mendeley do tworzenia bibliografii w pracy naukowej

Link do zapisów (aktywny od 23 marca do 10 kwietnia 2023 r.): https://forms.office.com/e/DAe5gZXXyA

17 kwietnia oraz 22 maja i 5 czerwca 2023 r. stacjonarnie/ 9 maja - online.

10.00 - 11.30 -Bibliometria - wykorzystanie metod matematycznych i statystycznych do oceny wyników działalności naukowej badaczy. Szkolenie trwa 1,5 h i obejmuje również ćwiczenia. Uczestnicy, którzy są chętni wziąć w nich udział online, powinni posiadać zdalny dostęp do bazy Web of Science i Scopus. Na szkoleniu stacjonarnym BPWr zapewni do niej dostęp.


Link do zapisów (aktywny od 23 marca do 10 kwietnia 2023r.): https://forms.office.com/e/n4iDFXwwuB

Szkolenie stacjonarne odbędzie się, jeśli grupa będzie liczyła 10 osób. Maksymalna liczba uczestników to 24 osoby. Zastrzegamy sobie odwołanie terminu z powodu braku zainteresowania.
W razie rezygnacji, prosimy o kontakt dwa dni przed terminem szkolenia.

Kontakt w sprawie szkoleń: magdalena.maziarz@uwr.edu.pl


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Drodzy Studenci, 

nasi koledzy z Instytutu Filologii Angielskiej zapraszają Państwa do udziału w bardzo interesujących kursach! Poniżej informacja od nich. Zdecydowanie warto!
---
Uruchamiamy rekrutację na dwa szkolenia dla studentów I i II stopnia filologii angielskiej, polskiej, germańskiej, niderlandzkiej, francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej, kierunków slawistycznych (stacjonarnych i niestacjonarnych) Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego finansowane z funduszy UE. Liczba miejsc jest ograniczona. Na wolnym rynku koszt jednego szkolenia to około 1000 - 1500 zł. Szkolenia są certyfikowane.  
Szczegółowy opisy kursów, program, zasady rekrutacji, terminy i formularz rekrutacyjny znajdują się w linkach poniżej. Uwaga! Niestety w szkoleniach nie mogą uczestniczyć studenci I roku studiów I stopnia (licencjackich) (zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych).  
Szkolenia prowadzone są przez renomowaną firmę szkoleniową Altkom Academy. Firma zapewnia dostęp do specjalistycznego oprogramowania. W poprzedniej edycji szkolenia zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników. 
W razie pytań prosimy o kontakt: dorota.klimek-jankowska@uwr.edu.pl 

Szkolenie 1: Agile Project Management Foundation, które odbędzie się 15-16.04.2023, godz, 9:00-17:00 
rekrutacja szkolenia Agile Project Manaement Foundation.docx 

Szkolenie 2: Management 3.0, które odbędzie się 10-11.05.2023, godz. 9:00-17:00 (w tym przerwy) 
Management 3.0 edycja 2.docx 

Agata Szubert


UWAGA!

W dniiu 13.03.2023 sekretariat będzie nieczynny.


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Mili Państwo z I roku BA!

Jak Państwo zapewne wiedzą, w ramach programu studiów zachęcamy gorąco do nauczenia się jeszcze innego języka (lub podniesienia poziomu znajomości języka, który już Państwo znają). Powiem więcej: trzeba nam udowodnić, że są Państwo (przyszłymi) mistrzami nie tylko mowy Van Gogha i innych takich :) Bardzo pomocne w tym są zajęcia w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO) naszego uniwersytetu, gdzie mają Państwo prawo do udziału w lektoracie w wymiarze 180 godzin (to znaczy trzech semestrów po 60 godzin). Do końca studiów trzeba uzyskać potwierdzenie, że opanowali Państwo jakiś inny język na poziomie przynajmniej B1 (a jeszcze lepiej na B2) - to jeden z warunków ukończenia studiów licencjackich.

SPNJO właśnie otwiera zapisy na testy kwalifikacyjne: dotyczą one lektoratów, które rozpoczną się od semestru zimowego przyszłego roku akademickiego. A są po to, żeby Państwo albo trafili do grupy na swoim poziomie (jeśli to będzie kontynuacja nauki jakiegoś języka) albo udowodnili, że faktycznie kompletnie nie znają Państwo tego języka, którego Państwo chcą się uczyć od zera :) 
Szczegóły znajdą Państwo z załączniku. A ja oczywiście jestem do dyspozycji, jeśli coś trzeba będzie doprecyzować.

Agata Szubert

[LINK]


luty 2023


LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników BN w marcu 2023 r.

[LINK]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

INFORMACJE DLA STUDENTÓW 1. ROKU STUDIÓW MAGISTERSKICH

„Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera” - obowiązkowy przedmiot dla studentów I roku studiów drugiego stopnia  na wszystkich trybach studiów.

Zajęcia z przedmiotu „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera” będą realizowane w semestrze letnim 2022/2023 wyłącznie w formie e-learningowej. Przedmioty pojawią się na Państwa koncie USOSweb 15 marca 2023 r.

W drugiej połowie marca udostępnione zostaną nagrane wykłady oraz inne materiały e-learningowe. Studenci zapoznają się z materiałem samodzielnie. Link do materiałów zostanie przesłany drogą mailową na Państwa skrzynki uniwersyteckie. W dniach 2.06-5.06. zostanie przeprowadzone zaliczenie z przedmiotu w formie testu online.

Informacja dotycząca zapisów na przedmiot

– Studenci I roku studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych

Weryfikacja przedmiotów na kontach USOSweb do dnia 20.04.2023 r. W przypadku braku zapisu na przedmiot „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera” – proszę kontaktować się z panią Beatą Wawer: beata.wawer@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie (20.04.2022 r.)

– Studenci II roku studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych

W sprawach związanych z ponownym zaliczaniem tj. dopisaniem do grup, podpięciem przedmiotu „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera” – proszę kontaktować się z panią Beatą Wawer: beata.wawer@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie (20.04. 2023 r.)

Informacja dotycząca przepisywania ocen
W celu przepisania oceny przedmiotu „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera” proszę przesłać poniższe dokumenty do koordynatora przedmiotu dr Ewy Baszak-Glebow: ewa.baszak@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie (25.03.2022 r.)

– wypełnione podanie o uznanie (przepisania) oceny, które jest dostępne na stronie Wydziału Filologicznego http://wfil.uni.wroc.pl/wzory-podan-dla-studentow/ – kartę przebiegu studiów (wygenerowana z USOSa), która wskazuje na zaliczenie przedmiotu z zakresu „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera”

– sylabus zaliczonego wcześniej przedmiotu z „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera”
Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera będą udostępniane na stronie Wydziału Filologicznego (http://wfil.uni.wroc.pl/przedsiebiorczosc/) oraz na stronach poszczególnych instytutów.


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Drodzy Studenci i Doktoranci,

zachęcamy Was do wzięcia czynnego udziału w międzynarodowej konferencji BEYOND LANGUAGE, która jest przeznaczona dla młodych badaczy, zajmujących się m.in. mniejszościowymi, zagrożonymi i zanikającymi językami, literaturami i kulturami.  

Konferencja odbędzie się w dn. 1 czerwca w Rzymie, 2-3 czerwca online, a 4 czerwca we Wrocławiu, a wśród jej współorganizatorów jest także Katedra Filologii Niderlandzkiej.  

Zgłoszenia wystąpień można nadsyłać do 15 maja. Wszelkie szczegóły znajdziecie tutaj: https://bl2023.epi.uj.edu.pl/


Inschrijving Certificaat Nederlands als Vreemde Taal 2023 – alleen voor KFN studenten

In de periode 1 – 15 mei 2023 zullen bij KFN de examens voor het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal worden gehouden.

Kosten examens
Met ingang van 2023 heeft de Taalunie de prijzen voor de examens nogal drastisch verhoogd, zie prijsstelling. De kosten variëren van € 95 – € 125 (excl. administratiekosten) per examen.

Alleen studenten van KFN
Dit jaar zijn de examens alleen opengesteld voor studenten van KFN.
Voor inhoudelijke informatie over de examens en proefexamens verwijs ik naar cnavt.org

Inschrijving
Als je een examen wilt doen, kun je je zelfstandig rechtstreeks bij CNaVT.org inschrijven via https://taalunie.enetassess.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
Hiervoor geldt de volgende interne code: 18970838
Raadpleeg ook de handleiding onder Handleiding voor kandidaten

Sluitingsdatum voor de inschrijving is 15 maart 2020

De kosten voor het examen zijn over te maken op het bankrekeningnummer, vermeld in de inschrijvingsmodule van CNaVT.

Heb je vragen over de examens neem dan contact met mij op.

Op het moment dat het aantal inschrijvingen per profiel bekend is, kan het examenrooster worden opgesteld. De tweede helft april wordt het exacte rooster bekendgemaakt (eveneens via de KFN website).

Als je andere vragen of opmerkingen hebt, kun je mij natuurlijk ook altijd e-mailen:
saskia.teulings@uwr.edu.pl


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Tematy prac BA i MA do obrony w r. ak. 2022-23

[LINK]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Szanowni Państwo,

plan na nowy semestr już jest do Państwa dyspozycji. A zapisy będą pod koniec tygodnia.

Agata Szubert

[I BA] [II BA] [III BA] [I MA] [II MA]


LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników BN w lutym 2023 r.

[LINK]
dr hab. Agata Kowalska-Szubert

KONSULTACJE w sesju zimowej

[LINK]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Mili Państwo!

Pierwszaków BA to jeszcze nie dotyczy, ale wszystkich innych tak: pora przyjrzeć się naszym propozycjom na zajęcia specjalizacyjne (ZS) na poziomie studiów licencjackich oraz magisterskich, a na poziomie studiów
magisterskich jeszcze na kursy specjalistyczne. Mamy same ciekawe tematy, więc trudny wybór przed Państwem!

Zapisy będą miały miejsce w drugim tygodniu sesji. O dokładnym terminie poinformuję oddzielnie.

Agata Szubert

[KS MA psychologia] [KS MA tłumacz] [ZS BA akwizycja] [ZS BA Cats] [ZS BA tożsamość]
[ZS BA wielojęzyczność] [ZS MA psychische aandoeningen] [ZS MA terminologia]


dr Małgorzata Dowlaszewicz

Uwaga Studenci!

Stowarzyszenie Niderlandystów Europy Środkowej Comenius organizuje Letni Kurs Języka i Kultury Niderlandzkiej dla studentów studiów licencjackich z regionu. Kurs odbędzie się w Lublinie w dniach od 2 do 15 lipca 2023 r. Szczegóły kursu oraz link do zapisów w ogłoszeniu.

Małgorzata Dowlaszewicz

[LINK]


dr Małgorzata Dowlaszewicz

Uwaga Studenci!

Jak co roku mają Państwo możliwość wnioskować o wyjazd na stypendia w ramach programu Erasmus+.

Rekrutacja na wyjazdy na studia w roku akademickim 2022/2023 w naszej Katedrze rozpoczyna się w styczniu, a dokumenty mogą Państwo składać u mnie do 10 lutego 2023 roku. W zakładce "ERASMUS+ CEEPUS (http://kfn.uni.wroc.pl/ERASMUS_CEEPUS/2021-22/2021-2022.htm)" znajdą Państwo aktualne regulaminy, wnioski oraz wykaz uczelni, z którymi niderlandystyka ma podpisane umowy Erasmus. W razie pytań zapraszam na konsultacje.

Małgorzata Dowlaszewicz


LEES ONS!

W dniu 18.01.2023 (środa) Biblioteka Niderlandystyczna będzie nieczynna.


LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników BN w styczniu 2023 r.

[LINK]
dr Małgorzata Dowlaszewicz

Komunikat o kursie letnim w Gandawie

[LINK]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

We wtorek 6 grudnia w Katedrze będzie gościło dwoje naszych przyjaciół - wybitnych językoznawców z Niskich Ziem.

O godzinie 10:15 w sali 308a prof. dr Piet van Sterkenburg, doktor honoris causa naszego Uniwersytetu, wygłosi wykład poświęcony onomazjologii, semazjologii i etymologii (zapraszamy studentów od III roku wzwyż).

O godzinie 12:00 (też w 308a) prof. dr Frieda Steurs opowie o relacjach między terminologią a leksykologią (tutaj zapraszamy już odważnych z II roku i starszych).
Punktem kulminacyjnym wtorku będzie jednak otwarty wykład prof. Van Sterkenburga pt. "Taal en identiteit", na który zapraszamy WSZYSTKICH (specjalnie dla pierwszaków wykład będzie tłumaczony). Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka, sala nr 5. Godzina: 17:00.

Naprawdę warto!

Agata Szubert

[PLAKAT]


LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników BN w grudniu 2022 r.

[LINK]


dr Małgorzata Dowlaszewicz

Drodzy Studenci,

Zapraszam wszystkich na spotkanie informacyjne (online) dotyczące rekrutacji na programy Erasmus+ oraz CEEPUS, które odbędzie się 2 grudnia o godz. 18.45. Proszę przed spotkaniem zapoznać się z Regulaminem umieszczonym na stronie KFN w zakładce Erasmus+ CEEPUS.
Małgorzata Dowlaszewicz

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTNkZjMyNWYtNDUyMS00NDg4LTk3YzktZmU5NThlNTlkODYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22aed38965-a955-4905-8b9e-b409bdac2848%22%7d


Szanowni Państwo

Uprzejmie przypominam, że w dniu 30.11.2022 r. kończy się szkolenie wstępne bhp dla studentów i doktorantów UWR pierwszego semestru w roku akademickim 2022/23.

Szkolenie jest dostępne:

wersja PL
https://usosweb.uni.wroc.pl/kontroler.php?_action=news/default&panel=DOMYSLNY&file=aktualnosci.html

wersja AN
https://usosweb.uni.wroc.pl/kontroler.php?_action=news%2Fdefault&panel=DOMYSLNY&file=aktualnosci.html&lang=en


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Szanowni Państwo,

Uruchamiamy rekrutację na 4 szkolenia finansowane z funduszy EU. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe opisy kursów, program, zasady rekrutacji, terminy i formularz rekrutacyjny znajdują się w linkach poniżej. Można zapisać się tylko na jedno szkolenie. Studenci zakwalifikowani do udziału w szkoleniu będą zwolnieni z zajęć. Termin rekrutacji mija 27 listopada 2022. Zapraszamy Państwa do nadsyłania zgłoszeń. 

Szkolenie 1: Agile Project Management Foundation 01-02.12.2022  
Więcej informacji: rekrutacja szkolenia Agile Project Manaement Foundation.docx 
  
Szkolenie 2: Management 3.0, 5-6.12.2022  
Więcej informacji: Management 3.0.docx 
  
Szkolenie 3: Adobe Illustrator – Projektowanie graficzne na potrzeby DTP i WWW13-14.12.2022 
Więcej informacji: rekrutacja szkolenia Adobe Illustrator.docx 
  
Szkolenie 4: Adobe Photoshop – obróbka cyfrowa zdjęć i publikowanie w Internecie15-16.12.2022  
Więcej informacji: rekrutacja szkolenia Adobe Photoshop.docx 

Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie będą w tych dniach zwolnione z zajęć.

Zapraszam!

Agata Szubert


LEES ONS!

UWAGA!

W piątek 25 listopada biblioteka nie będzie dostępna dla czytelników.


dr Małgorzata Dowlaszewicz

Drodzy Studenci!

Nasza Katedra od lat działa w sieci Language and literature in a Central European context programu CEEPUS (www.ceepus.info). W ramach tej sieci mogą Państwo wyjeżdżać na stypendia w Europie Środkowej. Stawki stypendium zależne są od kraju (znajdą je Państwo na stronie CEEPUSa). Proszę wszystkie osoby zainteresowane wyjazdem na stypendium w ramach programu CEEPUS w roku akademickim 2023/2024 o złożenie mailowo wstępnej deklaracji w terminie do 9 grudnia 2022 roku.
W wiadomości proszę podać następujące dane:
1. Imię i nazwisko, obecny rok studiów, średnia z całego ubiegłego roku (minimalna wymagana średnia na wszelkie wyjazdy stypendialne to 4,0); również studenci I roku mogą się zgłaszać – średnią zweryfikujemy po I semestrze,
2. Uniwersytet przyjmujący – dokąd chcą Państwo pojechać,
3. Semestr wyjazdu – zimowy, letni.
4. Jestem studentem DCC – tak/nie
Stypendia są przyznawane są standardowo na okres 4 miesięcy. O tym, czy KFN dostanie miejsca stypendialne i w jakiej ilości, okaże się na wiosnę 2023 roku. Obecna deklaracja nie zobowiązuje Państwa do wyjazdu, jednak proszę o przemyślane zgłoszenia. Na wszelkie pytania chętnie odpowiem w trakcie moich konsultacji lub mailowo (malgorzata.dowlaszewicz@uwr.edu.pl).

Małgorzata Dowlaszewicz


LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników BN w listopadzie 2022 r.

[LINK]
 

Drodzy Studenci,

Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza serdecznie zaprasza Was na spotkanie „Dutch Job Mixer”, które odbędzie się w środę, 9 listopada o godz. 13.45 w sali 307 w Katedrze Filologii Niderlandzkiej.
Będziecie mieli unikalną okazję zapoznać z najświeższymi ofertami pracy i stażu związanym z j. niderlandzkim, które zaprezentują Wam firmy z różnych sektorów gospodarki, z całej Polski! Podczas spotkania będziecie mogli zadawać pytania przedstawicielom firm, jeśli któraś z oferta szczególnie Was zainteresuje. Dodatkowo, w drugiej części eventu, będziecie mogli indywidualnie skonsultować się z każdą z wybranych firm. Przewidujemy też krótką przerwę na kawę i małe słodkości.
„Dutch Job Mixer” to idealna okazja, by zapoznać się z aktualnym rynkiem ofert pracy z j. niderlandzkim, a może nawet poznać swojego przyszłego pracodawcę. Gorąco Was zapraszamy!
W imieniu organizatorów

Radosław Potocki-Waksmund (Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza)dr hab. Agata Kowalska-Szubert

KONSULTACJE w semestrze zimowym

[LINK]


LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników BN we październiku 2022 r. korekta

[LINK]Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych dołączeniem do naszego Koła Naukowego na pierwsze w tym roku akademickim spotkanie, które odbędzie się we wtorek 11 października o godzinie 19:00 w OKN.
Chcesz dowiedzieć się jak wygląda organizacja wydarzeń studenckich od środka, z łatwością i przyjemnością przychodzi ci pisanie tekstów, tworzenie grafik, a może po prostu chcesz być aktywny i poznać innych studentów niderlandystyki? Przyjdź na nasze zebranie, a opowiemy Ci o wszystkim w towarzystwie słodkiego poczęstunku ??!

 

 


Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam ofertę zajęć ponadprogramowych adresowanych w sem. zimowym i letnim do Studentów Wydziału Filologicznego, sylabusy przedmiotów oraz Uchwałę Wydziału Filologicznego określającą zasady uczestnictwa w tych zajęciach. Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na możliwość nieodpłatnego zrealizowania ponadprogramowych 60 godzin dydaktycznych w roku akad. 2022/2023. W przypadku niektórych studiowanych przez Państwa kierunków zaoferowane przedmioty mogą być realizowane jako przedmioty do wyboru. W takiej sytuacji konieczna będzie decyzja dyrektora/kierownika ds. dydaktycznych/studenckich, na podstawie której te przedmioty będą mogły być uznane jako przedmioty przypisane do kierunku.  
W załączonym pliku "Oferta wydziałowa" znajdą Państwo wyróżnione kolorem zielonym zajęcia zaplanowane na semestr zimowy. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uczestnictwa w zajęciach według określonych w tabeli zasad.
Mamy nadzieję, że oferta zajęć ponadprogramowych wyjdzie naprzeciw Państwa oczekiwaniom i pozwoli rozwijać swoje własne zainteresowania.
Życzę Państwu udanego roku akademickiego, radości studiowania
i pozostaję z wyrazami szacunku

dr hab. Anna Małgorzewicz
PRODZIEKAN DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
Wydział Filologiczny

[LINK] [LINK] [LINK]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Szanowni Państwo Pierwszoroczni,

przesyłam dane spotkania w sprawie bezpieczeństwa i równości na Uniwersytecie Wrocławskim:

5 października 2022 godz. 11.00
Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams 

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych 

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania 

Identyfikator spotkania: 345 689 913 848
Kod dostępu: ddWCs4
 

Pobierz aplikację Teams | Dołącz w Internecie 

Dołącz przy użyciu urządzenia do wideokonferencji 
uwr-wroclaw@m.webex.com 
Identyfikator konferencji wideo: 121 647 645 8  

Alternatywne instrukcje dotyczące wybierania numeru VTC 

Agata Szubert


LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników BN we październiku 2022 r.

[LINK]
dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Uwaga, studenci 2. i 3. roku BA (znaczy tacy, co się nimi staną od października...)!

Po długich i ciężkich bojach z USOS-em udało mi się, mam nadzieję, przygotować dla Państwa rejestracje. Proszę sprawdzić (zapewne rano, bo się system musi zaktualizować), czy widzą je Państwo u siebie. Jeżeli ktoś nie znajdzie rejestracji, która jego zdaniem powinna go dotyczyć, proszę PILNIE o wiadomość mailową.

Bardzo liczę na ciszę... :)

Dobrych wyborów i jeszcze lepszego finiszu wakacji Państwu życzę i do zobaczenia niedługo.

Agata Szubert


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Uwaga, studenci studiów magisterskich!

W załączeniu przybliżenie naszej oferty w zakresie kursów specjalistycznych i zajęć specjalizacyjnych. Wybierają Państwo jeden KS i jeden ZS, chyba że ustalili/ustalą Państwo ze mną inaczej :-)
Zapisy dla Państwa rozpoczną się 3 października o godzinie 10:00. Wynika to z faktu, że musimy poczekać na zapisanie Pierwszaków do USOS-a. Ale proszę się nie niepokoić - ze wszystkim zdążymy!
Ważna uwaga: jeżeli w weekend nie znajdą Państwo na swoim koncie w USOS-ie rejestracji, proszę o kontakt mailowy. Najlepiej od razu.

Agata Szubert

[LINK] [LINK] [LINK] [LINK]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Studentów I roku studiów licencjackich serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne w poniedziałek, 3 października, na godzinę 11:00 do sali 307 (dla przypomnienia: ul. Kuźnicza 21-22).

Spotkanie potrwa do godziny 12:30, a potem oddamy Państwa w ręce Państwa starszych kolegów z Koła Naukowego Studentów Niderlandystyki.

We wtorek, 4 października, będą Państwo mieli szkolenie biblioteczne (gdzie jest nasza biblioteka, dowiedzą się Państwo w poniedziałek), według następującego schematu czasowego:
- grupa 1-1 oraz 1-3 w godzinach od 10:10 do 10:40
- grupa 1-2 oraz 1-4 w godzinach od 13:00 do 13:30.
Szkolenie biblioteczne jest OBOWIĄZKOWE - jego niezaliczenie może uniemożliwić Państwu ukończenie studiów.

O wszystkich innych ważnych sprawach porozmawiamy w poniedziałek.

Do zobaczenia!

Agata Szubert


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Miłe Pierwszaki!

Serdecznie witamy na pokładzie! Na stronie znaleźli już Państwo, mam nadzieję, podział na grupy. Jeżeli ktoś z różnych przyczyn będzie czuć potrzebę zmiany swojej grupy na inną, jest to możliwe wyłącznie na zasadzie zamiany człowiek za człowieka. To znaczy: Jestem w grupie 1, a wolę być w 3 - muszę więc znaleźć kogoś w grupie 3, kto nie będzie miał nic przeciwko przeniesieniu się do grupy 1.
Proszę uważnie śledzić komunikaty. W najbliższych dniach poinformujemy Państwa o organizacji pierwszych dni października, czyli czasu na Państwa zapoznanie się z Uniwersytetem, naszą Katedrą i Państwa starszymi kolegami.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości - zapraszam do kontaktu: agata.kowalska-szubert@uwr.edu.pl

Trzymamy kciuki za Państwa udany start w nowe życie i do zobaczenia wkrótce!

Agata Szubert

PLAN ZAJĘĆ: [LINK]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Szanowni Państwo Przyszli Licencjaci!

W załącznikach odnajdą Państwo plan zajęć na nadchodzący semestr i opisy zajęć specjalizacyjnych (2 i 3 rok), z których wybierają Państwo jedne.

Szczegółowa legenda w planach poszczególnych lat.

Zapisy (DO GRUP) przewidziane są od 29 września. Przypominam, że zajęcia zaczynamy od czwartku 6 października.

W razie pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu: agata.kowalska-szubert@uwr.edu.pl

[LINK] [LINK] [LINK] [LINK] [LINK] [LINK]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Drodzy Przyszli Magistrowie (i Magistry)!

Oto plan zajęć na semestr zimowy. W najbliższym czasie dołączymy jeszcze opisy zajęć do wyboru.

W razie pytań i wątpliwości jestem do Państwa dyspozycji.

Przypominam, że zajęcia zaczynają się od czwartku, 6 października.

Do zobaczenia za kilka chwil!

Agata Szubert

[LINK] [LINK]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Podział na grupy I roku - aktualizacja

[LINK]


LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników BN we wrześniu 2022 r.

[LINK]
LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników BN w sierpniu 2022 r.

W sierpniu 2022 roku Biblioteka Niderlandystyczna będzie nieczynna dla czytelników z powodu odbywających się w niej prac wewnętrznych.

Zapraszamy we wrześniu.


LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników BN w lipcu 2022 r.

[LINK]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Ważny komunikat dla studentów 2. roku BA!

Mili Państwo,

od października zaczną Państwo przygotowywać pod naszą opieką prace licencjackie, które dadzą Państwu wymarzony dyplom ukończenia studiów wyższych. W załączeniu oferta naszych czterech seminariów licencjackich na rok akademicki 2022/23. W tygodniu między 27 czerwca a 3 lipca - pierwszym tygodniu sesji - w USOS-ie będą otwarte zapisy na seminaria.
To nie znaczy, że muszą się Państwo zapisywać już teraz; to znaczy tylko, że już będzie można się zapisać.

Korzyści płynące z zapisania się już teraz na zajęcia konkretnego promotora są wielorakie. Po pierwsze, zagwarantują sobie Państwo miejsce na seminarium najbardziej zbliżonym do Państwa zainteresowań. Po drugie, pozwoli to Państwu - i promotorom - na swobodną wymianę myśli o ciekawym temacie jeszcze przed październikiem, a więc jesienią szybciej i prościej znajdą Państwo właściwy rytm. Po trzecie, wstępne ustalenia z promotorem pozwolą Państwu mimochodem w czasie wakacji rozpocząć poszukiwania. Jednym słowem: serdecznie zapraszam do zapisów!

Uwaga 1: jeżeli limit miejsc u danego promotora się wyczerpie, to nie będzie można się dopisać do jego/jej seminarium, dopóki będą wolne miejsca w innej grupie.

Uwaga 2: Pierwsze dwa tygodnie października to czas na ostateczną decyzję: wtedy jeszcze może być szansa na zmianę seminarium, promotora i tematyki pracy. A zatem teraz jeszcze nie podpisują Państwo cyrografu, a jedynie deklarują zainteresowanie jedną z czterech perspektyw badawczych, jakie Państwu oferujemy.

Życzę dobrych wyborów, a w razie pytań jestem do dyspozycji!

Agata Szubert

[LINK] [LINK] [LINK] [LINK]


SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA

WYKŁAD GOŚCINNY  

KTÓRY PRZEDSTAWI

Pan Krzysztof Bramorski

Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburg
we Wrocławiu 

Prezes Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej

Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego
ds. Kontaktów Międzynarodowych

Krzysztof Bramorski: Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie - Radio Rodzina

w ramach cyklu „Land & Volk: België (en Luxemburg)”
pod tytułem

Luksemburg: europejski i wielokulturowy

20 czerwca 2022 (poniedziałek)
10.15-11.45 uur
Sala 307 – live!


VOOR HET EERST, JA, VOOR HET EERST SINDS 2020 –
NA DE EPIDEMIE!

EEN LITERAIRE LEZING LIVE!

Prof. dr. Lotte JENSEN
(Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland)

Obraz zawierający osoba, tłum, zdarzenieOpis wygenerowany automatycznie 

geeft een gastlezing in de cyclus “Oudere Nederlandse letterkunde”
over

Romantici en revolutionairen
Schrijverstypen in Nederland

8 juni 2022 (woensdag)
19.00-20.30 uur
Zaal 307live!

Iedereen is van harte welkom!


dr Małgorzata Dowlaszewicz

Hallo allemaal,

Aankomende donderdag 9 juni zal ik in de bibliotheek van de vakafdeling hulp aanbieden bij het opstellen van een Nederlandse Curriculum Vitae en linkedin. Ik zal zorgen dat er voorbeelden van CV’s beschikbaar zijn en zal jullie begeleiden met het in elkaar zetten van een CV. Het hebben van een standaard Nederlandse CV is altijd handig voor als je wil solliciteren bij een Nederlands bedrijf of voor een functie waar het spreken van Nederlands een pre is.

Ook als je andere studie of non-studie gerelateerde vragen hebt mag je langskomen!

Ik zal in de bibliotheek aanwezig zijn op donderdag 9 juni van 11 tot 1 uur.

Hopelijk zie ik jullie dan!

Groetjes,

Demi Damoiseaux


KNSN

Program KONFERENCJI KNSN

[LINK]
Film promujący Wydział Filologiczny 23.05. Potrzebna pomoc - ZAPROSZENIE

[LINK]

dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Szanowni Państwo,

miło nam zaprosić Państwa na trzecie z cyklu szkoleń TEPIS:
„Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego”.
Termin: piątek, 20.05. 2022, 17.00 - 19.00, online (MS Teams)
Szkolenie prowadzi dr Marta Czyżewska, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, prezes TEPIS.

Szkolenie jest bezpłatne, odbywa się w ramach współpracy z Radą Interesariuszy Zewnętrznych WF, której członkiem jest także TEPIS i mogą w nim uczestniczyć studenci wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

dr Marta Czyżewska - tłumacz przysięgły języka niemieckiego, prezes TEPIS, członek ekspert PT TEPIS, absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Warszawskiego, autorka publikowanych przekładów tekstów prawnych i prawniczych, artykułów i książek o tematyce językoznawczej (w tym tłumaczeniowej); nauczyciel akademicki w Instytucie Germanistyki UW, w Lingwistycznej Szkole Wyższej oraz na innych uczelniach (tłumaczenia specjalistyczne, lingwistyka ogólna i stosowana); członek Rady Dydaktycznej w strukturach UW; członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Lingua legis” (jako Redaktor Tematyczny działu niemieckiego).

Formularz przyjmuje zapisy do 17 maja 2022 roku. Liczba miejsc: 25
18 maja 25 osób otrzyma link do szkolenia, jeśli ktoś zrezygnuje, link zostanie wysłany do następnej osoby z listy, najpóźniej 20 maja do 12.00.
Zmiana ta jest spowodowana tym, że część z Państwa rezygnuje w ostatniej chwili i miejsca przepadają.

Link do szkolenia:
https://forms .office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-b5xKxM7MkS19B9awieNDHaBGupUOOpGuzNfqkPj40BUM0EzOE5RRDFYSURPWDVGMENIVkpVSjJaRC4u


UWAGA!

W dniach 5-12.05.2022 sekretariat będzie nieczynny.


LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników BN w maju 2022 r.

[LINK]
dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Szanowni Studenci, Szanowne Studentki,

tym razem zapraszamy na stacjonarne warsztaty językowe organizowane przez firmę Shell, naszego interesariusza zewnetrznego.
Warsztaty przeznaczone są dla studentów ostatnich lat studiów filologii germańskiej, niderlandzkiej oraz romańskiej (tylko język francuski), potencjalnie zainteresowanych zatrudnieniem w Shell.
Pierwsza cześć spotkania to promocja firmy, druga cześć to warsztaty w jednym z trzech wymienionych języków.
Warsztaty odbędą się 10 maja 2022 roku, w sali 26, parter głównego budynku wydziału, pl. Nankiera 15b
11.00 - 12.00- filologia germańska
12.15- 13.15. - filologia niderlandzka
13.30- 14.30. - filologia romańska/ francuski.
W każdej grupie przewidziano 20 miejsc.
Zapisy: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-b5xKxM7MkS19B9awieNDHaBGupUOOpGuzNfqkPj40BUMlRBNEZLWUpQR1EzN0NaQU1SOEc4WlM5NS4u

Kontakt w razie pytań: magdalena.maziarz@uwr.edu.pl


Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Wam zdrowia, spokoju i nowych nadziei. Fijne Paasdagen!

wykładowczynie i wykładowcy z KFN


Geachte collegae,

Hierbij de planning van de CNaVT examens 2022. De zalenruil staat onderaan. Hartelijk dank voor jouw hulp, Jacek en hartelijk dank, Bolek, voor het plaatsen.

Saskia

[LINK]


LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników BN w kwietniu 2022 r.

[LINK]


dr Małgorzata Dowlaszewicz

Po 2 latach przerwy Stowarzyszenie Niderlandystów Europy Środkowej Comenius organizuje Letni Kurs Języka i Kultury Niderlandzkiej dla studentów studiów licencjackich z regionu, tym razem bardzo wyjątkowy, na trzech różnych uniwersytetach na Węgrzech! Kurs odbędzie się w Debreczynie i Budapeszcie w dniach od 2 do 16 lipca 2022 r. Szczegóły kursu oraz link do zapisów w ogłoszeniu.

Małgorzata Dowlaszewicz

[LINK]


KNSN

NIDERLANDYSTYKA INTERDYSCYPLINARNIE X
"Naprawdę jaka jesteś...", czyli porozmawiajmy o popkulturze
Wrocław, 2 czerwca 2022 r.

ZAPROSZENIE [LINK]
dr Małgorzata Dowlaszewicz

Drodzy studenci,

W tym semestrze mamy ponownie studentkę-asystentkę, która ma Państwu pomagać w opanowaniu języka niderlandzkiego, jest nią Demi Damoiseaux (zarejestrowana jako studentka UWr, więc dostępna przez USOS, gdzie znajdą Państwo jej uniwersytecki adres mailowy). Będzie do Państwa dyspozycji w każdy czwartek od 11.00 do 12.00, chwilowo na MS Teams, a od kwietnia w bibliotece. Można z nią omówić problemy językowe, zapytać o zwroty czy słówka lub po prostu porozmawiać na dowolne tematy. Osoby, które chciałyby z Demi omówić prace pisemne, prosimy o wcześniejszy kontakt i ustalenie tego z nią. Jej zadaniem nie jest poprawianie prac, ale zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy i zaproponowanie ewentualnie innych rozwiązań gramatycznych czy stylistycznych. Proszę pamiętać, aby najpierw sprawdzić tekst automatycznym korektorem pisowni (w edytorach tekstu czy na www.spelling.nu). Demi nie będzie poprawiać podstawowych błędów ortograficznych, ale może pomóc z bardziej skomplikowanymi błędami, wskazać zdania stylistycznie niepoprawne itp.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

Małgorzata Dowlaszewicz


UPDATE!

Start inschrijving CERTIFICAAT NEDERLANDS als VREEMDE TAAL 2022

De examens voor het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal vinden plaats dit jaar weer plaats en wel  in de periode van 1 - 15 mei 2022.
De definitieve data worden in april via de KFN website bekendgemaakt.

Zie voor meer informatie over de examens en proefexamens cnavt.org
Je kunt je zelfstandig inschrijven voor het examen rechtstreeks bij CNaVT.  Inschrijven  en aanmelden kun je via: https://taalunie.enetassess.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
Je kunt hiervoor de volgende code gebruiken bij de instelling: 68BE5636.
Raadpleeg ook de handleiding onder Handleiding voor kandidaten

Sluitingsdatum voor de inschrijving is 13 maart 2022!

De kosten voor één examen zijn Euro 25,-  (incl. administratiekosten) over te maken op het bankrekeningnummer, vermeld in de module.

Heb je vragen over de betaling, neem dan alsjeblieft even contact met me op.

Op het moment dat het aantal inschrijvingen per profiel bekend is, kan het examenrooster worden opgesteld. De tweede helft april wordt het exacte rooster bekendgemaakt (eveneens via de KFN website).

Als je andere vragen hebt, kun je natuurlijk ook altijd contact met mij opnemen:
saskia.teulings@uwr.edu.pl


Drodzy Studenci,

w obliczu działań wojennych oraz w geście solidarności z obywatelami Ukrainy Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych (PT TEPIS) stworzyło bazę tłumaczy, którzy chcą i mogą udzielić pomocy tłumaczeniowej uchodźcom wojennym.

Jednak z uwagi na ogrom potrzeb związanych z tłumaczeniami zwracamy się z prośbą o pomoc również do studentów. Potrzebne są przede wszystkim osoby władające językiem ukraińskim lub rosyjskim, ale także osoby ze znajomością innych języków.

Prosimy o zapisywanie się na tworzoną właśnie listę tłumaczy-studentów wolontariuszy. Lista stworzona w MS Forms zostanie przekazana do PT TEPIS, który będzie się kontaktował z wybranymi osobami, w zależności od zaistniałych potrzeb. Zgłaszając się na listę, wyrażają Państwo zgodę na przekazanie i przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, nr telefonu, miasto) PT TEPIS.

Link do listy: https://forms.office.com/r/S4NLphNdQm

Bardzo liczymy na Wasze wsparcie. Każdy student będzie mógł otrzymać zaświadczenie z PT TEPIS o wolontariacie tłumaczeniowym.

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Biernacka-Licznar
Prezes Dolnośląskiego Koła PT TEPIS

Natalia Paprocka
Instytut Filologii Romańskiej UWr.


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Konsultacje w semestrze letnim.

[LINK]


LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników BN w marcu 2022 r.

[LINK]
dr hab. Agata Kowalska-Szubert

UWAGA! ZMIANA!

Saskia Teulings – Media: piątek 15.30-17:45


POMOC dla studentów z UKRAINY!

[LINK]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

DROGI DRUGI ROKU BA!

Proszę jeszcze raz obejrzeć plan, wkradła się jedna pomyłka techniczna dla grupy 2 w zakresie realioznawstwa w poniedziałek.

Za chochliki i inne psotne istoty żyjące swoim życiem wśród exceli, wordów i innych takich niniejszym serdecznie przepraszam!

Agata Szubert


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Mili Państwo,

oto plan na semestr letni! Gdyby mieli Państwo wątpliwości, co się ukrywa pod skrótami nazw przedmiotów, odsyłam do zakładki "Program".

Jest tylko jedna grupa na 1. roku studiów magisterskich, a 1. rok studiów licencjackich został podzielony na 3 grupy. Proszę pierwszaków-licencjatów o sprawdzenie, w któej grupie Państwo są. Ewentualna zmiana grupy jest możliwa tylko na zasadzie wymiany człowieka za człowieka.

Na pozostałych latach liczba grup nie ulega zmianie.

24 stycznia ruszą zapisy: przypominam studentom 2 i 3 roku, że zapisują się Państwo do konkretnej grupy na wszystkie zajęcia tej grupy.

Zapisują się Państwo także na zajęcia do wyboru - wykaz tych zajęć jest umieszczony pod tabelkami z planem poszczególnych grup.

Przypominam, że do 2 kwietnia br. wszystkie zajęcia są zdalne.

Miłego studiowania - tymczasem planu! :)

Agata Szubert

I BA [LINK] II BA [LINK] III BA [LINK] I MA [LINK] II MA [LINK]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Szanowni Państwo,

nasza Uczelnia i nasz Wydział starają się jak najbardziej wspierać studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.

Na stronie Wydziału Filologicznego UWr jest zakładka "Studenci i doktoranci z niepełnosprawnościami" (belka "Dla studentów":STUDENCI I DOKTORANCI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego można znaleźć informacje dotyczące bieżących działań w tym zakresie. W tej chwili tacy studenci mogą ubiegać się o wsparcie.
Wszystkich, których to dotyczy, serdecznie zachęcam, żeby zajrzeli na tę stronę jak najszybciej - wnioski można składać do dnia 24 lutego!

Agata Szubert


Start inschrijving CERTIFICAAT NEDERLANDS als VREEMDE TAAL 2022

De examens voor het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal vinden plaats dit jaar weer plaats en wel  in de periode van 1 - 15 mei 2022.
De definitieve data worden in april via de KFN website bekendgemaakt.

Zie voor meer informatie over de examens en proefexamens cnavt.org
Je kunt je zelfstandig inschrijven voor het examen rechtstreeks bij CNaVT.  Inschrijven  en aanmelden kun je via: https://taalunie.enetassess.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
Je kunt hiervoor de volgende code gebruiken bij de instelling: 68BE5636.
Raadpleeg ook de handleiding onder Handleiding voor kandidaten

Sluitingsdatum voor de inschrijving is 13 maart 2022!

De kosten voor één examen zijn Euro 25,-  (incl. administratiekosten) over te maken op het bankrekeningnummer, vermeld in de module.

Heb je vragen over de betaling, neem dan alsjeblieft even contact met me op.

Op het moment dat het aantal inschrijvingen per profiel bekend is, kan het examenrooster worden opgesteld. De tweede helft april wordt het exacte rooster bekendgemaakt (eveneens via de KFN website).

Als je andere vragen hebt, kun je natuurlijk ook altijd contact met mij opnemen:
saskia.teulings@uwr.edu.pl


TEPIS: zaproszenie na kurs prawa

[LINK]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Drodzy Państwo,

w załączeniu oferta przedmiotów do wyboru:

(1) BA ZS - studenci II i III roku studiów licencjackich wybierają jedno z czterech zajęć specjalizacyjnych

[BA ZS chicklit] [BA ZS Elementy kulturowe w tłumaczeniu] [BA ZS lato Jezykoznawstwo porownawcze] [BA ZS lato Powiesc XVII-XVIII w]

(2) BA PZJN - studenci III roku studiów licencjackich wybierają jeden z dwóch kursów

[BA PZJN luisteren] [BA PZJN media NL]

(3) MA ZS - studenci obu lat studiów magisterskich wybierają jedno z dwóch zajęć specjalizacyjnych

[MA ZS Gamifikacja] [MA ZS Indische letteren]

(4) MA KS - studenci obu lat studiów magisterskich wybierają jeden z dwóch kursów specjalistycznych

[MA KS prawo] [MA KS Instytucje]

I tylko pierwszaki BA niczego nie wybierają, ale proszę się nie martwić - w przyszłym roku już i Państwo będą mieli prawo wyboru!

Zapisów proszę się spodziewać koło 25 lutego.

Agata Szubert


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Konsultacje w sesji zimowej.

[LINK]


dr Małgorzata Dowlaszewicz

Uwaga: Taalunie Zomercursus: taal, cultuur en beroep w Gandawie

[LINK]


LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników BN w lutym 2022 r.

[LINK]
dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Instrukcja obsługi sesji.

[LINK]


UWAGA!

W poniedziałek sekretariat będzie nieczynny.


dr Małgorzata Dowlaszewicz

Uwaga Studenci!

Jak co roku mają Państwo możliwość wnioskować o wyjazd na stypendia (studia i praktyki) w ramach programu Erasmus+.

Rekrutacja na wyjazdy na studia w roku akademickim 2022/2023 w naszej Katedrze rozpoczyna się w styczniu, a dokumenty mogą Państwo składać u mnie do 14 lutego 2022 roku. W zakładce "ERASMUS+ CEEPUS" znajdą Państwo aktualne regulaminy, wnioski oraz wykaz uczelni, z którymi niderlandystyka ma podpisane umowy Erasmus. W razie pytań zapraszam na konsultacje.

Małgorzata Dowlaszewicz


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Mili Państwo,

ponoć kolejna duża fala zakażeń covid-19 przed nami, pozwalam sobie więc na ponowne uczulenie Państwa na kilka ważnych zasad, dzięki którym wszyscy będziemy bezpieczni. Nazwijmy ten komunikat dawką przypominającą.

Jeżeli czują się Państwo nie całkiem zdrowi, proszę tego nie lekceważyć. Lepiej opuścić jakieś zajęcia (powiadamiając o tym wykładowcę), niż narazić kogoś na chorobę.

Jeżeli będą mieli Państwo dodatni wynik testu, proszę koniecznie o JAK NAJSZYBSZĄ wiadomość (agata.kowalska-szubert@uwr.edu.pl) - nie po dobie, nawet nie po nocy. Od razu. Będę mogła wtedy pomóc Państwu od strony administracyjnej - i zadbać o bezpieczeństwo Państwa kolegów i wykładowców.

W wiadomości proszę o doprecyzowanie:

- na którym roku i w której grupie Państwo są

- kiedy byli Państwo ostatni raz na zajęciach (w tym ZS na poziomie licncjatu i ZS/KS na poziomie studiów magisterskich)

- kiedy się Państwo testowali i kiedy otrzymali Państwo wynik.

Kto mi tego nie napisze, tego o to będę dopytywać. Jak mi to Państwo napiszą od razu, oszczędzą Państwo sobie wysiłku pisania jednego maila więcej :)

Proszę także o regularne monitorowanie uniwersyteckiej skrzynki mailowej. Jeśli coś się zmieni w sprawie organizacji naszej pracy (na przykład trzeba będzie wysłać Państwa grupę na zajęcia zdalne), będziemy
Państwa chcieli o tym jak najszybciej powiadomić.

Dbajmy o siebie nawzajem - i bądźmy zdrowi!

Agata Szubert


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Komunikat DZIEKANA

[LINK] [LINK]


LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników BN w styczniu 2022 r.

[LINK]
Drodzy Studenci,

w imieniu kierownictwa KFN oraz wszystkich prowadzących składam Państwu serdeczne życzenia Zdrowych i Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku. Fijne Kerstdagen en een Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar!

Barbara Kalla


Drodzy Członkowie Wspólnoty Akademickiej Wydziału Filologicznego UWr
Dear Members of the Academic Community of  the Faculty of Letters UWr

z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2022
składam Wszystkim Państwu
serdeczne życzenia dobrych, spokojnych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku. 
Niechaj to będą dni pełne spokoju ducha, dobrych myśli i odpoczynku.

Wszystkiego Najlepszego!

On the occasion of the coming Christmas Days and New Year 2022
I wish you a good, peaceful Christmas and a Happy New Year.
Let these be days of peace of mind, good thoughts and rest.

All the Best!

Arkadiusz Lewicki
Dziekan / Dean
Wydział Filologiczny / Faculty of Letters UWr

Wrocław, 21.12.2021


LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników BN w grudniu 2021 r. UWAGA! Korekta!

[LINK]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Niderlandyści w Europie Środkowej mają swoje stowarzyszenie – Comenius – które zajmuje się także promowaniem dobrej nauki. W ramach tejże promocji trzy najlepsze prace magisterskie z regionu zostają wyróżnione nagrodą pieniężną przeznaczoną dla absolwenta, który taką wyróżnioną pracę napisał.

Także do najświeższej edycji konkursu, tym razem podwójnej, uniwersytety od Belgradu po Poznań zgłosiły najlepsze ich zdaniem prace dyplomowe. Wrocław też miał swoich przedstawicieli. Nadesłane prace oceniane są przez dwoje specjalistów z regionu (oceniający reprezentują z reguły inny uniwersytet, a najczęściej wręcz inny kraj niż ten, w którym dana praca powstała).

Z wielką radością zawiadamiamy, że wśród laureatów nagród za lata 2019 i 2020 znalazło się dwoje absolwentów niderlandystyki naszego uniwersytetu. Promotorką jednej z tych prac była prof. Irena Barbara Kalla, a promotorem drugiej – dr Jacek Karpiński. Tym sposobem na Comeniusowej liście chwały znalazły się dwa nowe wrocławskie nazwiska. Pani Marto, Panie Marcinie, jesteśmy z Państwa dumni i serdecznie gratulujemy!


PRESTIŻOWE STYPENDIA "MŁODY BADACZ 2020-2025" PRZYZNANE
WŚRÓD WYRÓŻNIONYCH DWOJE STUDENTÓW I ROKU NIDERLANDYSTYKI!

W ubiegłym tygodniu rozstrzygnięto II edycję konkursu "Młody Badacz 2020-2025" dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, organizowanego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”: https://uni.wroc.pl/znamy-wyniki-ii-edycji-mlodego-badacza/

Z dumą informujemy, że w gronie tegorocznych beneficjentów znalazło się dwoje naszych studentów:
Julia Iwanow i Jan Iwanowski

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Zapraszamy do współpracy naukowej w ramach Koła naukowego Studentów Niderlandystyki oraz czasopisma „Nideralndystyka Interdyscyplinarnie”.
dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Mili Państwo!

Wokół nas coraz więcej zachorowań na covid, więc chciałabym pokrótce przypomnieć zasady postępowania. Pozwolą one nam wszystkim czuć się bezpiecznie.
Jeśli mieli Państwo kontakt z osobą chorą na covid, proszę o rozważenie, czy kontakt był na tyle bliski albo długotrwały, że dobrze by było, aby poddali się Państwo samoizolacji. Jeśli tak, proszę powiadomić o tym swoich wykładowców.
Jeśli podejrzewają Państwo, że mogli się zarazić, proszę koniecznie zrobić test. Jeśli mieli Państwo kontakt z osobą chorą, prawdopodobieństwo, że to jednak nie zwykłe przeziębienie, gwałtownie wzrasta. W takim przypadku - i kiedy okaże się, że mają Państwo dodatni wynik testu, proszę KONIECZNIE o wiadomość mailową
(agata.kowalska-szubert@uwr.edu.pl) zawierającą następujące informacje:
- na którym roku i w której grupie Państwo są
- kiedy ostatni raz byli Państwo na zajęciach
- na jakie zajęcia specjalizacyjne Państwo uczęszczają
- czy chodzą Państwo na lektorat języka obcego - jeżeli tak, to do której grupy (nazwisko wykładowcy, godziny zajęć w SPNJO).

Pozwoli nam to podjąć odpowiednie działania, które będą chronić Państwa kolegów i wykładowców.
To bardzo ważne, aby nas Państwo informowali o swojej chorobie. Chodzi o bezpieczeństwo wszystkich tych, z którymi widzieli się Państwo w ostatnich dniach.
Na wszelki wypadek i dla przypomnienia ogólne zasady na naszym
uniwersytecie: https://uni.wroc.pl/uczelnia-podczas-pandemii-covid-19/

Poradzimy sobie z tym paskudztwem, ale tylko razem. I tylko na spokojnie.
Trzymajmy się zatem - razem!

W razie pytań i wątpliwości jestem do Państwa dyspozycji.

Agata Szubert


Zuza

Szanowni Państwo,

Centrum Kształcenia na Odległość, czyli uniwersytecka jednostka odpowiedzialna za wsparcie zajęć online, przygotowała dla Państwa cykl webinariów poświęconych funkcjonalnościom platformy e-EDU oraz aplikacji Teams. Szkolenia rozpoczną się od 19. listopada.

Szczegółowe informacje (forma, terminy, linki do spotkań, itd.) znajdą Państwo w załączniku oraz na dedykowanej stronie: https://www.cko.uni.wroc.pl/wydarzenia/.

Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w webinariach - zajęcia online pozostaną w najbliższych miesiącach ważnym elementem uniwersyteckiej rzeczywistości.

Zuzanna Czerwonka-Wajda

[LINK]


dr Małgorzata Dowlaszewicz

Dni informacyjne programu Erasmus+ 16-19 listopada

Zapraszam wszystkich studentów i doktorantów zainteresowanych wyjazdem w ramach programu Erasmus+ na spotkania w dniach 16-19.11.2021 (od wtorku do piątku włącznie) w Oratorium Marianum. Biuro Współpracy Międzynarodowej codziennie będzie organizowało prezentacje informacyjne w następujących godzinach:
9:00 – prezentacja po polsku
11:00 – prezentacja po angielsku
13:00 – prezentacja po polsku
Dodatkowo we wtorek (16.11) i środę (17.11) w godzinach od 10.00 do 11.00 mogą Państwo tam spotkać się z koordynatorem programu Erasmus+ z naszej Katedry i zadać pytania dotyczące konkretnie wyjazdów w ramach studiów niderlandystycznych.
Serdecznie zapraszam!

Małgorzata Dowlaszewicz


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT Z DZIEKANATU!

Informacja w sprawie przedmiotu „Rynek pracy”
Szanowni Państwo, Studenci III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (reaktywowani, po urlopach, powtarzający) W sprawach związanych z ponownym zaliczaniem tj., dopisaniem do grup, podpięciem przedmiotu „Rynek pracy” – proszę kontaktować się z Panią Beatą Wawer: beata.wawer@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10.01.2022 r.
Studenci II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (przystępujący do zaliczenia przedmiotu zgodnie z programem studiów) Weryfikacja przedmiotów na kontach USOSweb do dnia 10.01.2022 r. W przypadku braku zapisu na przedmiot „Rynek pacy” proszę kontaktować się z Panią Beatą Wawer: beata.wawer@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10.01.2022 r.
Informacja dotycząca przepisywania ocen W celu przepisania oceny proszę przesłać poniższe dokumenty na adres: patrycja.rozbicka@uwr.edu.pl - wypełnione podanie o uznanie (przepisania) oceny, które jest dostępne na stronie Wydziału Filologicznego http://wfil.uni.wroc.pl/wzory-podan-dla-studentow/ - kartę przebiegu studiów (wygenerowana z USOSa), która wskazuje na zaliczenie przedmiotu z zakresu rynku pracy - sylabus zaliczonego wcześniej przedmiotu z zakresu rynku pracy. W razie pytań dotyczących treści wykładów lub problemów z uzyskaniem dostępu do materiałów proszę o kontakt mailowy: patrycja.rozbicka@uwr.edu.pl
Zaliczenie z przedmiotu „Rynek pracy” odbędzie się między 17.01-23.01.2022 r. w formie testu online, który zostanie Państwu udostępniony drogą mailową.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi przedmiotu „Rynek pracy” W celu uzyskania dostępu do materiałów należy użyć poniższy link: https://uniwroc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patrycja_rozbicka_uwr_edu_pl/El9aa32XTOdFv1TRSUyI4W8BcLMSw-F0vDhIMchHHAwmtA?e=tft4qh


Dr Jan Urbaniak w nadchodzącym tygodniu (8-14.11) odwołuje zajęcia i konsultacje.


dr Małgorzata Dowlaszewicz

Drodzy Studenci!

Nasza Katedra od lat działa w ramach programu CEEPUS w sieci Language and literature in a Central European context (www.ceepus.info). W ramach tej sieci mogą Państwo wyjeżdżać na stypendia w Europie Środkowej. Proszę wszystkie osoby zainteresowane wyjazdem na stypendium w ramach programu CEEPUS w roku akademickim 2022/2023 – semestr zimowy i letni – o złożenie mailowo wstępnej deklaracji w terminie do 26 listopada 2021 roku.
W wiadomości proszę podać następujące dane:
1. Imię i nazwisko, obecny rok studiów, średnia z całego ubiegłego roku (minimalna wymagana średnia na wszelkie wyjazdy stypendialne to 4,0); również studenci I roku mogą się zgłaszać – średnią zweryfikujemy po I semestrze,
2. Uniwersytet przyjmujący – dokąd chcą Państwo pojechać,
3. Semestr wyjazdu – zimowy, letni.
4. Jestem studentem DCC – tak/nie
Stypendia są przyznawane na okres 4 miesięcy. O tym, czy KFN dostanie miejsca stypendialne i w jakiej ilości, okaże się na wiosnę 2022 roku. Obecna deklaracja nie zobowiązuje Państwa do wyjazdu, jednak proszę o przemyślane zgłoszenia. Na wszelkie pytania chętnie odpowiem w trakcie moich konsultacji lub mailowo (malgorzata.dowlaszewicz@uwr.edu.pl).

Małgorzata Dowlaszewicz


W dniach od 8 do 12 listopada Sekretariat KFN bedzie zamknięty.


LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników BN w listopadzie 2021 r.

[LINK]
dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Uwaga! Ciekawa oferta dla studentów ostatniego roku studiów (licencjackich i magisterskich)! W imieniu kolegów-anglistów serdecznie zapraszamy!

Agata Szubert

[LINK]Zuza

Szanowni Państwo,

w dniach 19-21 października moje zajęcia i konsultacje nie odbędą się z powodu wyjazdu na konferencję. Forma odrobienia zajęć została już z większością grup ustalona, a materiały (zadania domowe oraz inne) czekają na Państwa w zespołach na Teams. Natomiast moich magistrantów serdecznie zachęcam do odwiedzenia mnie (stacjonarnie lub wirtualnie) w kolejnym tygodniu.

Met vriendelijke groet,
Zuzanna Czerwonka-Wajda


UWAGA WYCIECZKA!

Koło Naukowe Studentów Niderlandystyki serdecznie zaprasza wszystkich wykładowców i studentów (wraz z osobami towarzyszącymi) na wycieczkę do Kamieńca Ząbkowickiego, która odbędzie się 23 października (sobota). W ramach wyjazdu planujemy oczywiście zwiedzanie Pałacu Marianny Orańskiej.
Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się w wiadomości prywatnej na Facebooku do przewodniczącej KNSN Julii Marzec lub na adres mailowy: 317338@uwr.edu.pl.
Chcielibyśmy określić wcześniej szacowaną liczbę osób, ponieważ w przypadku większej grupy należy przekazać informację o liczbie uczestników (jest to związane z rezerwacją wejścia do Pałacu).
Zgłoszenie nie oznacza konieczności wyjazdu. Jest to tylko informacja dla organizatorów. Nie trzeba uprzedzać o rezygnacji z wycieczki.

Podstawowe informacje:
- każdy kupuje bilet na pociąg samodzielnie (Koleje Dolnośląskie)
- pociąg z Wrocławia do Kamieńca Ząbkowickiego odjeżdża z Dworca Głównego o godzinie 10:15
- zwiedzanie Pałacu Marianny Orańskiej zarezerwowane jest na godzinę 13:00 i potrwa około godziny
- powrót jest indywidualny; najszybsze pociągi powrotne do Wrocławia: odjazd: 15:25 lub 17:21
Ceny biletów:
Pociąg (w obie strony):
Normalny: 34,40 zł
Ulgowy (studenci): 16,86 zł
Pałac:
Normalny: 25 zł
Ulgowy (studenci): 15zł

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!


Informacja nt. obowiązkowego szkolenia wstępnego w zakresie bhp dla studentów i doktorantów.

[LINK]


Zajęcia Wprowadzenie do niderlandystyki 2021/2022

[LINK]


W dniu 8 października Sekretariat KFN bedzie zamknięty.

Zapraszamy w poniedziałek!


INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU BA: Rozpoczyna się nabór wniosków o stypendia „Młody Badacz 2020-2025” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”

Link do regulacji [LINK]

Link do tekstu ujednoliconego Regulaminu Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025” [LINK]

Bożena Czarnecka


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Studentów I roku MA informujemy, że zajęcia prowadzone z dr Katarzyną Tryczyńską rozpoczną się w terminie późniejszym. O dokładnym terminie rozpoczęcia zajęć zostaną Państwo poinformowani.

Agata Szubert


Drodzy Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w bardzo ciekawym projekcie The Essential filmowców z Bredy - Państwa Inge i Martina Riebeek. Szczegóły znajdują się w załączonym opisie.

Osoby zainteresowane prosimy o szybki kontakt (do czwartku 7.10) z dr J. Skubisz (joanna.skubisz@uwr.edu.pl)

[LINK]


LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników BN w październiku 2021 r.

[LINK]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Komunikat dla studentów 1 roku BA!

Mili Państwo,
w ramach dni adaptacyjnych przygotowaliśmy dla Państwa atrakcje na poniedziałek i wtorek!
Zapraszamy:

w poniedziałek 4 października o godzinie 11:00 do sali 307 na spotkanie organizacyjne. W jego trakcie zobaczą nas Państwo (i siebie nawzajem też Państwo zobaczą) i dowiedzą się Państwo dużo o tym, jak funkcjonować we wspólnocie akademickiej, za parę lat zdobyć dyplom licencjata i jak to wszystko na dodatek przeżyć :) O ważnych sprawach będzie mowa, będzie też wtedy można ewentualnie zmienić grupę (przypominam o zasadzie: tylko na wymianę!). Przewidujemy także wycieczkę z przewodnikiem, więc proszę zabrać ze sobą jakąś wodę mineralną.

we wtorek 5 października nasza biblioteka zaprasza na szkolenie biblioteczne. Kto jeszcze nie wie, gdzie jest nasza biblioteka, dowie się tego w poniedziałek! Grafik poniżej.

10:00 grupa 1
11:00 grupa 2
12:00 grupa 3
13:00 grupa 4

Przypominam, że zaliczenie szkolenia bibliotecznego jest OBOWIĄZKOWE. Kto go nie zaliczy, ten nie dostanie wspomnianego wyżej dyplomu. Warto to zatem zrobić zawczasu.
I bardzo ważna informacja na koniec: PROSZĘ PAMIĘTAĆ O MASECZKACH. Bez nich nie wolno nam wchodzić do budynków uniwersyteckich.

Do zobaczenia w poniedziałek!

Agata Szubert
Koordynator projektów tłumaczeniowych z językiem niderlandzkim
Translavic to biuro tłumaczeń obsługujące klientów europejskich. Tłumaczymy kampanie reklamowe, instrukcje obsługi, raporty instytucji europejskich, podręczniki do nauki języków obcych, akty notarialne, wyroki sądowe, dokumentacje medyczne, katalogi mody, broszury firmowe… nie da się wszystkiego wymienić. Miliony słów rocznie na wszystkie języki europejskie.
Pasjonują cię języki obce? Jesteś wesołą osobą pełną energii, gotową na nowe wyzwanie zawodowe? Chcesz rozwijać się w profesjonalnym środowisku? Znasz język niderlandzki? Czekamy na Ciebie! Oprócz życiorysu przyślij koniecznie list motywacyjny (w j. niderlandzkim), bo chcemy dowiedzieć się więcej o Tobie oraz dlaczego chcesz u nas pracować.
Centralną rolę w naszej firmie stanowią koordynatorzy projektów tłumaczeniowych. Zajmują się oni koordynacją całego procesu – od analizy zapotrzebowania klienta i plików do tłumaczenia, poprzez wycenę, zaplanowanie przebiegu prac, wybór odpowiednich tłumaczy i korektorów, po kontrolę jakości i dostawę do klienta. Czuwanie nad przebiegiem procesu, sprawna komunikacja często z 50 zaangażowanymi tłumaczami i korektorami na raz, kontakt z klientem, pilnowanie terminów – to kluczowe zadania, z którymi codziennie ma do czynienia koordynator projektu.
Możliwa praca z domu, na terenie całej Polski.

Nasze wymagania

· Ukończone studia lingwistyczne
· Biegła znajomość j. niderlandzkiego.
· Mile widziana znajomość j. francuskiego.
· Umiejętność szybkiej reakcji na zmieniające się warunki
· Silna osobowość
· Umiejętność przekazywania informacji i dzielenia się wiedzą
· Umiejętność planowania i efektywnej organizacji pracy
· Umiejętność skutecznej komunikacji, również przez telefon
· Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
· Umiejętność wykonywania wielu zadań w tym samym czasie oraz ustalania priorytetów

Oferujemy:

· Umowę o pracę
· Elastyczne godziny pracy
· Możliwość pracy z domu
· Dostęp do najnowszych technologii, możliwości rozwoju
· Przyjemną atmosferę pracy w profesjonalnym otoczeniu
· Pakiet medyczny w centrum ENEL-MED
· Kartę Multisport
· Atrakcyjne zbiorowe ubezpieczenie
· Bezpośredni kontakt z klientem
Aplikacje w j. niderlandzkim należy kierować do: Ewa Posecka [EwaP@translavic.eu]
Interesuje nas przede wszystkim list motywacyjny. Przekonaj nas, że właśnie Ciebie musimy zaprosić na rozmowę i że jesteś idealnym kandydatem na to stanowisko.dr hab. Agata Kowalska-Szubert

W załącznikach instrukcja do wstępnego szkolenia bhp dla studentów i doktorantów

[LINK 1] [LINK 2]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Mili Państwo,

w załączeniu informacje szczegółowe o kursach specjalistycznych i zajęciach specjalizacyjnych, które oferujemy Państwu w nadchodzącym semestrze. Dla przypomnienia: wybierają Państwo jedne ZS i jeden KS i na nie/na niego się Państwo rejestrują. Rejestracja rozpocznie się 30 września br. o godzinie 10:00 i potrwa dwa dni.

Studenci 1. roku MA wybierają jedną z dwóch grup ćwiczeniowych (patrz informacje dotyczące planu) oraz jedno seminarium magisterskie. Na seminarium nie przewidujemy rejestracji przez USOS: zainteresowanych danym seminarium prosimy o kontakt z promotorami.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania i/lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu mailowego.

Agata Szubert

[LINK 1] [LINK 2] [LINK 3] [LINK 4] [LINK 5]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Mili Państwo,

można już zapoznać się z pierwszą wersją planu zajęć na nadchodzący semestr (możliwe, że jeszcze nastąpią w nim niewielkie zmiany).

Zajęcia oznaczone na planie kolorem ZIELONYM to wykłady - wszystkie online. Wedle wstępnych założeń online będą tylko wykłady, wszystkie inne zajęcia chcemy prowadzić w trybie stacjonarnym (to też się być może po części zmieni, ale z takiego założenia wychodzimy na teraz).

Zajęcia oznaczone na planie kolorem SZARONIEBIESKIM to zajęcia do wyboru. Oznacza to, że nie wszystkie będą Państwa dotyczyły (dla przykładu: ZS - zajęcia specjalizacyjne - na planie są wszystkie, ale decydują się Państwo na jedne. Praca z tekstem dla 3. roku prowadzona przez prof. Kallę jest dla tych, którzy wybrali seminarium literackie, a przez dr Czerwonkę-Wajdę dla tych, którzy będą pisać pracę językoznawczą).

Zajęcia oznaczone kolorem POMARAŃCZOWYM to zajęcia dla konkretnej grupy studentów.

Podobnie jak w ubiegłym roku akademickim, rejestrują się Państwo do konkretnej grupy i w jednej grupie studenckiej uczęszczają Państwo na zajęcia. To również zalecenie sanitarne: staramy się, na ile to możliwe, nie zmieniać towarzystwa, w którym pracujemy. A więc jeśli zajęcia z grupą 1, to konsekwentnie i wszystkie pomarańczowe. Jeśli z 2, to tak samo.

WAŻNA UWAGA DLA STUDENTÓW 1. ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH: Jak już Państwo zapewne widzieli, są Państwo przypisani do konkretnej grupy. Zmiana grupy jest możliwa tylko w drodze wymiany: Jeżeli student z grupy 1 (A) chciałby dołączyć do grupy 3 (C), to musi znaleźć kogoś, kto przejdzie za niego z grupy 3 do grupy 1.

Jeśli będą mieli Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu mailowego.

Agata Szubert

[I BA] [II BA] [III BA] [I MA] [II MA]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Komunikat uzupełniający dla studentów 2. i 3. roku studiów licencjackich

Mili Państwo, chochliki zjadają nam czasami to, co bardzo ważne - tak się stało w przypadku plików z opisami zajęć specjalizacyjnych. W imieniu własnym i naszego Admina serdecznie przepraszam. Mam nadzieję, że teraz dotrą do Państwa już wszystkie cztery pliki. Życzę szybkich i trafnych wyborów i przypominam, że rejestracja rozpocznie się 27 września o godzinie 10:00.

Agata Szubert

[LINK 1] [LINK 2 ] [LINK 3 ] [LINK 4]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Informacja dla studentów II i III roku studiów licencjackich (informacja dla studentów studiów magisterskich nastąpi za czas niezadługi)

Mili Państwo,
zapisy na przedmioty do wyboru będą miały miejsce w dniach 27-29 września br. - rozpoczną się od godziny 10.00.
Zapisują się Państwo do GRUP ćwiczeniowych i na zajęcia specjalizacyjne. Dla przypomnienia: wybierają Państwo jedne z czterech zajęć specjalizacyjnych oraz jedną GRUPĘ, z którą będą Państwo uczęszczać na wszystkie pozostałe zajęcia. To ostatnie, podobnie jak w minionym roku akademickim, wynika z narzuconego nam reżimu sanitarnego: powinni Państwo pozostawać w tym samym składzie w czasie zajęć na uczelni (a zajęcia są, w miarę możliwości, poukładane w bloki).
Plan zajęć zostanie opublikowany w dniu 20 września br., będą więc mieć Państwo jeszcze tydzień na to, żeby spokojnie zdecydować się na którąś z grup. Tymczasem przesyłam Państwu opis zajęć specjalizacyjnych, żeby Państwu ułatwić (lub utrudnić? J ) wybór.
BARDZO WAŻNA INFORMACJA dla tych, którzy wracają po urlopie dziekańskim albo muszą uzupełnić deficyty punktowe (na przykład w postaci niezaliczonych wcześniej zajęć specjalizacyjnych): proszę sprawdzić, czy USOS informuje Państwa o możliwościach rejestracji na zajęcia. Jeżeli nie – i jeżeli chcą Państwo mieć prawo wyboru – proszę koniecznie o wiadomość mailową (im szybciej, tym lepiej, ale nie później niż do 22 września). Da nam to możliwość dopisania Państwa nazwisk do listy osób uprawnionych do rejestracji.
Jeśli mają Państwo pytania lub coś jest niejasne, zapraszam do kontaktu.

Agata Szubert

[LINK 1] [LINK 2 ] [LINK 3 ] [LINK 4]


Drodzy Studenci, Koleżanki i Koledzy!

z dumą pragnę poinformować, że nasz kolega, prof. Siegfried Huigen z Zakładu Współczesnej Literatury Niderlandzkiej i Afrikaans, został zaproszony do wygłoszenia prestiżowego wykładu z cyklu „Indische letteren”. Organizatorem wykładów jest Maatschappij der Lederlandse Letterkunde, najstarsze holenderskie stowarzyszenie poświęcone badaniom nad językiem, literaturą i historią Niderlandów, utworzone w 1766 roku w Lejdzie.

Wykład prof. Huigena pod tytułem „Kennis van de kolonie” odbędzie się 1 października 2021 o godz. 16.00 na Uniwersytecie w Lejdzie. Więcej szczegółów tutaj.


dr Małgorzata Dowlaszewicz

KOMUNIKAT

Dodatkowa rekrutacja Erasmus+

Dysponujemy jeszcze miejscami na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim w roku akademickim 2021/22. Osoby zainteresowane wyjazdem proszę o jak najszybszy kontakt (termin zgłoszeń na niektórych uczelniach upływa 30 września).

Małgorzata Dowlaszewicz


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Mili Państwo!
Przed nami nowy rok akademicki, a zatem pewne sprawy trzeba koniecznie poukładać.
1. Zajęcia do wyboru
Studenci 2. i 3. roku wybierają jedne z poniższych zajęć specjalizacyjnych:
- Ewa Dynarowicz – Literatura i kultura wielokulturowej Holandii
- Agnieszka Jankowiak – Socjolingwistyka/Sociolinguistiek
- Agata Kowalska-Szubert – Frazeologia/Fraseologie
- Joanna Skubisz – Zingende Nederlanden
Studenci 1. i 2. roku MA będą mieli do wyboru następujące zajęcia specjalizacyjne:
- Małgorzata Dowlaszewicz – Cyrkulacja literatury niderlandzkiej/Circulatie van de Nederlandse literatuur
- Anna Witczak – Neuropsycholingwistyka
Wybrać trzeba także jeden z poniższych kursów specjalistycznych:
- Kaat Buelens – Język młodzieży i pokrewne/Jongerentaal en aanverwanten
- Jacek Karpiński – Turystyka/Toerisme
Opis zajęć znajdzie się w najbliższych dniach na naszej stronie, o terminie zapisów poinformuję Państwa w oddzielnej wiadomości.
2. Język obcy i wychowanie fizyczne
Przypominam, że do końca 5. semestru (obecny 3. rok) oraz do końca 6. semestru (obecny 2. rok) należy uzyskać wpis do indeksu potwierdzający znajomość innego języka obcego na poziomie przynajmniej B1/B2I/B2II. Wszelkie informacje w tym zakresie można uzyskać w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (https://spnjo.uni.wroc.pl/pl/).
Przypominam także o konieczności uzyskania zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego (do końca 5. semestru).
Powodzenia w przygotowaniach i do zobaczenia w październiku!
Agata Szubert


LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników BN we wrześniu 2021 r.

[LINK]
LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników Biblioteki Niderlandystycznej w sierpniu 2021:

Data Dzień tygodnia Godziny otwarcia
02.08.2021 poniedziałek 10:00-18:00
03.08.2021 wtorek 10:00-18:00
04.08.2021 środa 10:00-18:00
05.08.2021 czwartek 10:00-18:00
06.08.2021 piątek 10:00-18:00

W dniach od 09.08.21 do 31.08.21 Biblioteka Niderlandystyczna będzie
nieczynna dla czytelników z powodu prac wewnętrznych. W razie pilnej
potrzeby skorzystania z Biblioteki Niderlandystycznej prosimy o kontakt
mailowy lub telefoniczny w celu umówienia wizyty na konkretny dzień i
godzinę.
Numer kontaktowy: 71 375 28 97

Adres mailowy:
lidia.stelmach-krzyszkiewicz@uwr.edu.pl
weronika.kossowska@uwr.edu.pl
dr Małgorzata Dowlaszewicz

UWAGA STUDENCI!

Uniwersytet Wiedeński we współpracy z DCC, z Uniwersytetem ELTE (Budapeszt) oraz stowarzyszeniem COMENIUS organizuje warsztaty tłumaczeniowe w ramach programu CEEPUS: Vertaalworkshop: Vertaling en/in het literaire veld, 8-15 lipca 2022.

Zachęcamy do składania wniosków szczególnie studentów ostatniego roku studiów licencjackich oraz studentów studiów magisterskich. Szczegóły na temat warsztatów i procedury w załączniku. Na wszelkie pytania odpowie koordynator DCC i CEEPUS dr Małgorzata Dowlaszewicz podczas ustalonych konsultacji.

Termin składnia wniosków (internetowo, indywidualnie) upływa 30 września 2021 roku!

[LINK]


LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników BN w lipcu 2021 r.

[LINK]
dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Drodzy Przyszli Licencjaci,

od października będą Państwo pisali swoje prace pod kierunkiem jednej z czterech promotorek:

dr hab. Bożeny Czarneckiej,
dr Zuzanny Czerwonki-Wajdy,
dr hab. Agaty Kowalskiej-Szubert
lub
dr Joanny Skubisz.

Jeżeli już Państwo wiedzą, czemu chcą Państwo poświęcić swoją pracę dyplomową, sugerujemy kontakt mailowy - do końca sesji - z wybraną przez siebie promotorką. Będzie się można umówić co do tematyki i zarezerwować sobie miejsce w grupie. Dzięki temu przy oficjalnych zapisach do USOS-a ominie Państwa gonitwa w temacie seminarium i będą mogli Państwo poświęcić wakacyjny czas także na poszukiwania przydatne do licencjatu.

UWAGA: liczba miejsc na każdym z seminariów jest ograniczona do 9. Innymi słowy: jeżeli do którejś z promotorek odezwie się więcej osób, nie będzie mogła przyjąć wszystkich. Dlatego uprzedzam: wyżej punktowane będą maile w stylu "chcę pisać pracę o porównaniach ze słowem water" albo "chcę pisać o wierszach Annie M.G. Schmidt" niż w stylu "bo ja panią lubię" albo "bo ja się boję tamtych innych" :-D Innymi słowy: ważna jest nie tyle kolejność zgłoszenia, co jego treść.

W tygodniu między 5 a 9 lipca dostaną Państwo wiadomość od wybranej promotorki, czy są Państwo na jej liście wstępnej. Jeżeli tak, znajdą się Państwo w październiku w USOSie na wybranym seminarium. Jeżeli nie, będą musieli Państwo w październiku po prostu zapisać się na inne seminarium, gdzie jeszcze będą miejsca.

Mam nadzieję, że instrukcje są jasne. Jeżeli nie, proszę pytać.

Agata Szubert


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

KONSULTACJE nw SESJI LETNIEJ i okresie wakacyjnym.

[LINK]


dr Małgorzata Dowlaszewicz

Uwaga Studenci!

Zostały jeszcze wolne miejsca na wyjazdy studyjne w ramach programu CEEPUS w semestrze letnim roku akademickim 2021/22 do Wiednia i do Ołomuńca. Szczegóły dotyczące warunków stypendium znajdą Państwo na stronie https://www.ceepus.info/ i w zakładkach poszczególnych krajów (flagi na dole strony). Osoby zainteresowane proszę o kontakt.

Małgorzata Dowlaszewicz


LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników BN w czerwcu 2021 r.

[LINK]
dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Beste Studenten,

sesja tuż przed nami! W załączeniu terminarz egzaminów i instrukcja postępowania (na wszelki wypadek).

Dobrego finiszu!

Agata Szubert

TERMINARZ: [LINK]

INSTRUKCJA: [LINK]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

JEST WYZWANIE!

Ambasada Królestwa Niderlandów współorganizatorem akcji uzupełniania filmów o podpisy. Przy tej okazji można nauczyć się sporo o technice ondertitelen, o ciekawych zdarzeniach z historii, a na dodatek stać się posiadaczem unikatowego certyfikatu, a może nawet wygrać jakąś nagrodę!
Serdecznie polecam Państwa uwadze załączone pliki!
Agata Szubert

:LINKI:

1. .pdf: [LINK1] [LINK2] [LINK3] [LINK4]

2. .docx: [LINK1] [LINK2] [LINK3] [LINK4]


KNSN

Drodzy Państwo,

Koło Naukowe Studentów Niderlandystyki i Ośrodek Kultury Niderlandzkiej już po raz dziewiąty mają zaszczyt zaprosić wszystkich wykładowców i studentów na konferencję z cyklu Niderlandystyka Interdyscyplinarnie.

W tym roku nasza wieloaspektowa debata dotyczyć będzie tematu:
Zniecierpliwieni, rozczarowani, samotni… Konfrontacje z teraźniejszością.
Konferencja odbędzie się w najbliższy czwartek 20 maja na platformie MS Teams.
Początek obrad o godz. 9.45.

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abea436e88f35464dad7b72f0aa746e5c%40thread.tacv2/1620031637091?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%220c7689c3-748f-461f-a566-9d416e90cd8e%22%7d

Program znajduje się w załączeniu:

Zmiany w programie i jego aktualizacje będą się pojawiać na stronie FB Koła Naukowego i wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy!

POSTER [LINK] ABSTRAKTY [LINK] PROGRAM [LINK]


Katarzyna Tryczyńska

W dniach 10 i 17 maja odbędą się wykłady gościnne mgr Bojany Budimir z Uniwersytetu w Belgradzie, która w ramach Programu CEEPUS będzie gościem Pracowni Translatoryki i Języków Fachowych:

Terminologie in de moderne maatschappij: meertalig terminologiewerk

poniedziałek 10.05.2021 / 9:45 – 11:15

Terminologie in de moderne maatschappij: terminologiemanagement

poniedziałek 17.05.2021 / 9:45 – 11:15

Creativiteit in de vertaling

poniedziałek 17.05.2021 / 15:00 – 16:30

Zajęcia odbędą się w formie zdalnej na platformie MS Teams i są przewidziane dla studentów I & II MA uczęszczających na zajęcia Terminologia w życiu codziennym oraz Tłumaczenia pisemne NL-PL.

dr Katarzyna Tryczyńska
LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników BN w dniach 21-30. 04. 2021 r.

[LINK]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert
Kto z Państwa powinien był się zgłosić na test do Studium Języków Obcych, a tego nie zrobił, ma nową szansę! Szczegóły pod linkiem.

Trzymam kciuki!

Agata Szubert

[LINK]

W załączeniu Komunikat Nr 49/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zapisów na szczepienia przeciw COVID-19 dla zainteresowanych studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel. 71-375-24-89, e-mail: bhp.ppoz@uni.wroc.pl

[LINK]


Warsztaty online dla studentów Wydziału Filologicznego - UPS

Szanowni Państwo,

Wydział Filologiczny organizuje z partnerem zewnętrznym, firmą UPS, warsztaty w formie on-line. Uznaliśmy, że czas najwyższy, aby zapomnieć choćby na chwilę o covidowej codzienności, a dzięki tematowi warsztatów lepiej przygotować się do powrotu normalności.

Wszystkie szczegółowe informacje (m.in. temat i termin) znajdą Państwo w 2 załącznikach.

Zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z naszej propozycji.
Zapisy odbywają się poprzez link: Formularz bez nazwy - Formularze Google.

Dyrekcja Instytutu Filologii Germańskiej UWr

[LINK 1 ] [ LINK 2]


Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

życzymy Wam pogodnych i miłych świąt wielkanocnych! Niech wiosenny powiew przyniesie nadzieję, a świąteczne dni upłyną Wam zdrowo i spokojnie.

wykładowczynie i wykładowcy z KFN


Życzenia wielkanocne Dziekana Wydziału Filologicznego

[LINK]


LEES ONS!

W dniach od 01.04.2021 do 09.04.2021, na mocy komunikatu Nr 38/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29.03.2021, Biblioteka Niderlandystyczna będzie nieczynna.

W sprawach pilnych można kontaktować się pod adresami mailowym
Katarzyna Tryczyńska

Drodzy Państwo,

w najbliższy poniedziałek odbędzie się wykład gościnny prof. Friedy Steurs z Instituut voor de Nederlandse Taal/ KU Leuven:

Terminologie in de moderne maatschappij

poniedziałek 29.03.2021 / 10:00 – 11:00

Zajęcia obowiązkowe dla I MA & II MA (w ramach zajęć Terminologia w życiu codziennym).

Zajęcia odbędą się wyjątkowo na platformie Zoom.

[LINK] do wykładu

Zapraszam także wszystkich zainteresowanych!

dr Katarzyna Tryczyńska


UWAGA! Ważny komunikat!

[KOMUNIKAT]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Drodzy Państwo,

Zakład Językoznawstwa Niderlandzkiego oraz Koło Naukowe Studentów Niderlandystyki zapraszają na
V Seminarium Językoznawcze Studentów Niderlandystyki, które odbędzie się 23 marca (najbliższy wtorek) na platformie MS Teams. Początek seminarium: godz. 10.00.

Link do spotkania: [LINK]

Szczegółowy program znajduje się w załączeniu.

[PROGRAM] [POSTER]

Serdecznie zapraszamy!

Agata Kowalska-Szubert, Kaat Buelens, KNSN


Drodzy Studenci,

Instytut Filologii Angielskiej zaprasza na warsztaty tłumaczeniowe skierowane również do Was!

Zapraszam do zapoznania się z ofertą warsztatów pt. "Tłumaczenia specjalistyczne i audiowizualne" organizowanych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. W załączonym pliku znajdują się szczegółowe informacje oraz link do formularza zapisów.
Warsztaty prowadzone będą w języku polskim, ale przykłady będą pochodziły w większości z języka angielskiego. Aby móc w nich uczestniczyć, wystarczy znajomość angielskiego na poziomie B2.

[LINK]


LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników Biblioteki Niderlandystycznej w marcu 2021 r. [LINK]

Korekta:

15.03. 2021 poniedziałek 8.00-14.00
16.03. 2021 wtorek 8.00-14.00
17.03.2021 środa 8.00-14.00
18.03.2021 czwartek 8.00-14.00
19.03.2021 piątek 8.00-13.00


dr Małgorzata Dowlaszewicz

Beste studenten,

We hebben bij onze vakgroep dit semester een student-assistente, Aileen Dijksterhuis, die bereid os jullie te helpen met het correct schrijven van opdrachten, gebruik van de Nederlandse taal of gewoon spreken. Daarvoor heeft ze een spreekuur vastgesteld op elke woensdag van 13.00-14.00 (mochten jullie dan college hebben, probeer een ander tijdstip af te spreken). Jullie kunnen haar per uwr-adres mailen. Indien jullie een tekst willen bespreken, moeten jullie deze van tevoren opsturen. Let op: de tekst moet je eerst met een spellingcorrector checken. Aileen is er niet voor om de basis spellingfoutjes recht te zetten, maar met wat meer ingewikkelde fouten te helpen. Voor degenen die geen spellingcorrector hebben, maak gebruik van een online corrector (zoals www.spelling.nu). Ze gaat niet gehele teksten corrigeren, maar eventuele fouten met jullie bespreken.

Voor alle vragen ivm. de student-assistente kunnen jullie ook met mij contact opnemen.

Małgorzata Dowlaszewicz


Drodzy Państwo,

Zbliża się pierwszy wykład organizowany przez OPoN (Porozumienie Niderlandystów Polskich) wraz z Ambasadą Królestwa Niderlandów w Warszawie oraz kołami studenckimi UWr, UAM i KUL:

Margreet Vogelzang – University of Cambridge (NL)

środa 10.03.2021 / 18:00 – 19:00

Experimenteel onderzoek naar persoonlijke voornaamwoorden in het Nederlands (en andere talen)

Poziom od B1/B2

Aby móc wziąć udział należy się zapisać korzystając z linku:

https://calendly.com/lectures/vogelzang

Dzięki temu otrzymają Państwo link do spotkania.

Zamknięcie zapisów 9.03.2021.

Serdecznie zapraszamy!


KNSN

Zaproszenia dla naszych studentów i doktorantów do aktywnego udziału w konferencji online (kolejnej z cyklu Niderlandystyka Interdyscyplinarnie) organizowanej przez Koło Naukowe SN.

[LINK]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

KONSULTACJE w semestrze letnim.

[LINK]


LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników Biblioteki Niderlandystycznej w marcu 2021 r. [LINK]
Drodzy Państwo,

ZAPRASZAMY NA GOŚCINNE WYKŁADY!

OPoN (Porozumienie Niderlandystów Polskich)
organizuje

wraz z Ambasadą Królestwa Niderlandów w Warszawie
oraz kołami studenckimi UWr, UAM i KUL
gościnne wykłady dla miłośników języka (niderlandzkiego) i (niderlandzkiej) kultury

Zwróciliśmy się do szeregu specjalistów z prośbą o przeprowadzenie wykładu lub warsztatu dla studentów i nauczycieli uniwersytetów w Polsce, na których w ramach studiów nauczany jest język niderlandzki.

Otrzymaliśmy wiele pozytywnych odpowiedzi, głównie od językoznawców. W związku z tym w nadchodzącym semestrze w naszym programie znajdzie się 8 wykładów gościnnych na bardzo różne tematy.

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w tych wykładach. Dzięki wsparciu Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie, a w szczególności Pana Martina van Dijka, attaché kulturalnego Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie, spotkania są całkowicie bezpłatne.

Niektóre odczyty będą prowadzone w języku angielskim lub polskim, aby umożliwić udział studentom pierwszego i drugiego roku studiów licencjackich. Szczegółowy program znajduje się poniżej.

Aby móc wziąć udział należy się zapisać korzystając z linku do Calendly umieszczonego przy danym wykładzie. Znając liczbę uczestników wykładu będziemy mogli dobrać właściwości odpowiadającego mu spotkania na platformie Zoom. Jedynie osoby zgłoszone otrzymają link do wydarzenia.

Mamy nadzieję wkrótce spotkać się z Wami online!

Agata Kowalska-Szubert, Marcin Lipnicki i Robert de Louw

Szczegółowy program znajduje się w załączeniu.

[LINK]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Mili Państwo,

plan zajęć, jaki od teraz znajdą Państwo pod odpowiednimi zakładkami, będzie naszym rozkładem jazdy do czerwca. Proszę pamiętać o wygodnym fotelu!

Agata Szubert


Zuza

Szanowni Państwo,

zanim semestr letni oficjalnie się zacznie, będziemy mieli okazję świętować Dzień Języka Ojczystego, który przypada na 21.02 (niedziela).

Z tej okazji jeden z największych międzynarodowych zespołów badawczych zajmujących się wielojęzycznością - Multilingual Mind - organizuje wielojęzyczne wydarzenie online:

https://www.multilingualmind.eu/imld

W ramach wydarzenia odbędzie się m.in. sesja w języku polskim (niedziela, godz. 14:00):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDViODFiOTItNzJiZi00ZjFhLTk4NzctOTQyMTZiNDcxYTU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%222de33a3f-087d-483b-911a-30866f75b983%22%7d

oraz w języku niderlandzkim (niedziela, godz. 15:00):

cuni-cz.zoom.us/j/94702771829 (Meeting ID: 947 0277 1829)

Warto dodać, że sesję niderlandzką poprowadzi kolega-niderlandysta z Pragi (obecnie stypendysta w programie Marie Curie na Uniwersytecie w Readings), Michal Korenar.

Serdecznie zachęcam Państwa do udziału w obydwu sesjach.

Tot zondag!

Met vriendelijke groeten,

Zuzanna Czerwonka-Wajda


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Szanowni Państwo,

zapisy na zajęcia będą miały miejsce w najbliższy czwartek i piątek, tj. 18 i 19 lutego. O terminie ewentualnych korekt zawiadomię w oddzielnym komunikacie.

Agata Szubert


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Szanowni Państwo,

ponieważ pewne rzeczy w planie modyfikujemy na bieżąco, sugeruję regularne odwiedzanie odpowiedniej zakładki. Teraz na przykład (poniedzialek, godzina 19:54) już jest inaczej, niż było przedtem.

Kiedy plan dojrzeje do zaopatrzenia go w etykietę "ostateczny", niezwłocznie Państwa o tym poinformuję. Ale mam nadzieję, że to, co się miało zmienić, to się zmieniło dzisiaj przed 19:54.

O terminie zapisów powiadomię oddzielnym komunikatem.

Dziękujemy za cierpliwość! :)

Agata Szubert

[LINK]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Szanowni Państwo,

zapraszam do zapoznania się z planem. Może on jeszcze ulec drobnym modyfikacjom. Plan jest ułożony w taki sposób, że jeżeli będziemy wracali na Kuźniczą, to raczej niewiele się zmieni.

Przypominam, że przy zapisach (będą pod koniec tygodnia) wybierają Państwo konkretną grupę.
|
Jeżeli w planie nie ma Państwa seminarium magisterskiego/licencjackiego, to nie znaczy, że zapomnieliśmy. To znaczy tylko tyle, że trzeba się skontaktować z promotorem i z nim ten termin umówić.

W razie pytań, niejasności itd. zapraszam do kontaktu.

Agata Szubert


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

KONSULTACJE w sesji zimowej

[LINK]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Mili Państwo,

wkrótce będziemy zaczynać nowy semestr, a zatem trzeba będzie się pozapisywać na pewne przedmioty. O terminie zapisów poinformuję w oddzielnej wiadomości, teraz tylko garść informacji wstępnych.

W tym semestrze także będzie obowiązywała zasada zapisu do konkretnej grupy (optymistycznie i bardzo ostrożnie zakładamy, że być może późną wiosną wrócimy do sal).

Studenci pierwszego roku studiów licencjackich sami nie zapisują się na nic - tu jest [LINK] do Państwa nowego podziału na grupy.

Studenci drugiego i trzeciego roku mają do wyboru następujące zajęcia specjalizacyjne:

1) Wielojęzyczność - teoria i praktyka (dr Zuzanna Czerwonka-Wajda)

2) Akwizycja języka pierwszego, drugiego i obcego (mgr Agnieszka Jankowiak)

3) Między kulturami: holenderscy twórcy o podwójnych korzeniach kulturowych (dr Ewa Dynarowicz)

4) Miedievalism - współczesne wizje dawnych wieków (dr Małgorzata Dowlaszewicz)

Poza tym studenci trzeciego roku wybierają jedne z dwóch zajęć z bloku praktycznej znajomości języka niderlandzkiego:

1) Media w dydaktyce języka niderlandzkiego (mgr Kaat Buelens) albo

2) Materiały autentyczne w dydaktyce języka niderlandzkiego (mgr Sandra Szpic, mgr Saskia Teulings)

Studenci studiów magisterskich wybierają zajęcia specjalizacyjne spośród następujących opcji:

1) Terminologia w życiu codziennym (dr Katarzyna Tryczyńska)

2) Fantazja w tekstach prozatorskich Oświecenia (dr Jan Urbaniak)

oraz kurs specjalistyczny; tu też są dwie opcje:

1) Praktyka tłumacza przysięgłego (mgr Marzanna Jóźwiak-Kotynia)

2) Medycyna (prof. Bożena Czarnecka)

A tymczasem życzę Państwu sukcesów w sesji!

Agata Szubert


CERTIFICAAT NEDERLANDS als VREEMDE TAAL 2021

Geen CNaVT examen mei 2021

Wederom hebben wij dit jaar van het CNaVT projectteam een uitnodiging gekregen om op onze universiteit het CNaVT examen te organiseren. We weten intussen al veel meer over de pandemie die al een jaar onze dagelijkse gang van zaken beinvloedt. Dat is dan ook de reden dat we nu meteen beslissen om het examen dit jaar aan ons voorbij laten gaan.

De situatie is nog niet zodanig dat we een optimaal en vooral veilig examenverloop kunnen garanderen en dat zijn voor ons twee zeer belangrijke voorwaarden.

Op het moment dat er een mogelijkheid wordt geboden in november a.s. examen te doen en de omstandigheden het dan toelaten, organiseren wij het examen zoals altijd heel graag.
Bij vragen of opmerkingen kun je contact met mij opnemen, Saskia Teulings,

(saskia.teulings@uwr.edu.pl).


LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników Biblioteki Niderlandystycznej w lutym 2021 r. [LINK]
dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Drogie Nasze Studentki,
Drodzy Nasi Studenci,

poniżej list, jaki wystosowała do Państwa nasza pani prodziekan. Proszę o jego uważne przeczytanie.

My także - od siebie - serdecznie zachęcamy do udziału w ankiecie; ważny jest każdy głos - nie tylko wyrażony cyferką, ale i opisową opinią. Tylko razem z Państwem możemy stawać się coraz lepsi.

Agata Szubert


Wrocław, dn. 25 stycznia 2021 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w systemie USOSweb dostępne są ankiety ewaluacyjne dotyczące jakości zajęć, w których brali Państwo udział w mijającym semestrze. Dla każdego przedmiotu wygenerowana została w systemie USOSweb osobna ankieta, wskazująca nazwę przedmiotu oraz imię i nazwisko Prowadzącego. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie nie jest warunkiem zaliczenia przedmiotu.

W celu uruchomienia ankiety należy po zalogowaniu na konto USOSweb wybrać opcję „Mój USOS“ lub z bocznego menu: „Ankiety“ otworzyć ankietę, klikając w nazwę przedmiotu. Ankietę wypełnia się, wybierając z prawego menu odpowiadającą w Państwa ocenie opcję spośród możliwych odpowiedzi. Zachęcam Państwa do skorzystania także z dolnego okna, w którym można wpisać komentarz, jeśli chcieliby Państwo wskazać zalety lub wady konkretnych zajęć lub podzielić się innymi uwagami, które dotyczą sposobu prowadzenia zajęć. Zakończenie wypełniania ankiety następuje w momencie kliknięcia opcji ‘zakończ ankietę’ na dole okna.

Ankiety będą dostępne w systemie USOSweb do dnia 10 lutego 2021 r.

Po zamknięciu dostępu do ankiet i informatycznej obróbce danych na Państwa koncie USOSweb pojawią się zbiorcze wyniki odnoszące się do ocenionych przez Państwa zajęć. Wyniki ewaluacji będą także udostępnione (w formie zbiorczej, anonimowej) na odpowiednich kontach Prowadzących zajęcia. Prowadzący będzie mógł także zapoznać się z wpisanymi komentarzami. Do wyników będzie mieć również wgląd Zastępca Dyrektora/Kierownika ds. dydaktyki jednostki, w której zatrudniony jest Prowadzący zajęcia, a także (w formie danych zbiorczych) Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz władze dziekańskie.

Opinie Państwa będą brane pod uwagę w działaniach mających na celu osiągnięcie najwyższego poziomu dydaktyki oferowanej na naszym Wydziale. Państwa oczekiwania i propozycje będą ponadto istotnym elementem dyskusji dotyczących zmian w programach studiów. Biorąc udział w ankietyzacji, stają się Państwo aktywnymi uczestnikami kształtowania dydaktyki na naszym Wydziale i manifestują swoją autentyczność jako Studenci naszej Alma Mater. Uprzejmie Państwa proszę o skorzystanie z tej możliwości. Jednoczenie chciałabym zwrócić Państwa uwagę na Regulamin studiów obowiązujący na Uniwersytecie Wrocławskim, który udział w ewaluacji zajęć wskazuje jako etyczny obowiązek każdego Studenta.

Łączę wyrazy szacunku

dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr
prodziekan Wydziału Filologicznego ds. jakości kształcenia i studiów niestacjonarnych


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Drodzy Studenci,

dla przypomnienia w tym czasie, kiedy temperatura rośnie... Cały czas trzymamy kciuki!

Agata Szubert

[LINK]dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Mili Państwo,

pod tym linkiem znajdą Państwo krótki samouczek, jak najwygodniej i najszybciej złożyć podanie. Proszę się z nim zapoznać i w razie potrzeby postępować zgodnie z nim.

[LINK]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH od 2020 [LINK]

PROGRAM STUDIÓW MAGISTERSKICH od 2020 [LINK]


Test z Realioznawstwa odbędzie się w środę 13.01 na platformie e-edu. Test rozpocznie się o godzinie 9:00 i potrwa około 15-20 minut.

Ewa Dynarowicz


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Drodzy Studenci,

w związku z Państwa licznymi mailami w temacie informuję, że tajemniczego przedmiotu "Zapisy na zajęcia" podpinać nie trzeba, a właściwie wręcz nie należy :) Powstał on po to, żeby jesienią zapisywali się Państwo do konkretnych grup, a nie na poszczególne przedmioty.

Proszę się spodziewać tego przedmiotu-widma także przy zapisach na semestr letni. A zaliczą go Państwo, wpisując się tam, gdzie trzeba!

Agata Szubert


LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników Biblioteki Niderlandystycznej w styczniu 2021 r. [LINK]


LEES ONS!

Ważna informacja dla studentów pierwszego roku, którzy nie zdążyli zaliczyć testu ze Szkolenia Bibliotecznego w pierwszym terminie: dnia 11 stycznia 2021 roku test zostanie ponownie uruchomiony. Będzie on dostępny do godziny 23:59 następnego dnia (12 stycznia) na platformie Teams. Zaliczenie Szkolenia Bibliotecznego jest niezbędne do zaliczenia całego semestru.

Z pozdrowieniami,

Weronika Kossowska


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Drodzy Studenci lat wszystkich!

Uprzejmie proszę o sprawdzenie w tym tygodniu. czy w USOS-ie są Państwo zapisani do wszystkich grup, do których mają być Państwo zapisani, i czy tylko do tych grup. Przypominam, że jeśli są Państwo przypadkiem przyporządkowani do jakiegoś przedmiotu, na który Państwo nie uczęszczają, to brak oceny z takiego przedmiotu będzie oznaczał jego niezaliczenie, a więc obowiązek zapłaty za ten przedmiot w kolejnym roku akademickim.

Jeżeli coś jest nie tak, proszę o kontakt ze mną lub z panią Moniką Jakubowską (adresy mailowe tworzone zgodnie ze schematem), żeby można było wyprostować Państwa ścieżki.

Termin końcowy: 8 stycznia 2021. Od soboty będę wychodziła z założenia, że wszystko u wszystkich jest dokładnie tak, jak być powinno.

A poza tym życzę Państwu udanego 2021 roku!

Agata Szubert
Drodzy Studenci,

na Kuźniczej pusto bez Was, a my tęsknimy! W imieniu całego zespołu Katedry Filologii Niderlandzkiej życzymy Wam zdrowia, spokoju i odpoczynku na Święta, a potem szczęśliwego wejścia w Nowy Rok i nadziei, że będzie on lepszy niż ten, który się kończy.

Barbara Kalla, Bożena Czarnecka i Agata Kowalska-Szubert

[LINK]


dr Małgorzata Dowlaszewicz

Uwaga Studenci!

Jak co roku mają Państwo możliwość wnioskować o wyjazd na stypendia (studia i praktyki) w ramach programu Erasmus+.

Ze względu na pandemię zwyczajowe spotkanie ze studentami nie odbyło się, ale Biuro Współpracy Międzynarodowej przygotowało dla Państwa materiały promocyjne i informacyjne. Osoby zainteresowane wyjazdem proszę o zapoznanie się z wprowadzeniem Prorektor ds. Projektów i Relacji Międzynarodowych oraz Koordynator programu Erasmus+ oraz prezentacją dotyczącą rekrutacji. Na stronie BWM znajdą Państwo także relacje stypendystek z pobytu w różnych krajach.

Rekrutacja na wyjazdy na studia w roku akademickim 2021/2022 w naszej Katedrze rozpocznie się w styczniu, a dokumenty mogą Państwo składać u mnie do 5 lutego 2021 roku. W zakładce "ERASMUS+ CEEPUS" znajdą Państwo aktualne regulaminy, wnioski oraz wykaz uczelni, z którymi niderlandystyka ma podpisane umowy Erasmus. W razie pytań zapraszam na konsultacje.

Małgorzata Dowlaszewicz


dr Małgorzata Dowlaszewicz

Zomercursus Nederlands 2021 [LINK]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Mili Państwo, już za chwilę będzie sesja. Ponieważ w tym roku obowiązują nieco zmienione reguły gry - zaliczenia należy uzyskać do końca semestru, a nie sesji - pod linkiem krótki samouczek, jak w miarę bezstresowo przejść przez ścieżkę administracyjną. Wszyscy trzymamy kciuki, żeby było jak najspokojniej!

Agata Szubert

[LINK]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Uprzejmie proszę studentów 2. roku o sprawdzenie, czy otrzymali korespondencję z dziekanatu (od pani Beaty Wawer) w sprawie przedmiotu o wdzięcznej nazwie RYNEK PRACY. Proszę nie zapomnieć, że:

(1) ten przedmiot też trzeba zaliczyć, bo ma swoją wagę ECTS

(2) Zaliczenie z przedmiotu „Rynek pracy” odbędzie się w formie testu online, który zostanie Państwu udostępniony przez instytutowych koordynatorów przedmiotu. Pytania do testu będą dotyczyły wyłącznie wykładów ogólnych (czyli od 1 do 4) i będą miały formę pytań zamkniętych. Test zaliczeniowy będzie dostępny 23.01 od godziny 10.00 do 24.01. do godziny 20.00. - Jest to pewna zmiana w stosunku do informacji zawartych w pierwszym mailu - PROSZĘ KONIECZNIE PILNOWAĆ TERMINU TESTU!

Gdyby do kogoś nie dotarł mail z linkami do wykładów, proszę o kontakt mailowy.

Agata Szubert


STUDENCI I ROKU NIDERLANDYSTYKI BENEFICJENTAMI PRESTIŻOWEGO STYPENDIUM „MŁODY BADACZ 2020-2025”!

W Uniwersytecie Wrocławskim rozstrzygnięto konkurs „Młody Badacz 2020-2025” dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, organizowany w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”:

https://uni.wroc.pl/wsparcie/mlody-badacz-2020-2025-granty-i-stypendia-dla-studentow-i-doktorantow-uwr/

Z przyjemnością i dumą informujemy, iż wśród 22 wyróżnionych osób z Wydziału Filologicznego znalazło się troje studentów I roku niderlandystyki: Alicja Nakoneczna, Łukasz Frąckiewicz i Natalia Szostak.

SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!


LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników Biblioteki Niderlandystycznej w grudniu 2020 r. [LINK]


LEES ONS!

Drodzy Studenci,

Zespół d/s Selekcji Zbiorów w Bibliotece Niderlandystycznej wyłączył z działu „Literatura wieków” teksty średniowieczne.

Wyselekcjonowano również Woordenboek der Nederlandsche taal w 475 zeszytach wydanych przed rokiem 1995.

Książki, które zostały wycofane z księgozbioru Biblioteki Niderlandystycznej, mają szanse na nowe życie, bowiem BN proponuje w/w druki przekazać pracownikom i studentom KFN.

Zapraszamy chętnych do zapoznania się z listą książek [LINK].

Książki można znaleźć na regale stojącym w przedsionku („akwarium”) Biblioteki Niderlandystycznej. Podobnie jak inne książki z tego regału, można je odebrać w terminie uzgodnionym (mailowo, telefonicznie) z Biblioteką Niderlandystyczną.

Lidia-Stelmach-Krzyszkiewicz

Weronika Kossowska

LEES ONS!

Drodzy Studenci,

w nawiązaniu do komunikatu JM Rektora UWr. z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie otwarcia dostępu do bibliotek naukowych, przesyłamy informację dotyczącą funkcjonowania Biblioteki Niderlandystycznej w dniach 30.11- 04.12.2020 r. :

Poniedziałek 30.11.2020 07.30-18.00
Wtorek 01.12.2020 10.00-18.00
Środa 02.12.2020. 07.30-14.30
Czwartek 03.12.2020. 07.30-18.00
Piętek 04.12.2020 07.30-18.00

Lidia, Weronika
dr Małgorzata Dowlaszewicz

Drodzy Studenci!

Nasza Katedra od lat działa w ramach programu CEEPUS w sieci Language and literature in a Central European context (www.ceepus.info). W ramach tej sieci mogą Państwo wyjeżdżać na stypendia w Europie Środkowej. Proszę wszystkie osoby zainteresowane wyjazdem na stypendium w ramach programu CEEPUS w roku akademickim 2021/2022 – semestr zimowy i letni – o złożenie mailowo wstępnej deklaracji w terminie do 20 listopada 2020 roku.

W wiadomości proszę podać następujące dane:

1. Imię i nazwisko, obecny rok studiów, średnia z całego ubiegłego roku (minimalna wymagana średnia na wszelkie wyjazdy stypendialne to 4,0); również studenci I roku mogą się zgłaszać – średnią zweryfikujemy po I semestrze,

2. Uniwersytet przyjmujący – dokąd chcą Państwo pojechać,

3. Semestr wyjazdu – zimowy, letni.

4. Jestem studentem DCC – tak/nie

Stypendia są przyznawane na okres 4 miesięcy. O tym, czy KFN dostanie miejsca stypendialne i w jakiej ilości, okaże się na wiosnę 2021 roku. Obecna deklaracja nie zobowiązuje Państwa do wyjazdu, jednak proszę o przemyślane zgłoszenia. Na wszelkie pytania chętnie odpowiem w trakcie moich konsultacji na MSTeams (terminy podane w USOSie) lub mailowo (malgorzata.dowlaszewicz@uwr.edu.pl).

Małgorzata Dowlaszewicz


dr hab. Agata Kowalska-Szubert
Od poniedziałku 16 listopada do naszego zespołu dołącza pani Monika Jakubowska, która zaopiekuje się sekretariatem. Będzie ona w wyznaczonych godzinach także pomagała Państwu, naszym studentom, w rozwikłaniu kwestii administracyjnych.

Serdecznie witamy - hartelijk welkom!

Agata Szubert (w imieniu Koleżanek, Kolegów i Studentów obojga płci)

Informujemy, że 6 listopada Rozporządzeniem Rady Ministrów wprowadzono zakaz udostępniania zbiorów w bibliotekach naukowych i publicznych do 29 listopada. W związku z tym biblioteka KFN nie będzie dostępna dla czytelników do dnia 29 listopada.

Jeśli ktoś z Państwa potrzebowałby koniecznie w listopadzie wypożyczyć jakąś konkretną książkę z naszego księgozbioru, proszę w tej sprawie kontaktować się mailowo z kierowniczką biblioteki KFN, panią Lidią Stelmach-Krzyszkiewicz (lidia.stelmach-krzyszkiewicz@uwr.edu.pl).

Sekretariat KFN jest w bieżącym tygodniu nieczynny.


Informuję, że w bieżącym tygodniu sekretariat KFN oraz nasza Biblioteka są czynne w następujących godzinach:

Sekretariat :

poniedziałek 02.11.2020r. 10.00-13.00
wtorek 03.11.2020r. 10.00-12.30
środa 04.11.2020r. 10.00-13.00
czwartek 05.11.2020r. 10.00-12.30
piątek 06.11.2020r. 10.00-13.00

Biblioteka Niderlandystyczna:

poniedziałek 02.11.2020r. 08.00-16.00
wtorek 03.11.2020r. 12.30-15.00
środa 04.11.2020r. 09.00-16.00
czwartek 05.11.2020r. 12.30-15.00
piątek 06.11.2020r. 09.00-16.00

Jednocześnie przypominam, że przed przyjściem do biblioteki lub sekretariatu należy się umówić telefonicznie lub mailowo.

Barbara Kalla


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Studentom pierwszego roku przypominam o obowiązku zaliczenia szkolenia bibliotecznego. Za to też dostaną Państwo punkty ECTS i głupio byłoby ze względu na jedno z dwóch obowiązkowych szkoleń nie zaliczyć semestru...
:) Test można rozwiązywać do środy, 3 listopada. I to jest termin ostateczny.

Przy okazji: pamietają Państwo o szkoleniu BHP? Niezaliczenie tegoż teżmoże mieć skutki w postaci niezaliczenia semestru. A pierwszego semestrupowtarzać nie można.

Tak że wszystko w Państwa rękach!

Agata Szubert


dr Małgorzata Dowlaszewicz

Drodzy Studenci!

Nasza Katedra od lat działa w ramach programu CEEPUS w sieci Language and literature in a Central European context (www.ceepus.info). W ramach tej sieci mogą Państwo wyjeżdżać na stypendia w Europie Środkowej. Proszę wszystkie osoby zainteresowane wyjazdem na stypendium w ramach programu CEEPUS w roku akademickim 2021/2022 – semestr zimowy i letni – o złożenie mailowo wstępnej deklaracji w terminie do 20 listopada 2020 roku.

W wiadomości proszę podać następujące dane:

1. Imię i nazwisko, obecny rok studiów, średnia z całego ubiegłego roku (minimalna wymagana średnia na wszelkie wyjazdy stypendialne to 4,0); również studenci I roku mogą się zgłaszać – średnią zweryfikujemy po I semestrze,

2. Uniwersytet przyjmujący – dokąd chcą Państwo pojechać,

3. Semestr wyjazdu – zimowy, letni.

4. Jestem studentem DCC – tak/nie

Stypendia są przyznawane na okres 4 miesięcy. O tym, czy KFN dostanie miejsca stypendialne i w jakiej ilości, okaże się na wiosnę 2021 roku. Obecna deklaracja nie zobowiązuje Państwa do wyjazdu, jednak proszę o przemyślane zgłoszenia. Na wszelkie pytania chętnie odpowiem w trakcie moich konsultacji na MSTeams (terminy podane w USOSie) lub mailowo (malgorzata.dowlaszewicz@uwr.edu.pl).

Małgorzata Dowlaszewicz
Drodzy Studenci,

Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Wrocławskiego ma zaszczyt zaprosić na trzeci wykład z serii „Kontrowersyjne wymiary literatury dla dzieci i młodzieży”:

Prof. Kimberley Reynolds (Newcastle University, UK), "Beneath the Big Top: controversial dimensions of circus stories" [LINK]

Wykład rozpocznie się 4 listopada 2020 (środa) o godz. 18.00 na platformie MS Teams.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w wykładzie prosimy o dołączenie do spotkania na Teams (informacja w linku).

Barbara Kalla


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Drodzy Studenci,

pod poniższym linkiem:
http://wfil.uni.wroc.pl/2020/10/20/list-dziekana-do-studentow-2/ znajdą Państwo słowo od Dziekana. Skierowane jest ono głównie do studentów studiów niestacjonarnych, ale mówi też o działaniu dziekanatu w naszym ciekawym czasie i pozwala przyjrzeć się i dziekanatowi, i sobie samemu z nieco innej perspektywy. Zachęcamy do lektury!

Agata Szubert


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Drodzy Studenci 1. roku!

NASZ WŁASNY Prodziekan, prof. Stefan Kiedroń, w znakomity sposób przybliża Państwu meandry życia studenckiego w czasach normalnych - i takich troszkę innych. Serdecznie dziękujemy Panu Dziekanowi, a Państwa zachęcam do lektury podesłanych przez Profesora materiałów.

I oczywiście zapraszam do kontaktu, jeżeli odczują Państwo taką potrzebę!

Agata Szubert


Szanowni Państwo, Studenci pierwszego roku studiów niderlandystycznych na Wydziale Filologicznym,

witając Państwa w gronie studentów naszego Wydziału - wiemy jednocześnie, że z powodu pandemii jest to dla Państwa czas i niezwykły, i trudny. Rok temu mieliby Państwo zajęcia wprowadzające informujące o życiu na uczelni, o tym, czym różnią się lektoraty od wykładów, czym jest USOS i ECTS. Obecnie studiują Państwo w formie hybrydowej, czy w ogóle zdalnej. Dlatego Uczelnia przygotowała dla Państwa specjalny Poradnik, wyjaśniający najważniejsze elementy uczelnianego życia.
Znajdą tu Państwo informacje o dziekanatach, wydziałach, akademikach, praktykach i stażach oraz bibliotekach. A także o początkowo być może niezrozumiałych skrótach, takich jak USOS czy ECTS. Nasz Poradnik przypomina o harmonogramie roku akademickiego, wskazuje, o jakie stypendia i pomoc materialną możecie się ubiegać, a także, gdzie uzyskacie wsparcie psychologa i prawnika.

Na tych z Państwa, którzy po zajęciach będą chcieli rozwijać swoje pasje naukowe, czekają koła naukowe, do których kontakty są również w Poradniku. Dodatkowo opracowaliśmy również mapę uniwersyteckich budynków i szablon planu zajęć.

Wszystkie materiały znajdą Państwo na stronie https://uni.wroc.pl/poradnik-dla-studentow-pierwszorocznych/
Sam przewodnik w formie broszury jest dostępny tutaj: https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2020/10/pierwszoroczni_broszura_2020_2.pdf

Z najlepszymi życzeniami,

Prof. dr hab. Stefan Kiedroń Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Filologicznego UWr


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Kochani Studenci 1. roku BA!

Mam nadzieję, że już Państwo zauważyli, że otwarło się dla Państwa zdalne szkolenie biblioteczne. Pliki można ściągnąć i przestudiować w wolnej chwili.

Warunkiem zaliczenia jest pozytywne przejście przez test, który otworzy się dla Państwa 29 października. Na całe dwa dni, więc proszę nie zaniedbać!

Agata Szubert


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

W związku sytuacją epidemiczną i z nowymi regulacjami zawartymi w komunikacie JM Rektora z dnia 19 października kontakt z sekretariatem KFN, dziekanatem oraz Biblioteką Niderlandystyczną powinien odbywać się drogą telefoniczną/mailową. Wizyty w budynkach są możliwe dopiero po telefonicznym lub mailowym umówieniu się.

Biblioteka KFN jest czynna od 9:00 do 17:00, zgodnie z punktem wyżej po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie (71 3752 897) lub mailowo.

W nadchodzącym tygodniu sekretariat będzie czynny w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 10:00-14:00, a we wtorek i czwartek w godzinach 10:00-12:30, adres mailowy: kfn@uwr.edu.pl


Nasza Koleżanka, Pani mgr inż. Małgorzata Płocieniak, związana z Katedrą Filologii Niderlandzkiej niemal od początku jej powstania w 1990 roku – czyli od około 30 lat – przechodzi obecnie, w październiku 2020 roku, na zasłużony odpoczynek emerytalny.

W dniu 14 października 2020 roku w Bibliotece Niderlandystycznej UWr  podziękowaliśmy Pani Małgosi – Legendzie Niderlandystyki Wrocławskiej – w imieniu Koleżanek i Kolegów z naszej Katedry za Jej zaangażowanie w działalność niderlandystyczną.

Pani Małgorzata Płocieniak przekazuje wszystkim niderlandystom swoje serdeczne podziękowania za dobre myśli skierowane ku Niej.

A my życzymy Pani Małgosi wszystkiego najlepszego – i cieszymy się, że w dalszym ciągu jesteśmy razem we Wspólnocie Akademickiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wrocław, 16 października 2020 roku

FOTO 1 [LINK] FOT 2 [LINK]


dr Małgorzata Dowlaszewicz

Drodzy studenci,

W tym semestrze mamy ponownie studenta-asystenta. Jest nim Daan Devriendt (zarejestrowany jako student UWr, więc dostępny przez USOS), którego ze względów pandemicznych nieczęsto będziecie spotykać, ale może się pojawić na niektórych zajęciach online. Ponadto jest on również gotowy pomóc wam w prawidłowym posługiwaniu się językiem niderlandzkim. Będzie do waszej dyspozycji w każdą środę od 12.15 do 13.15 na MS Teams. Można z nim omówić problemy językowe, zapytać o zwroty czy słówka lub po prostu porozmawiać na dowolne tematy. Osoby, które chciałyby z Daanem omówić prace pisemne, prosimy o wcześniejszy kontakt i ustalenie tego ze Daanem. Jego zadaniem nie jest poprawianie prac, ale zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy i zaproponowanie ewentualnie innych rozwiązań stylistycznych. Proszę pamiętać, aby najpierw sprawdzić tekst automatycznym korektorem pisowni. Daan nie będzie poprawiać podstawowych błędów ortograficznych, ale może pomóc z bardziej skomplikowanymi błędami, wskazać zdania stylistycznie niepoprawne itp. Osobom, które nie mają korekty ortograficznej w komputerze, polecam korektor online (np. www.spelling.nu).

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

Małgorzata Dowlaszewicz


Drodzy Studenci,

Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Wrocławskiego ma zaszczyt zaprosić na drugi z trzech wykładów z serii „Kontrowersyjne wymiary literatury dla dzieci i młodzieży”:

Prof. Anna Czabanowska-Wróbel (UJ), "The Children’s Literature Scholar as a Two-Headed Creature (Lofting and Damrosch)" [LINK]

Wykład rozpocznie się 14 października 2020 (środa) o godz. 18.00 na platformie MS Teams.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w wykładzie prosimy o dołączenie do spotkania na Teams (informacja w linku).

Barbara Kalla


Sekretariat KFN będzie w tygodniu 12-16 października otwarty dla interesantów w następujących godzinach:

Poniedziałek i piątek: 10.00-14.00

Wtorek i czwartek: 10.00-12.30

Środa: NIECZYNNY


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Drodzy Studenci,

ten paskudny Covid upiera się, żeby nam utrudnić życie. W związku z tym musimy utrudnić życie i jemu.
Od najbliższego poniedziałku, tj. 12 października br.:

- 1. rok BA będzie miał blok zajęć stacjonarnych w jednym dniu tygodnia, a pozostałe zajęcia przenoszą się do sieci. Otrzymają Państwo informacje od Państwa wykładowcy odpowiedzialnego za kurs podręcznikowy. Proszę obejrzeć plan: to, co zdalne i nowe, jest pomarańczowe. To, co pozostało czarne, jest stacjonarne. To, co było niebieskie, niebieskie pozostało. Proszę uważnie przestudiować plan swojej grupy, bo są pewne różnice w stosunku do wersji już Państwu znanej.

- wszystkie zajęcia, począwszy od drugiego roku BA, na czas nieokreślony przechodzą w tryb zdalny. Zmian w planie niemal nie ma, ale proszę na wszelki wypadek sprawdzić rozpiskę. Ciemnogranatowe jest to, co wcześniej było czarne - czyli zajęcia stacjonarne, do których, mam nadzieję, uda nam się powrócić. Na planie 2 roku BA pojawił się kolor pomarańczowy - to zajęcia nieco inaczej ustawione niż w pierwotnym planie; już Państwo o tym wiedzą, ale tak na wszelki wypadek przypominam.

Wszystkie konsultacje też będą prowadzone w trybie online.

Proszę, pamiętajmy wszyscy o zasadach bezpieczeństwa. Dzięki temu być może uda nam się szybciej wrócić do sal i prawdziwej akademickiej atmosfery; bez tego nie uda się to na pewno tak szybko.

Agata Szubert


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Drodzy Studenci,

w związku z opublikowaniem komunikatu Rektora oraz komunikatu Dziekana Wydziału Filologicznego jesteśmy w trakcie opracowywania dla Państwa rozsądnego i bezpiecznego wariantu studiowania od najbliższego poniedziałku. Zdecydowana większość zajęć przeniesie się do internetu, ale część z nich pozostawimy w wersji stacjonarnej.

Proszę śledzić dalsze komunikaty - na pewno przed poniedziałkiem!

Agata Szubert


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Ważny komunikat

Studenci, którzy potrzebują bezpiecznego i spokojnego miejsca na czas lektoratów w czwartek o 16:45 albo o 18:30 oraz we wtorek o 8:00, mogą schronić się w sali 3A albo 3B (na parterze). Klucz można wziąć z
portierni, wyraźnie i czytelnie wpisując swoje nazwisko.

Proszę jeszcze raz o przypomnienie mi mailem, kto z Państwa będzie chciał z tego korzystać.

Agata Szubert


List Dziekana Wydziału Filologicznego do studentów:

PL [LINK]

E [LINK]


Stypendia „Młody Badacz 2020-2025” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”

[LINK]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Studenci grupy 4a mogą w ten piątek (2 października) przyjść (z laptopami) do biblioteki, jeśli potrzebują cichego kąta na zajęcia specjalizacyjne z dr Ewą Dynarowicz.

Zapraszamy!

Agata Szubert


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Najważniejsze informacje dla studentów [LINK]

Zasady zachowania w dobie pandemii.docx [LINK]

Agata Szubert


Zuza

Drodzy studenci 1-go roku!

W imieniu prof. Szubert, dr Dynarowicz oraz swoim chciałabym przypomnieć, że cała komunikacja mailowa (jak również nauczanie zdalne w tym i kolejnych semestrach) będą odbywać się przez narzędzia platformy Office365. Powinni byli Państwo otrzymać instrukcję logowania na adresy e-mail, które podali Państwo przy rekrutacji. Dobrze byłoby, gdyby spróbowali Państwo przed 5 października się do usługi office365 zalogować (https://portal.uwr.edu.pl/pl/ --> przejdź do office365), sprawdzić pocztę oraz aplikację Teams (można z niej korzystać online lub pobrać na komputer/tablet/telefon).

Z góry dziękujemy za współpracę i do zobaczenia!

Zuzanna Czerwonka-Wajda


LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników Biblioteki Niderlandystycznej we październiku 2020 r. [LINK]
Informacje na temat szkolenia wstępnego bhp dla studentów, doktorantów UWr w roku akademickim 2020/21 (w języku polskim i angielskim).
Szkolenie będzie czynne od 1 października 2020r.
INFO PL [LINK]
INFO E [LINK]

Dawid Piekarski
Kierownik Działu BHP oraz Ochrony Przeciwpożarowej
ul. Kuźnicza 49/55
50-138 Wrocław
dawid.piekarski@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 24 89


Zuza

Drodzy studenci 1-go roku!

Do naszych pierwszych zajęć z fonetyki praktycznej został niewiele ponad tydzień. Natomiast już wiadomo, że będziemy je odbywać w dużych salach, gdzie ciężko zapewnić dobrą akustykę. Dlatego już teraz chciałabym poinformować Państwa, że na zajęciach będą Państwo korzystać z własnego telefonu jako źródła dźwięku (może być też komputer lub tablet, ale telefon spokojnie wystarczy). Do tego konieczne będą słuchawki. Nie musi to być żaden specjalistyczny sprzęt, wystarczą zwykłe douszne słuchawki z kablem, które wpinają Państwo do telefonu.

Zatem raz jeszcze, w skrócie - na zajęcia z fonetyki zabieramy telefon i słuchawki, począwszy od pierwszych zajęć (które odbędą się odpowiednio 5 i 8 października).

Z góry dziękuję za współpracę i do zobaczenia!

Zuzanna Czerwonka-Wajda


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Uwaga, tymczasowy komunikat (głównie dla 3. roku):

Mają Państwo wątpliwości, czy da się połączyć zajęcia zdalne z następującymi po nich zajęciami stacjonarnymi.

Otóż na 3. roku zajęcia "Praca z tekstem" trwają 135 minut. Czyli na przemieszczenie się po Pracy z tekstem do KFN mają Państwo godzinę.

Gdyby okazało się to trudne do realizacji z przyczyn logistycznych, znajdziemy dla Państwa miejsce w KFN, z którego będzie można odbywać zajęcia zdalne.

To samo zresztą dotyczy 1 roku MA - dla tych osób z jednej grupy, które będą chciały uczestniczyć w zdalnych zajęciach dr Dynarowicz, znajdzie się spokojne miejsce w KFN (przyjadą Państwo na uczelnię z laptopem na KS, a potem będą następne zajęcia z wykładowcą).

Mam nadzieję, że ta informacja trochę rozjaśni mroki dzisiejszego dnia.

Agata Szubert


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Drodzy Studenci,

w załączeniu przewodnik na nadchodzący czas. Sugeruję zapoznanie się z nim, a także z materiałami, do których link jest w nim umieszczony.
Inne komunikaty organizacyjne przekażemy Państwu w okolicach początku roku akademickiego.

Do zobaczenia wkrótce!

Agata Szubert

[LINK]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Uwaga! Zapraszamy do programu Challenger 2.0!

ZAPROSZENIE [LINK]

INFO [LINK]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Uwaga 2. i 3. rok BA! Nastąpiły drobne przesunięcia (naprawdę drobne,
jedno pojedyncze spotkanie z dr Tryczyńską). Dotyczy to grup 2A i 2B
oraz seminarium licencjackiego dr Tryczyńskiej. Proszę ponownie wczytać
się w plan.

Cała reszta nietknięta. I mam nadzieję, że tak pozostanie :)

Powodzenia przy jutrzejszych zapisach!

Agata Szubert


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Drodzy Studenci,

w zakładce "Plan zajęć" znajdą Państwo ostateczną wersję planu na bieżący semestr. Zajęcia zapisane na czarno odbywają się w salach, zajęcia na niebiesko to są zajęcia zdalne, obowiązkowe dla całej grupy.
Zajęcia zielone są do wyboru (każdy student wybiera przynajmniej jedne zajęcia specjalizacyjne, a studenci MA dodatkowo jeden kurs specjalistyczny). Czerwone są seminaria licencjackie - każdy zapisuje się na jedno.

Legenda zresztą jest pod planem każdej grupy, począwszy od 2. roku BA. Pierwszaki muszą póki co być biegłe w odróżnianiu koloru czarnego od niebieskiego.

Przypominam, że w tym roku zapisujemy się do konkretnej grupy na wszystkie zajęcia tej grupy.

Do zobaczenia w październiku!

LESROOSTER/PLAN ZAJĘĆ [LINK]

Agata Szubert


Drodzy Studenci,

Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Wrocławskiego ma zaszczyt zaprosić na pierwszy z trzech wykładów z serii „Kontrowersyjne wymiary literatury dla dzieci i młodzieży”:

Prof. Junko Yokota, Interpretive and Hidden Controversies in Literature for Children [LINK]

Wykład rozpocznie się 23 września 2020 o godz. 18.00 na platformie MS Teams.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w wykładzie prosimy o kontakt mailowy w terminie do 22 września na adres: barbara.kalla@uwr.edu.pl

Serdecznie zachęcam Was do przyłączenia się do niezwykle już licznej i bardzo międzynarodowej grupy słuchaczy!

Barbara Kalla


Koło Naukowe Studentów Niderlandystyki i Ośrodek Kultury Niderlandzkiej serdecznie zapraszają pracowników i studentów KFN na ósmą konferencję z cyklu Niderlandystyka Interdyscyplinarnie pt.

Nie taki marny puch. Polifonicznie o kobietach.

Konferencja odbędzie się w piątek 18 września w trybie zdalnym (platforma MS Teams)

PLAKAT [LINK]
PROGRAM KONFERENCJI [LINK]


Immatrykulacja dla studentów Wydziału Filologicznego. Terminy i miejsca ślubowania oraz odebrania legitymacji.

[LINK]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Uwaga, informacje uzupełniające dla lat 2-5:

Pod tabelkami lat jest legenda dotycząca zajęć do wyboru - kiedy będą które. Zapisy w tabelkach grup dotyczące tych zajęć są w zasadzie tylko ilustracyjne, bo nie biorą Państwo wszystkiego :)

Na planie 3 roku jest uwzględnione seminarium licencjackie - w terminie, w którym zaplanowane są trzy seminaria, a więc nie jest to termin obowiązujący wszystkich (w wersji ostatecznej planu zniknie :) ). A więc
tutaj także proszę kierować się podpowiedzią pod tabelkami dla grup A, B, C i D.

Agata Szubert


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

PLAN ZAJĘĆ:

zajęcia wg grup w semestrze zimowym 2020/2021 [LINK]

pismo przewodnie do planu dla studentów [14 września 2020] [LINK]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Podział I roku BA na grupy [LINK]


KFN
KFN zawiadamia Studentów, że w semestrze zimowym roku akad. 2020/21 przewidziana jest mieszana metoda prowadzenia zajęć.

Wykłady będą odbywać się w sieci.

Ćwiczenia będą odbywać się częściowo online, częściowo w salach.

Dla I roku przewidziane jest prowadzenie większości zajęć w salach.

Wstępna wersja planu zajęć zostanie opublikowana w tym tygodniu.

CERTIFICAAT NEDERLANDS als VREEMDE TAAL 2020

Beste studenten,

Het CNaVT team heeft mij geinformeerd over extra CNaVT examens tussen 8 en 22 november a.s. (deze worden gehouden omdat de examens in mei werden afgeblazen). Het is niet 100% zeker dat ze door kunnen gaan (wat KFN en de uni betreft) maar we gaan het proberen.

Als je je wilt inschrijven dat is dit de interne code: 53C262BD.

Inschrijvingseinde is 30 september.

Verder raad ik jullie aan om kennis te nemen van: de handleiding voor kandidaten en het examenreglement voor kandidaten. Beide documenten vindt men ook terug op www.cnavt.org/inschrijven.
De kandidaten die zich in mei hadden ingeschreven en al betaald hebben en de betaling hebben laten staan, moeten zich toch nog eens inschrijven (zonder opnieuw te betalen).

Als je je ingeschreven hebt, gaan we de betaling regelen. Ik wacht daar bewust mee in verband met de onzekere tijd. De kosten zijn 25 euro per examen.

Als jullie nog vragen hebben hoor ik dat graag.


dr Małgorzata Dowlaszewicz

Doctoral School
Literatuur en diversiteit

Van 9 tot en met 16 juli 2021 organiseert de afdeling Neerlandistiek aan de Universiteit Wenen in het kader van het Ceepus-programma in samenwerking met de ELTE, DCC, COMENIUS en de Nederlandse Taalunie een Doctoral School rond het thema ‘Literatuur en diversiteit’.

Hoe ‘divers’ is de Nederlandstalige literatuur? De literaire canon wordt nog steeds gedomineerd door werken van witte, mannelijke schrijvers. Tegelijkertijd is er in de letteren geen ander thema dat zoveel discussie oproept als diversiteit. Zo betoogde de Surinaams-Nederlandse uitgever, dichter en boekhandelaar Sayonara Stutgard in een opiniestuk uit 2016 dat er sprake is van een ‘nijpend tekort aan actuele literatuur die recht doet aan de diversiteit van Nederland.’
Waar het Stutgard vooral gaat om een breder aanbod aan verhalen waarin ook andere stemmen – van jonge vrouwen van kleur, of van mensen buiten de Randstad – klinken, gooit Arjen van Veelen het in een artikel op De correspondent over een andere boeg. Zo schrijft hij dat de ‘toegang tot het land der letteren […] aantoonbaar [is] verslechterd. Dit treft zowel mannen als vrouwen, zowel witte als zwarte mensen. Maar het treft mensen uit de lagere sociale milieus het zwaarst, terwijl literatuur juist voor die groep een ontsnapping bood.’ Door diversiteit vanuit een voornamelijk economisch perspectief te benaderen, laat Van Veelen zien dat diversiteit vele gezichten kent en niet beperkt blijft tot discussies die uitsluitend op het (snij)vlak van gender en kleur kunnen worden gesitueerd.
Wetenschappelijke discussies rondom diversiteit kennen vele gedaantes. Van intersectionalistische benaderingen, onderzoek naar de relatie tussen literatuur en migratie, of een feministische (her)lezing van de canon – binnen de hedendaagse letterkunde is er steeds meer aandacht voor nieuwe, interdisciplinair georiënteerde benaderingen die proberen recht te doen aan de uiteenlopende invalshoeken die verbonden zijn aan het begrip diversiteit. Deze summer school onderzoekt het spanningsveld rondom de discussie over diversiteit in de literatuur. Daarbij besteden we aandacht aan de volgende dimensies:

 1. Ten eerste benaderen we de relatie tussen literatuur en diversiteit vanuit ruimtelijk opzicht. Deze dimensie verkent de raakvlakken tussen migratie en literatuur, de verhouding tussen ‘centrum’ en ‘periferie’, en gaat in op (vermeende) grenzen van de Nederlandse letterkunde als discipline.
 2. Het tweede kernbegrip dat centraal staat is identiteit: welke rol speelt dit begrip in en voor de literatuur? Hoe geeft literatuur identiteiten vorm, en welke wisselwerkingen bestaan er tussen de maatschappelijke discussie over identiteit en de discursieve ruimte van de literatuur?
 3. Het derde kernbegrip is autonomie: hoe (on)afhankelijk is de literatuur van maatschappelijke en literaire normen, en hoe verhouden traditionele opvattingen over autonomie zich tot discussies over diversiteit?
 4. In het verlengde daarvan gaan we, tot slot, in op het begrip van de kritiek: welke historische veranderingen heeft dit begrip binnen de letterkunde en de literatuur ondergaan, hoe verhoudt de kritische functie van literatuur zich tot de notie van engagement en in hoeverre kan de literatuur als onderhandelingsruimte functioneren?

De workshop biedt plaats aan ca. 20 studenten (PhD., MA) afkomstig van verschillende universiteiten in Centraal-Europa. Alle lesdagen beginnen met een inleidend college dat aansluit bij de centrale thematiek van de workshop. Daarna volgen workshops waarin de studenten onder leiding van de docenten aan de hand van concrete literaire casussen die voortkomen uit hun eigen onderzoeksgebied of -interesse verder reflecteren op de theoretische uitgangspunten die in de colleges aan bod zijn gekomen. Alle geselecteerde deelnemers leveren van tevoren een abstract in dat aansluit bij een van de hierboven genoemde kernbegrippen.
Per deelnemer voorziet CEEPUS een beurs van €525. Geinteresseerde studenten kunnen voor 30 september solliciteren via de CEEPUS-website. (https://www.ceepus.info/). Selecteer bij aanmelding ‘short term student’.
De nominatie van de beursstudenten zal begin oktober in overleg met de coördinatoren gebeuren.
Met vriendelijke groet namens alle organisatoren,
Claudia Zeller

Universität Wien
Institut für Europäische und Vergleichende
Sprach- und Literaturwissenschaft
Abteilung für Nederlandistik
T: +43-1-4277-43039
www.ned.univie.ac.at


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Ważna informacja dla tych, którzy 1 października podejmą studia licencjackie!

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia niderlandystyki zgodnie z programem studiów rozpoczynają  lektorat w semestrze 3 ( semestr zimowy 2021/2022).

Studenci są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności. Lektorat rozpoczyna się od semestru wskazanego w programie i trwa do uzyskania biegłości językowej B1 (poziom minimalny), B2 I lub B2 II (poziom maksymalny).Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 180 godzin,  przy czym poziom A2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat.
W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego. Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w marcu- maju 2021 roku.
Studenci, którzy wybiorą język angielski lub język niemiecki jako obowiązkowy, ale zaliczą lektorat z tych języków na podstawie dokumentu potwierdzającego kompetencje językowe na co najmniej B2

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/83 [LINK]

i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny  (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego,
mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w grudniu 2020 roku.

Przed przystąpieniem do testu należy przedstawić kierownikom zespołów językowych oryginał certyfikatu z angielskiego lub niemieckiego.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego:

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/news/lektoraty/2-lektoraty [LINK]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Ważna informacja dla (aplikujących obecnie i przyszłych naszych) studentów 1. roku studiówmagisterskich.

NIDERLANDYSTYKA, studia stacjonarne II stopnia
Na studiach stacjonarnych II stopnia lektorat języka obcego nowożytnego, innego niż stanowiący główny przedmiot studiów, prowadzi do uzyskania umiejętności językowych na poziomie B2 I (poziom minimalny), B2 II lub B2+ (poziom maksymalny) .
Studenci, którzy w trakcie studiów I stopnia na UWr zdali egzamin na poziomie B2 II
i chcą kontynuować naukę tego samego języka, powinni zapisać się na lektorat na poziomie B2+.
Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na UWr i zdali egzamin na poziomie B2 II, ale chcieliby wybrać lektorat innego języka, a także absolwenci innej uczelni zobowiązani są przystąpić do testu kwalifikacyjnego online w dniu 29.09.2020 do godz.23.59. Test należy wypełnić samodzielnie.

Testy odbywają się bez uprzednich zapisów i konieczności rejestracji konta w SPNJO.  Linki do formularzy z testami zostaną umieszczone na stronie SPNJO.

Lista kierunków i termin testów podane są na stronie SPNJO (patrz punkt 7 – zob. informacje dla poszczególnych kierunków):
http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/67#info
Po napisaniu testu kwalifikacyjnego studenci zostaną przydzieleni do grup na odpowiednim poziomie. Listy studentów i wykaz grup dla kierunków, które zgodnie z programem rozpoczynają lektorat w pierwszym semestrze ukażą się na stronie SPNJO w kafelku WYKAZ GRUP przed rozpoczęciem zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.”
Lektorat języka nowożytnego - poziom B2+
Studenci  przyjęci na I roku studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2020/2021, którzy zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w pierwszym semestrze  (semestr zimowym 2020/2021 ) 
proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie  25.09 – 29.09.2020 do godz.23.59.
Studenci, którzy zostaną przyjęci po tym terminie proszeni są o kontakt mailowy z kierownikami zespołów językowych w celu zapisania się na lektorat.
Język angielski  mgr Lidia Janota lidia.janota@uwr.edu.pl
Język niemiecki mgr Dorota Snoch  dorota.snoch@uwr.edu.pl
Języki romańskie ( francuski, hiszpański, włoski) mgr Katarzyna Działoszyńska katarzyna.dzialoszynska@uwr.edu.pl
Język rosyjski – koordynator mgr Wanda Męcińska-Kiedroń
wanda.mecinska-kiedron@uwr.edu.pl
Wyboru języka nowożytnego dokonuje student w ramach możliwości organizacyjnych Studium.
UWAGA! Studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych.
Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacją na stronie
http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/studia/24-studia%20stacjonarne
Instrukcja dla studenta określająca sposób zapisów na lektoraty na poziomie B2+:

 • Student wchodzi na stronę: https://zapisy.uni.wroc.pl (jest to jedyna możliwość zapisania się na lektorat B2+)
 • Loguje się na stronie – ten sam login i hasło co do USOSWeb [otwiera się okienko z widokiem ‘Twój koszyk’ – jest to tabela z informacją m.in. o wydanych dotąd żetonach, liczbą pozostałych żetonów, itd.]
 • Przechodzi do zakładki ‘Rejestracje’ (60 żetonów przypada dla B2+)
 • Student wybiera kolejno: turę > grupę przedmiotów > przedmiot > grupę, do której chce się zapisać (opis grupy pokaże się po najechaniu na nią kursorem myszki lub jako ‘Dodatkowa informacja” po kliknięciu na nią; będzie tam informacja o kierunku/kierunkach, z których studenci mogą się zapisać do danej grupy)
 • Student zapisuje się do wybranej grupy poprzez dodanie jej do ‘Koszyka’ [dodane do koszyka = zapisanie do grupy]
 • Po migracji danych student będzie widoczny w grupie w USOSie.

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium, nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/83
i nie zapisują się na lektorat na poziomie B2+. 
Ci studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego


LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników Biblioteki Niderlandystycznej we wrześniu 2020 r. [LINK]


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Uprzejmie przypominam, a naszych nowych Studentów 1. roku informuję, że od dzisiaj, tj. 1 września 2020 roku przejęłam od dr. Jacka Karpińskiego funkcję zastępcy kierownika katedry do spraw dydaktycznych i
studenckich. Jeśli będą Państwo mieli zatem wątpliwości, pytania i inne takie, proszę kierować je albo do swojego opiekuna roku, albo do mnie.

Czekam na Państwa wiadomości pod adresem:

agata.kowalska-szubert@uwr.edu.pl

i serdecznie zapraszam do kontaktu!

Agata Szubert


dr hab. Agata Kowalska-Szubert

Drodzy Studenci,
od 1 do 19 września trwać będzie sesja poprawkowa. Egzaminy odbywać się będą albo zdalnie, albo stacjonarnie, w zależności od tego, jak Państwo ustalili to z egzaminatorem.

To samo dotyczy także obron prac magisterskich i licencjackich.

W czasie konsultacji nauczyciele będą do Państwa dyspozycji online; daty i godziny konsultacji odnajdą Państwo najpóźniej 1 września na USOS-ie. Oczywiście poza tym można się z nami kontaktować mailowo.
---
Kiedy tylko zostaną poczynione wiążące ustalenia dotyczące sposobu, w jaki będzie się odbywać nauczanie w nadchodzącym semestrze, będą Państwo pierwszymi studentami, których o tym powiadomię. Obiecuję! Proszę zatem śledzić komunikaty.
---
Tym, którzy jeszcze walczą, życzę powodzenia; tym, którzy jeszcze odpoczywają - geniet ervan!
Agata Szubert


Szanowni Państwo,

Egzamin poprawkowy z Elementów kultury niderlandzkiej odbędzie się 2.09 o godzinie 9:00. Poprawa będzie miała taka sama formę jak egzamin w pierwszym terminie.

Z pozdrowieniami,
Ewa Dynarowicz


Immatrykulacja dla studentów Wydziału Filologicznego UWr 24 IX 2020

[LINK]
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Drodzy Studenci i Studentki,

dzisiaj dobiega końca kadencja władz uniwersyteckich 2016-2020. W tej kadencji miałem zaszczyt i przyjemność kierować Katedrą Filologii Niderlandzkiej. Kierować wraz z moimi Zastępcami: doc. drem Bolesławem Rajmanem, drem Jackiem Karpińskim, dr Małgorzatą Dowlaszewicz i dr Joanną Skubisz. Wspólnie z Nimi - a także wspólnie z Wami - działaliśmy aktywnie dla rozwoju naszej niderlandystyki.

Wspólnie organizowaliśmy nasze prace badawcze i działania dydaktyczne, realizowaliśmy liczne projekty, podejmowaliśmy wiele pomysłów, rozwijaliśmy inicjatywy kulturalne, przyjmowaliśmy gości... Wspólnie się też bawiliśmy. Naszym założeniem było i jest, aby niderlandystyka wrocławska była w świecie akademickim - zarówno w Polsce, jak i za granicą - miejscem znaczącym. Dzięki naszym wspólnym działaniom tak właśnie, myślę, jest.

W kadencji 2020-2024, od 1 września 2020 roku, naszą Katedrą będzie kierowała Pani Profesor Irena Barbara Kalla wraz ze swoimi Zastępczyniami. Życzę Pani Profesor oraz Koleżankom tworzącym nowe Kierownictwo KFN wszystkiego najlepszego w tej nowej kadencji!

Nie, nie jest to pożegnanie. Będę, będziemy, dalej wspólnie pracowali w naszym gronie niderlandystycznym. Ale jest to dobry moment, żeby podziękować.

Bolku, Jacku, Gosiu, Asiu - dziękuję Wam za te wspólne cztery lata.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Drodzy Studenci, Drogie Studentki - dziękuję Wam za te wspólne cztery lata.

Wszystkiego najlepszego!

Stefan Kiedroń
Wrocław, 31 sierpnia 2020 roku


Jacek Karpiński

Drodzy Studenci,

przez ostatnich 8 lat miałem przyjemność współpracy z Wami jako zastępca kierownika ds. studenckich i dydaktyki. Wspólnie rozwiązywaliśmy wszelakie problemy dydaktyczne, ustalaliśmy różnice programowe, reaktywowaliśmy się na studia… Walczyliśmy razem z usosem, planem zajęć, lektoratami, wf i przedsiębiorczością. Ale było tego dużo, dużo więcej. Zawsze byliście mile widziani na moich konsultacjach i mam nadzieję, że zawsze wychodziliście z nich z konkretnymi rozwiązaniami i uśmiechem na twarzy.
Ten okres powoli dobiega końca. I w związku z tym BARDZO chciałbym Wam podziękować za tę ośmioletnią współpracę. Dziękuję za te tysiące godzin rozmów – i w kwestiach uczelnianych, i – często też – osobistych.
Sprawy studenckie i dydaktyczne przejmuje ode mnie od 01.09.2020 dr hab. Agata Kowalska-Szubert. Życzę Wam udanej współpracy i od września proszę o kontakt w sprawach dydaktycznych i studenckich właśnie z dr hab. Kowalską-Szubert.

A my będziemy nadal spotykać się na zajęciach. I pamiętajcie też, że zawsze możecie wpaść porozmawiać. Moje drzwi zawsze będą dla Was otwarte.

Jeszcze raz dziękuję za tych wspólnych 8 lat!

Pozdrawiam serdecznie,

Jacek Karpiński


prof. Stefan Kiedroń powołany został na funkcję Prodziekana ds. Studenckich

[LINK]
LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników Biblioteki Niderlandystycznej w lipcu 2020 r. [LINK]
Jacek Karpiński

Drodzy Studenci,

w programie studiów magisterskich wprowadziliśmy kilka zmian. Od roku akademickiego 2020/2021 obowiązkowe będą zajęcia ‘Praktyczna znajomość języka niderlandzkiego. Sprawności zintegrowane’. W ramach tego kursu nacisk położymy na rozwijanie wszystkich sprawności językowych – mówienia, pisania, słuchania i czytania w języku niderlandzkim (na poziomie C1/C2). Nie zabraknie także ćwiczeń na rozszerzanie słownictwa oraz powtórki wybranych problemów gramatycznych. W trakcie zajęć zapoznacie się z niuansami języka oraz z typowym użyciem języka w kontekście akademickim oraz biznesowym.

Rozszerzamy także ofertę zajęć tłumaczeniowych. Wśród zajęć obowiązkowych i zajęć do wyboru znajdziecie poza tłumaczeniami pisemnymi i ustnymi (konsekutywnymi i symultanicznymi) także tłumaczenia literackie, audiowizualne, uwierzytelnione. Będziecie mieć możliwość zapoznania się także ze specyfiką pracy tłumacza (m.in. przysięgłego czy kabinowego) na rynku pracy.

Serdecznie zapraszamy na studia magisterskie!


Drodzy Studenci,

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalił 24 maja 2020 roku nowy, nowoczesny, odpowiadający dzisiejszym oczekiwaniom, program magisterskich studiów niderlandystycznych, przygotowany przez zespół Katedry Filologii Niderlandzkiej. Program ten jest już dla tych Państwa, którzy podejmą studia w najbliższym roku akademickim 2020/2021.

Jak Państwo pamiętają, rozmowy o tym nowym programie studiów magisterskich prowadziliśmy wspólnie, od ponad roku, w szerokiej wspólnej dyskusji, wsłuchując się z jednej strony w głosy doświadczonych dydaktyków, a z drugiej strony w głosy studentów.

Cieszymy się z efektów tych prac.
Cieszymy się z decyzji Senatu UWr.
Cieszymy się, że program ten wchodzi w życie już od 1 października 2020 r.

Zapraszamy na niderlandystyczne studia magisterskie!

Prof. dr hab. Stefan Kiedroń
Kierownik Katedry


Jacek Karpiński

UWAGA STUDENCI II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH!!

Zbliża się koniec zajęć w obecnym roku akademickim. Stoicie więc przed decyzją, jakie wybrać seminarium licencjackie w ramach którego będziecie przygotowywać swoją pracę licencjacką.

Dokonanie wyboru seminarium jest obowiązkowe.

W roku akademickim 2020/2021 planowanych jest sześć seminariów licencjackich:

  • Seminarium licencjackie Analiza wybranych zagadnień gramatycznych w podręcznikach do nauki języka niderlandzkiego – dr Jacek Karpiński
  • Seminarium licencjackie Kultura Niderlandów – prof. Stefan Kiedroń
  • Seminarium licencjackie Niderlandzki porównawczo – dr Zuzanna Czerwonka-Wajda
  • Seminarium licencjackie Niderlandzkie literaturoznawstwo historyczne – dr Małgorzata Dowlaszewicz
  • Seminarium licencjackie Poezja współczesna i literatura dla dzieci i młodzieży – prof. I. Barbara Kalla
  • Seminarium licencjackie Wybrane zagadnienia z zakresu terminologii i translatoryki – dr Katarzyna Tryczyńska

OPISY SEMINARIÓW LICENCJACKICH: [LINK]

Zapisy na seminarium licencjackie dla studentów obecnego II roku odbędą się w systemie USOS w dniach: od 25.06.2020, godz. 10.00 do 26.06.2020, godz. 23.59

W każdej grupie seminaryjnej jest 9 miejsc. W przypadku braku miejsc należy wybrać inne seminarium.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt z tutorem, dr. Jerzym Zielińskim. Poza tym wszyscy prowadzący seminaria licencjackie z przyjemnością udzielą informacji na temat proponowanych przez siebie zajęć.

dr Jacek Karpiński


Jacek Karpiński

UWAGA STUDENCI!
Zbliża się koniec zajęć w obecnym roku akademickim. Stoicie więc przed decyzją, jakich dokonać wyborów programowych w przyszłym roku studiów. Decyzja ta dotyczy studentów obecnego pierwszego, drugiego i trzeciego roku studiów licencjackich oraz pierwszego roku uzupełniających studiów magisterskich.
Ponadto studenci obecnego drugiego roku wybierają tematykę pracy licencjackiej w ramach jednego z sześciu seminariów licencjackich, a studenci trzeciego roku – tematykę pracy magisterskiej w ramach jednego z ośmiu seminariów magisterskich.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: [LINK]
PZJN KURSY SPECJALISTYCZNE MA: [LINK]
SEMINARIA LICENCJACKIE: [LINK]
SEMINARIA MAGISTERSKIE: [LINK]
ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE BA: [LINK]
ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE MA: [LINK]


Z wielką radością informujemy, że

Pani dr hab. Irena Barbara Kalla

dr Barbara Kalla

zgodnie z Uchwałą Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego nr 42/2020
to od dnia 1 czerwca 2020 roku
Pani
Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego

Nowej Pani Profesor w gronie niderlandystycznym
bardzo serdecznie gratulujemy!!!

Koleżanki i Koledzy
z Katedry Filologii Niderlandzkiej


Tabela „KFN – Zajęcia dydaktyczne realizowane zdalnie 25.05-19.06.2020[LINK]

Tabel „KFN – Colleges in de formule Afstandsonderwijs 25.05-19.06.2020[LINK]


List do studentów prodziekana Igora Borkowskiego.

[LINK]


Jacek Karpiński

HARMONOGRAM EGZAMINÓW W SESJI LETNIEJ 2019/2020

[LINK]


Komunikat: godziny dziekańskie

[LINK]


Jacek Karpiński

Testy kwalifikacyjne na lektoraty dla studentów I roku studiów licencjackich!
04.06-09.06. - informacje

[LINK]


LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników Biblioteki Niderlandystycznej od 01-14.06.2020 r.. [LINK]
LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników Biblioteki Niderlandystycznej od 26 maja 2020. [LINK]


Drodzy Studenci,

Serdecznie zapraszamy do publikacji Waszych tekstów naukowych na łamach kolejnego numeru naszego czasopisma „Niderlandystyka Interdyscyplinarnie”. Mile widziane są wszelkie artykuły przygotowane na podstawie Waszych prac licencjackich lub magisterskich bądź prac zaliczeniowych pisanych w ramach zajęć specjalizacyjnych, a także inne teksty, takie jak wywiady, tłumaczenia czy recenzje.
Osoby zainteresowane publikacją prosimy o przesyłanie tekstów na adres redakcja.ni@uwr.edu.pl do 31 lipca br. Wszelkie informacje dotyczące kwestii edytorskich znajdują się na stronie www.nl-interdyscyplinarnie.uni.wroc.pl w zakładce Zasady.

W imieniu Redakcji NI,
Agnieszka Kucfir


Dyżury Sekretariatu KFN

poniedziałek 18.05: 10.00-14.00
piątek 22.05: 11.00-14.00
środa 27.05: 10.00-14.00
czwartek 28.05: 11.00-14.00
piątek 29.05: 10.00-14.00
środa 3.06: 10.00-14.00
piątek 5.06: 10.00-14.00Jacek Karpiński

Komunikat dla studentów pierwszego roku II stopnia, dotyczący zaliczenia przedmiotu ogólnowydziałowego "Przedsiębiorczość. Praca - biznes - kariera".
Zaliczenie zostanie przeprowadzone w formie zdalnej, a czas przewidziany na zaliczenie to 15 minut.

http://wfil.uni.wroc.pl/2020/05/05/zaliczenie-pisemne-z-przedmiotu-ogolnowydzialowego-przedsiebiorczosc-praca-biznes-kariera-w-formie-zdalnej/

http://wfil.uni.wroc.pl//przedsiebiorczosc

[LINK]


Katedra Filologii Niderlandzkiej żegna absolwentkę, Karolinę van Kasteel (Sykulską), która odeszła 27 kwietnia 2020, po długiej chorobie. Pozostanie w naszej pamięci.

[LINK]

OBWIESZCZENIE JM REKTORA [LINK]

Tabela „KFN – Zajęcia dydaktyczne realizowane zdalnie 1-24.05.2020[LINK]

Tabel „KFN – Colleges in de formule Afstandsonderwijs 1-24.05.2020[LINK]


Drodzy Studenci, Beste Studenten,
POLSKI tekst poniżej / NEDERLANDSE tekst beneden
Tabela „KFN – Zajęcia dydaktyczne realizowane zdalnie 16-30.04.2020” poniżej
Tabel „KFN – Colleges in de formule Afstandsonderwijs 16-30.04.2020” beneden

Jak wiemy, zajęcia niderlandystyczne realizowane są zdalnie w okresie przedłużonym do 30 kwietnia 2020 r. Poniżej widzą Państwo tabelę „KFN – Zajęcia dydaktyczne realizowane zdalnie 16-30.04.2020”. Zawiera ona wszystkie zajęcia przewidziane programem studiów niderlandystycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Wszyscy nauczyciele są w kontakcie ze swoimi grupami i przekazują im materiał dydaktyczny oraz związane z nim zadania do wykonania. W tabeli widzą Państwo nazwiska osób prowadzących konkretne zajęcia, nazwy tych przedmiotów, formę ich realizacji oraz weryfikację efektów kształcenia.

Jeszcze raz przypominam (zobacz Komunikat z 9.04.2020 r. Kierownika Katedry Filologii Niderlandzkiej o procedurach i sposobie działania Katedry Filologii Niderlandzkiej w okresie do 30.04.2020 r.; poniżej), że wszyscy studenci niderlandystyki i wszyscy pracownicy KFN zobowiązani są do regularnego sprawdzania swojej korespondencji mailowej w domenie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wiem, że w tym trudnym czasie wszyscy staramy się jak najlepiej wypełniać nasze obowiązki dydaktyczne. Dziękuję za to wszystkim nauczycielom i wszystkim studentom.

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie,

Stefan Kiedroń
16.04.2020
Tabela „KFN – Zajęcia dydaktyczne realizowane zdalnie 16-30.04.2020[LINK]

Zoals wij weten, werd de periode wanneer de neerlandistieke colleges in de vorm van afstandsonderwijs worden gerealiseerd, verlengd tot 30 april 2020. Beneden ziet u de tabel „KFN – Zajęcia dydaktyczne realizowane zdalnie (Colleges in de formule Afstandsonderwijs) 16-30.04.2020”. Deze tabel bevat alle colleges die in het programma van de studie Neerlandistiek in het zomersemester 2019/2020 zijn genoemd. Alle docenten zijn in contact met hun groepen en geven hen didactisch materiaal door, als ook de daarmee verbonden opdrachten. In de tabel ziet u namen van docenten, namen van hun vakken, vormen van de realisatie en vormen van evaluatie ervan. 
Ik wijs er nog een keer op (zie Komunikat z 9.04.2020 r. Kierownika Katedry Filologii Niderlandzkiej o procedurach i sposobie działania Katedry Filologii Niderlandzkiej w okresie do 30.04.2020 r.; beneden) dat alle studenten en alle medewerkers verplicht zijn tot het regelmatig checken van hun mailcorrespondentie in het domein van de Universiteit Wrocław.
Ik weet dat wij in deze moeilijke tijd ons allemaal inspannen om onze didactische verplichtingen optimaal te realiseren. Ik dank daarvoor alle docenten en alle studenten.
Met zeer hartelijke groet,
Stefan Kiedroń
16.04.2020
Tabel „KFN – Colleges in de formule Afstandsonderwijs 16-30.04.2020[LINK]


Drodzy Studenci / Beste Studenten

POLSKI tekst poniżej / NEDERLANDSE tekst beneden

W obecnych niełatwych czasach epidemii, kiedy nie spotykamy się bezpośrednio w salach i na korytarzach uniwersyteckich, chciałbym – w imieniu całej kadry niderlandystycznej – przekazać Państwu serdeczne pozdrowienia i najlepsze życzenia świąteczne. Składam je tą drogą, ponieważ przedłużony do końca kwietnia 2020 r. okres odwołania zajęć „w szkole” pozwala dzisiaj tylko na taką – elektroniczną – drogę.

Jesteśmy dzisiaj wszyscy razem – ale na odległość. Jesteśmy w kontakcie ze sobą – poprzez platformy elektroniczne i media społecznościowe. W ten sposób – mam nadzieję – nikt z nas nie ma poczucia osamotnienia.

Ponownie zapewniam Państwa, że cały zespół naszej Katedry planuje i organizuje wszystkie działania niderlandystyczne w najlepszy możliwy sposób. Wiem też, że również Państwo działają w sposób możliwie najlepszy. Również w okresie przedłużenia zdalnych zajęć dydaktycznych.

Jesteśmy przy naszych komputerach – studenci, nauczyciele, kadra administracyjno-biblioteczna – połączeni wspólnym celem: „Przejdźmy przez ten trudny czas wspólnie”. Pozdrawiam przy tej okazji nie tylko studentów, ale i Koleżanki i Kolegów z Katedry Filologii Niderlandzkiej UWr. Pozdrawiam, pracując „zdalnie” – jak można to zobaczyć na zdjęciu… [LINK]

Życzę Państwu Zdrowych, ale i Wesołych Świąt Wielkanocnych 2020!

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie,
Stefan Kiedroń

12.04.2020

In deze niet makkelijke tijd van epidemie, wanneer we elkaar niet direct in collegezalen en in de wandelgangen van onze Universiteit kunnen ontmoeten, wou ik u – namens alle medewerkers van onze Leerstoel – hartelijke groeten en de beste Paaswensen overbrengen. Ik doe dit langs deze weg want de tot eind april 2020 verlengde periode van afstandsonderwijs laat vandaag alleen deze – electronische – weg toe.

Wij zijn vandaag allemaal samen – maar op afstand. Wij zijn in contact met elkaar – via electronische platforms en social media. Op deze manier, hoop ik, heeft niemand van ons het gevoel van eenzaamheid.

Ik verzeker u opnieuw dat alle medewerkers van onze Leerstoel alle neerlandistieke activiteiten op de best mogelijke manier plant en organiseert. Ik weet eveneens dat ook u op de best mogelijkte manier werkt. Ook in de verlengde periode van afstandsonderwijs.
Wij zijn bij onze computers, studenten, docenten, bibliotheeks- en secretariaatsmedewerkers, verenigd met een gezamenlijk doel: „Laten wij deze moeilijke tijd samen overbruggen”.

Ik groet bij deze gelegenheid niet alleen de studenten maar ook de collega’s van de Leerstoel voor Nederlandse Filologie van de Universiteit Wrocław. Ik groet “op afstand” – zoals op de foto te zien is. [LINK]

Ik wens u een Gezond, maar ook een Vrolijk Pasen 2020!

Met zeer hartelijke groeten,
Stefan Kiedroń

12.04.2020


Komunikat z 9.04.2020 r.
Kierownika Katedry Filologii Niderlandzkiej
o procedurach i sposobie działania Katedry Filologii Niderlandzkiej
w okresie do 30.04.2020 r.

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w Polsce oraz przedłużeniem odwołania zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Wrocławskim do 30.04.2020 r. (zob. Zarządzenie Nr 44/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 8.04.2020 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego) przedstawiam procedury i sposób działania Katedry Filologii Niderlandzkiej obowiązujące do 30.04.2020 r. (z zastrzeżeniem punktu 8).

 1. W dalszym ciągu wszyscy studenci niderlandystyki i wszyscy pracownicy KFN zobowiązani są do regularnego sprawdzania swojej korespondencji mailowej w domenie Uniwersytetu Wrocławskiego, a także do śledzenia komunikatów i informacji na stronie domowej KFN, stronie głównej Wydziału Filologicznego i stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Katedra Filologii Niderlandzkiej przedstawi w dniu 16.04.2020 r. na stronie www.kfn.uni.wroc.pl aktualną listę zajęć dla studentów niderlandystyki prowadzonych zdalnie w okresie do 30.04.2020 r. Lista ta będzie zawierała nazwiska osób prowadzących konkretne zajęcia, nazwy tych przedmiotów, formę ich zdalnej realizacji, oraz weryfikację efektów kształcenia.
 3. Konsultacje z nauczycielami akademickimi mogą odbywać się drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 4. Sekretariat KFN pracuje nadal w formule ograniczonego dostępu. Kontakt w sprawach pilnych następuje najpierw poprzez zgłoszenie elektroniczne konkretnej sprawy (malgorzata.plocieniak@uwr.edu.pl; stefan.kiedron@uwr.edu.pl). W przypadku konieczności uzyskania podpisu i / lub pieczęci służbowej droga służbowa jest następująca:
  1. zgłoszenie elektroniczne sprawy,
  2. pozostawienie dokumentu w przegródce „Sekretariat” w portierni przy ul. Kuźniczej 22 lub przesłanie jego skanu,
  3. uzgodnienie terminu odbioru podpisanego dokumentu z przegródki „Sekretariat” w portierni przy ul. Kuźniczej 22, a następnie jego odebranie, lub uzgodnienie odbioru jego skanu.
 5. Biblioteka Niderlandystyczna jest zamknięta do odwołania. W przypadku konieczności skorzystania z wypożyczalni Biblioteki Niderlandystycznej droga służbowa jest identyczna, jak ta opisana w punkcie 4 (lidia.stelmach-krzyszkiewicz@uwr.edu.pl).
 6. Kontakt z Dziekanatem Wydziału Filologicznego w przypadku konieczności załatwienia spraw pilnych jest możliwy wyłącznie w sposób przedstawiony w Liście Dziekana Wydziału Filologicznego prof. dra hab. Marcina Cieńskiego do studentów w związku z zarządzeniem Rektora UWr w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19: http://wfil.uni.wroc.pl/2020/03/12/list-dziekana-wydzialu-filologicznego-do-studentow-w-zwiazku-z-zarzadzeniem-rektora-uwr-w-sprawie-przeciwdzialania-rozprzestrzenianiu-sie-covid-19/ 
 7. Obrony prac dyplomowych są obecnie zawieszone.
 1. Procedury i sposób działania KFN mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w Polsce oraz związanych z tym zarządzeń i komunikatów Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego i / lub Dziekana Wydziału Filologicznego UWr.

Prof. dr hab. Stefan Kiedroń
Kierownik Katedry


marzec


Informuję, że budynek Kuźnicza 22 jest już otwarty.

Niemniej jednak w dalszym ciągu obowiązują procedury i zasady kontaktów zawarte w Komunikacie Kierownika Katedry Filologii Niderlandzkiej z 14.03.2020 r. o procedurach i sposobie działania Katedry Filologii Niderlandzkiej w okresie do 14.04.2020 r. (patrz poniżej – punkt 3: Konsultacje z nauczycielami akademickimi; punkt 4: Sekretariat KFN; punkt 5: Biblioteka Niderlandystyczna).

Stefan Kiedroń


Informuję, że budynek przy ul. Kuźniczej 22 jest zamknięty do dnia 27 marca 2020 r. włącznie.

Stefan Kiedroń


CERTIFICAAT NEDERLANDS als VREEMDE TAAL 2020

Geachte deelnemers en geinteresseerden,

Gisteren heeft project CNaVT de examens in mei afgelast. Er wordt de mogelijkheid geboden om de examens in november te doen. Waarschijnlijk zullen de inschrijvingen daarvoor in augustus starten. De deelnemers van dit jaar krijgen daar persoonlijk bericht van en alle informatie daaromtrent zal ook op deze website worden gepubliceerd.

Het project CNaVT heeft ons het volgende meegedeeld over de afgelasting:

“De maatregelen om het coronavirus in te dijken worden elke dag verscherpt. Dit heeft ook gevolgen voor de afname van de CNaVT-examens in 2020. Waar wij vorige week nog in de veronderstelling waren dat de afname in uitzonderlijke gevallen niet zou kunnen doorgaan, stellen wij vandaag vast dat steeds meer landen maatregelen tegen het virus nemen die de voorbereiding en organisatie van de examens onmogelijk maken. Bovendien vinden wij het belangrijk om eraan bij te dragen dat het virus zich niet verder kan verspreiden. De CNaVT-examens vereisen langdurig samenzijn van mensen en vragen om intensieve contacten tussen examinatoren en kandidaten, waardoor de gevraagde social distancing in veel gevallen niet gegarandeerd kan worden. Daarom hebben we besloten om de voorziene examenperiode in mei af te gelasten.”

KFN is het helemaal eens met de gedachte eens dat veiligheid voor alles gaat. Zo gauw er nieuwe informatie is over de examens in november, horen jullie het via dit medium.

Veel gezondheid!

Saskia

Saskia Teulings
saskia.teulings@uwr.edu.pl


Drodzy Studenci, Beste Studenten,

POLSKI tekst poniżej / NEDERLANDSE tekst beneden

Tabela „KFN – Zajęcia dydaktyczne realizowane zdalnie” poniżej
Tabel „KFN – Colleges in de formule Afstandsonderwijs” beneden

Jak wiemy, w okresie 11.03-14.04 2020 r. zajęcia niderlandystyczne realizowane są zdalnie. Poniżej widzą Państwo tabelę „KFN – Zajęcia dydaktyczne realizowane zdalnie”. Zawiera ona wszystkie zajęcia przewidziane programem studiów niderlandystycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Wszyscy nauczyciele są w kontakcie ze swoimi grupami i przekazują im materiał dydaktyczny oraz związane z nim zadania do wykonania. W tabeli widzą Państwo nazwiska osób prowadzących konkretne zajęcia, nazwy tych przedmiotów, formę ich realizacji oraz weryfikację efektów kształcenia.

Jeszcze raz przypominam (zobacz Komunikat z 14.03.2020 r. Kierownika Katedry Filologii Niderlandzkiej o procedurach i sposobie działania Katedry Filologii Niderlandzkiej w okresie do 14.04.2020 r.; poniżej), że wszyscy studenci niderlandystyki i wszyscy pracownicy KFN zobowiązani są do regularnego sprawdzania swojej korespondencji mailowej w domenie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pamiętajmy: to nie jest czas wolny. Wszystkie zajęcia i związane z nimi wymagania muszą zostać zrealizowane – zarówno przez nauczycieli, jak i przez studentów. Dzięki temu będą Państwo mogli otrzymać wszystkie zaliczenia i zdać wszystkie egzaminy przewidziane programem studiów w tym semestrze. To jest ważne zwłaszcza dla tych z Państwa, którzy planują obecnie swoje obrony dyplomowe (studenci 3 roku studiów licencjackich myślą też zapewne o studiach magisterskich).

I jeszcze jedno: jak przedstawiałem to w Komunikacie z 14.03.2020 r. (zobacz poniżej, punkt 8), być może okres zajęć prowadzonych zdalnie zostanie przedłużony. W takim przypadku przedstawiane tutaj procedury dydaktyczne zostaną zachowane.

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie,
Stefan Kiedroń

18.03.2020

Tabela „KFN – Zajęcia dydaktyczne realizowane zdalnie[LINK]

Zoals wij weten, worden in de periode 11.03-14.04.2020 de neerlandistieke colleges in de vorm van afstandsonderwijs gerealiseerd. Beneden ziet u de tabel „KFN – Zajęcia dydaktyczne realizowane zdalnie (Colleges in de formule Afstandsonderwijs)”. Deze tabel bevat alle colleges die in het programma van de studie Neerlandistiek in het zomersemester 2019/2020 zijn genoemd. Alle docenten zijn in contact met hun groepen en geven hen didactisch materiaal door, als ook de daarmee verbonden opdrachten. In de tabel ziet u namen van docenten, namen van hun vakken, vormen van de realisatie en vormen van evaluatie ervan. 

Ik wijs er nog een keer op (zie Komunikat z 14.03.2020 r. Kierownika Katedry Filologii Niderlandzkiej o procedurach i sposobie działania Katedry Filologii Niderlandzkiej w okresie do 14.04.2020 r.; beneden) dat alle studenten en alle medewerkers verplicht zijn tot het regelmatig checken van hun mailcorrespondentie in het domein van de Universiteit Wrocław.

Laten we niet vergeten: dit is geen vrije tijd. Alle colleges en alle daarmee verbonden vereisten moeten worden gerealiseerd – zowel door docenten als ook door studenten. Dankzij dit zult u alle eindcijfers kunnen krijgen en alle examens kunnen afleggen die in dit semester op het studieprogramma staan. Dit is vooral voor studenten belangrijk die nu de verdedigingen van hun diploma’s plannen (studenten 3. jaar Bachelor denken zeker ook aan de Masterstudie).

En nog iets: zoals ik dit in Komunikat van 14.03.2020 (zie beneden, punt 8) heb geschreven, kan de periode van afstandsonderwijs worden verlengd. In dat geval zullen de hier voorgestelde didactische procedures van kracht blijven.

Met zeer hartelijke groet,
Stefan Kiedroń

18.03.2020

Tabel „KFN – Colleges in de formule Afstandsonderwijs[LINK]


Komunikat Rektora w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie zagrożenia epidemicznego.

[LINK]


Drodzy Studenci, Beste Studenten,

POLSKI tekst poniżej / NEDERLANDSE tekst beneden

Przeżywamy dzisiaj bardzo trudny czas – czas epidemii. Sytuacja ta dotyka nas wszystkich – na wszystkich płaszczyznach naszego życia. Również nasze działania akademickie podlegają drastycznym ograniczeniom.

W tym trudnym czasie chciałbym Państwa zapewnić, że cały zespół naszej Katedry planuje i organizuje wszystkie działania niderlandystyczne w najlepszy możliwy sposób. Mogą to Państwo zobaczyć w regularnie przedstawianych komunikatach Kierownictwa Katedry na stronie www.kfn.uni.wroc.pl, a także w realizowanych już (elektronicznych) kontaktach z poszczególnymi pracownikami Katedry.

Trzy rzeczy są dzisiaj najważniejsze: rozsądek, spokój i wzajemna pomoc.

Rozsądek pozwoli nam zorganizować ten czas – w sposób maksymalnie uporządkowany.
Spokój pozwoli nam uniknąć paniki – najgorszej rzeczy, jaka może się nam dzisiaj przydarzyć.
Wzajemna pomoc pomoże nam wszystkim – w ten sposób nikt z nas nie będzie miał poczucia, że jest samotny/a w tym trudnym czasie.

Kontaktujmy się ze sobą (przez telefon, przez e-mail, przez Facebook, przez Skype…), żebyśmy znali aktualną sytuację naszej niderlandystyki, żebyśmy wiedzieli, co jest planowane, żebyśmy mogli odpowiednio reagować, jeśli nastąpią zmiany w zarządzeniach uniwersyteckich.

Jestem pewien, że w ten sposób wspólnie przejdziemy przez ten trudny czas. A potem – spotkamy się razem i będziemy się cieszyć, że mamy go już za sobą.

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie,
Stefan Kiedroń

15.03.2020

Wij beleven vandaag een zeer moeilijke tijd – de tijd van epidemie. Deze situatie treft ons allen – op alle vlakken van ons leven. Ook onze academische activiteiten worden drastisch ingeperkt.

In deze moeilijke tijd wil ik U verzekeren dat onze hele Leerstoel alle neerlandistieke activiteiten op de best mogelijke manier plant en organiseert.
U kunt dat zien in de regelmatig op de site www.kfn.uni.wroc.pl verschijnende mededelingen van de leiding van onze Leerstoel, en ook in de nu reeds plaatsvindende (elektronische) contacten met de afzonderlijke medewerkers van onze Leerstoel.

Drie dingen zijn vandaag het belangrijkst: verstand, kalmte en wederzijdse hulp.

Verstand laat ons deze tijd organiseren – op de meest geordende manier.
Kalmte laat ons paniek vermijden – en paniek is het ergste wat ons nu kan overkomen.
Wederzijdse hulp helpt ons allen – op die manier zal niemand van ons het gevoel hebben dat hij / zij in deze moeilijke tijd alleen is.

Laten we met elkaar in contact blijven (via telefoon, via e-mail, via Facebook, via Skype…), zodat wij de actuele situatie bij onze neerlandistiek kennen, zodat wij weten wat gepland wordt, zodat wij gepast kunnen reageren in geval van veranderingen in de universitaire verordeningen.

Ik ben er zeker van dat wij op deze manier deze moeilijke tijd gezamenlijk overbruggen. En daarna – zullen wij elkaar ontmoeten en ons verheugen dat wij deze periode achter ons hebben.

Met zeer hartelijke groet,
Stefan Kiedroń

15.03.2020


Komunikat z 14.03.2020 r.
Kierownika Katedry Filologii Niderlandzkiej
o procedurach i sposobie działania Katedry Filologii Niderlandzkiej
w okresie do 14.04.2020 r.

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Drodzy Studenci,

w związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w Polsce oraz odwołaniem zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Wrocławskim do 14.04.2020 r. (zob. Zarządzenie Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego [LINK], oraz List Dziekanów Wydziału Filologicznego z informacjami o realizacji zajęć w formie zdalnej (PL/EN) – Letter of the Deans of the Faculty of Letters with information on how courses will be taught in distance learning mode (PL/EN) http://wfil.uni.wroc.pl/2020/03/12/informacje-dotyczace-realizacji-zajec-w-formie-zdalnej/), przedstawiam Państwu procedury i sposób działania Katedry Filologii Niderlandzkiej obowiązujące do 14.04.2020 r. (z zastrzeżeniem punktu 9).

 1. Wszyscy studenci niderlandystyki i wszyscy pracownicy KFN zobowiązani są do regularnego sprawdzania swojej korespondencji mailowej w domenie Uniwersytetu Wrocławskiego, a także do śledzenia komunikatów i informacji na stronie domowej KFN, stronie głównej Wydziału Filologicznego i stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego. Adresy studentów to: numeralbumu[at]uwr.edu.pl; adresy pracowników to: imię.nazwisko[at]uwr.edu.pl
 2. Zajęcia dydaktyczne w siedzibie KFN odwołane są do 14.04.2020 r.
  Katedra Filologii Niderlandzkiej przedstawi w dniu 18.03.2020 r. na stronie www.kfn.uni.wroc.pl Listę zajęć dla studentów niderlandystyki prowadzonych zdalnie w okresie do 14.04.2020 r. Lista ta będzie zawierała nazwiska osób prowadzących konkretne zajęcia, nazwy tych przedmiotów, formę ich zdalnej realizacji (np. platformy e-learningowe, komunikację elektroniczną, wideokonferencje, udostępnianie drogą elektroniczną materiałów dydaktycznych), oraz weryfikację efektów kształcenia (np. testy, prace pisemne, archiwizowanie aktywności w zdalnej komunikacji). Zajęcia nie objęte tą listą będą realizowane w formie stacjonarnej w siedzibie KFN po zakończeniu okresu przewidującego odwołanie zajęć (z zastrzeżeniem punktu 9). Katedra Filologii Niderlandzkiej dąży do możliwie optymalnej realizacji zajęć zarówno w formie zdalnej, jak i później w formie stacjonarnej – tak, aby zrealizowane zostały wszystkie przewidziane programem studiów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 cele dydaktyczne.
 3. Konsultacje z nauczycielami akademickimi mogą odbywać się drogą elektroniczną (adresy: zob. punkt 1) lub drogą telefoniczną (zob. też punkt 4).
 4. Sekretariat KFN pracuje w formule ograniczonego dostępu. Kontakt w sprawach pilnych następuje najpierw poprzez zgłoszenie elektroniczne konkretnej sprawy (malgorzata.plocieniak@uwr.edu.pl; stefan.kiedron@uwr.edu.pl). W przypadku konieczności uzyskania podpisu i / lub pieczęci służbowej droga służbowa jest następująca:
  1. zgłoszenie elektroniczne sprawy,
  2. pozostawienie dokumentu w przegródce „Sekretariat” w portierni przy ul. Kuźniczej 22 (budynek otwarty do godz. 15.00) lub przesłanie jego skanu,
  3. uzgodnienie terminu odbioru podpisanego dokumentu z przegródki „Sekretariat” w portierni przy ul. Kuźniczej 22 (budynek otwarty do godz. 15.00), a następnie jego odebranie, lub uzgodnienie odbioru jego skanu.
 5. Biblioteka Niderlandystyczna jest zamknięta do odwołania. W przypadku konieczności skorzystania z wypożyczalni Biblioteki Niderlandystycznej droga służbowa jest identyczna, jak ta opisana w punkcie 4 (lidia.stelmach-krzyszkiewicz@uwr.edu.pl).
 6. Kontakt z Dziekanatem Wydziału Filologicznego w przypadku konieczności załatwienia spraw pilnych jest możliwy wyłącznie w sposób przedstawiony w Liście Dziekana Wydziału Filologicznego prof. dra hab. Marcina Cieńskiego do studentów w związku z zarządzeniem Rektora UWr w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19: http://wfil.uni.wroc.pl/2020/03/12/list-dziekana-wydzialu-filologicznego-do-studentow-w-zwiazku-z-zarzadzeniem-rektora-uwr-w-sprawie-przeciwdzialania-rozprzestrzenianiu-sie-covid-19/ 
 7. Obrony dyplomowe mogą się odbywać w okresie odwołania zajęć dydaktycznych, jeżeli
  1. praca dyplomowa została zarejestrowana w Archiwum Prac Dyplomowych (APD),
  2. zarówno komisja dyplomowa, jak i dyplomant/ka wyrażą zgodę na uczestnictwo w tej obronie.
 8. Okres obowiązywania procedur i sposobu działania Katedry Filologii Niderlandzkiej przedstawionych w punktach 1-7 może ulec wydłużeniu.
 9. Procedury i sposób działania KFN mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w Polsce oraz związanych z tym zarządzeń i komunikatów Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego i / lub Dziekana Wydziału Filologicznego UWr.


Prof. dr hab. Stefan Kiedroń
Kierownik Katedry


Szanowni Państwo, Studenci Wydziału Filologicznego,

w związku z Zarządzeniem nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 (koronawirusa) wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego [treść zarządzenia poniżej] prosimy o zaniechanie osobistych kontaktów w Dziekanacie Wydziału Filologicznego w okresie od 12.03.2020r. do 14.04.2020r.

Prosimy o sygnalizowanie bieżących spraw drogą elektroniczną (w tym prośby o wystawienie zaświadczeń, które zostaną przekazane Państwu w formie skanu lub za pośrednictwem poczty).

Informujemy, że zostanie wydane rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przedłużenia ważności legitymacji studenckich do 31 maja 2020r., co oznacza, że legitymacji studenckich nie trzeba przedłużać indywidualnie w Dziekanacie Wydziału Filologicznego.

Z życzeniami zdrowia i spokoju w tym trudnym czasie,

Marcin Cieński

Dziekan Wydziału Filologicznego


Katedra Filologii Niderlandzkiej oraz Koło Naukowe Studentów Niderlandystyki informują, iż w związku
z ogłoszeniem Stanu Epidemicznego w Polsce oraz Zarządzeniem nr 29/2020 JM Rektora UWr odwołującym wszelkie konferencje, wydarzenia i imprezy w Uniwersytecie Wrocławskim do dnia 30 kwietnia 2020 r.,
III Konkurs Recytatorski nie odbędzie się w zaplanowanym terminie tj. 26 marca.
Organizatorzy podejmą działania w celu wyznaczenia nowego terminu konkursu (jesień 2020).

w imieniu organizatorów

Joanna Skubisz


Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,

jak Państwo wiedzą, zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego [LINK] zajęcia dydaktyczne oraz konsultacje odwołane są do 14 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie to przewiduje również, że zajęcia mogą odbywać się w „formie zdalnej”. Potencjalne możliwości to: elektroniczne platformy nauczania na odległość, komunikacja elektroniczna (czyli: maile) prowadzących zajęcia ze studentami, wideokonferencje, udostępnianie studentom drogą elektroniczną materiałów dydaktycznych.
Zaś konsultacje mogą odbywać się drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Obecnie nasze grono niderlandystyczne opracowuje sposoby działania Katedry Filologii Niderlandzkiej (w tym: Sekretariat, Biblioteka Niderlandystyczna, kontakt z nauczycielami akademickimi) w okresie , w którym zajęcia są odwołane.

Zapewniam Państwa, że dążymy – zgodnie z zaleceniami Zarządzenia nr 29/2020 JM Rektora, oraz w uzgodnieniu z Władzami Wydziału Filologicznego – do optymalnego ułożenia wszystkich naszych działań.

Prof. dr hab. Stefan Kiedroń
Kierownik Katedry
stefan.kiedron@uwr.edu.pl


Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,

w związku z Zarządzeniem Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego – informuję Państwa, że
1. zajęcia dydaktyczne odwołane są do 14 kwietnia 2020 r.
2. konsultacje mogą odbywać się drogą elektroniczną lub telefoniczną
3. Wypożyczalnia Biblioteki Niderlandystycznej jest dla Państwa dostępna
oraz
4. w najbliższym czasie przedstawię Państwu dokładne informacje dotyczące procedur w Katedrze Filologii Niderlandzkiej – przede wszystkim odnośnie zajęć dydaktycznych.

Informuję Państwa również, że dzisiaj rano (środa 11.03.2020 r.) otrzymałem od Pana Rzecznika Uniwersytetu Wrocławskiego, dra hab. Ryszarda Balickiego, informację, że legitymacje studenckie mają zachować swoją ważność do dnia 31 maja 2020 r.

Prof. dr hab. Stefan Kiedroń
Kierownik Katedry


Na uczelniach wyższych Wrocławia i Opola zajęcia dydaktyczne odwołane są od dzisiaj (środa 11/03/2020) do odwołania.

[LINK]


Jacek Karpiński
Drodzy Studenci,

prosimy WSZYSTKICH studentów (także przebywających na stypendiach, wracających z urlopów, realizujących zajęcia w trybie IOS, realizujących różnice programowe, powtarzających przedmioty) o SPRAWDZENIE w systemie USOS, czy wpisani są na WSZYSTKIE zajęcia, które realizują w tym semestrze (i wyłącznie na te).
Proszę pamiętać, że zadeklarowany przedmiot uzupełniający stał się w momencie wyboru przedmiotem obowiązkowym. Należy więc uzyskać z niego zaliczenie.

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności proszę o bezpośredni kontakt z Sekretariatem KFN do piątku 20.03.2020. Po tym terminie jakiekolwiek zmiany NIE BĘDĄ możliwe. Brak przedmiotu w USOSie skutkować będzie brakiem możliwości uzyskania zaliczenia z tego przedmiotu. Studenci zapisani na zajęcia, których nie realizują w tym semestrze (i nie otrzymają z nich zaliczenia), będą musieli powtórzyć je w przyszłym roku.

UWAGA! ZMIANA!

Jutrzejsze konsultacje (wtorek 10/03/20) od godz. 12:00. Zapraszam!

BR


dr hab. Barbara Kalla

W dniach 10-21 marca 2020 Gościem Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego będzie prof. Junko Yokota z National Louis University w Chicago.
W dniu 10 marca w godz. 13.15-14.45 przeprowadzi ona w Bibliotece Niderlandystycznej zajęcia dla studentek i studentów niderlandystyki p.t.
Picturebooks of Dutch and Flemish Origins in Poland
Zajęcia te są obowiązkowe dla uczestniczek i uczestników kursu „Holenderska i flamandzka literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce: przekład i recepcja”. Serdecznie zapraszamy również wszystkich zainteresowanych!

Ponadto Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży ma zaszczyt zaprosić na dwa wykłady otwarte prof. Junko Yokoty:

Picturebooks of International Origins
11 marca 2020, godz. 9.00-10.30

Picturebook Illustration: Art and Visual Literacy
18 marca 2020, godz. 9.00-10.30

Oba wykłady otwarte odbędą się w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa,
pl. Uniwersytecki 9/13, sala 104.

Junko Yokota jest dyrektorem Center for Teaching Through Children's Books i emerytowaną profesorką National Louis University w Chicago (USA). Jej badania koncentrują się wokół literatury wielokulturowej i międzynarodowej, książki obrazkowej, literatury cyfrowej dla dzieci oraz edukacji czytelniczej i literackiej. Jest ona autorką licznych podręczników akademickich z zakresu literatury dla dzieci, a także wielu artykułów naukowych w prestiżowych czasopismach i monografiach zbiorowych, jak również jurorką międzynarodowych konkursów w zakresie ilustracji.


LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników Biblioteki Niderlandystycznej w marcu 2020. [LINK]


Odwołuję jutrzejsze konsultacje (wtorek 03/03/20). Z przykrością :(

BR


CERTIFICAAT NEDERLANDS als VREEMDE TAAL 2020
Geachte deelnemer,

De examens voor het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal vinden plaats in de periode van 1 - 15 mei 2020 (zeer waarschijnlijk 4 - 8 mei).

Zie voor meer informatie over de examens de website onder cnavt.org
Je kunt je zelfstandig inschrijven voor het examen rechtstreeks bij CNaVT.  Inschrijven  en aanmelden kun je via: http://cnavt.org/inschrijven
Je kunt hiervoor de volgende code gebruiken: 7E5CECDA

Sluitingsdatum voor de inschrijving is 15 maart 2020

De kosten voor één examen zijn Euro 25,-  (incl. administratiekosten).

Heb je vragen over de betaling, neem dan alsjeblieft even contact met me op.

Op het moment dat het aantal inschrijvingen per profiel bekend is, kan ik een examenrooster opstellen. De tweede helft april wordt het exacte rooster bekendgemaakt (eveneens via de KFN website).
Als je andere vragen hebt, kun je natuurlijk ook altijd contact met mij opnemen.
Vriendelijke groet,

Saskia Teulings
saskia.teulings@uwr.edu.pl


W dniach 5-7 marca 2020 roku

Katedra Filologii Niderlandzkiej i Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

organizują Międzynarodowy Kongres Naukowy

II Wrocławskie Spotkania Terminologiczne / 2nd Wrocław Terminological Meeting
TERMOS 2020
“Granice (w) terminologii / Boundaries of & in terminology”

W związku z tym ogłaszam Godziny Kierownicze we czwartek 5 marca 2020 roku.
Obejmuje to zajęcia dydaktyczne w godzinach 8.00-18.15.

Zapraszam wszystkich Państwa Studentów do wzięcia udziału w obradach Kongresu.

Prof. dr hab. Stefan Kiedroń
Kierownik Katedry Filologii Niderlandzkiej


Jacek Karpiński

2de Wroclawse Terminologische Ontmoetingen TERMOS 2020

Wrocław, 5-7 maart 2020

De Onderzoeksgroep Vertaalwetenschap (Instituut voor Romaanse talen) en de Onderzoeksgroep voor Nederlandse Taal (Leerstoel voor Nederlandse Filologie) nodigen u uit naar: de internationale conferentie: GRENZEN van & in de TERMINOLOGIE

PROGRAM [LINK] ABSTRACTS [LINK] PROPOZYCJE [LINK]


Jacek Karpiński
Zakład Języka Niderlandzkiego zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykład prof. Friedy Steurs 'Language is business. The need for linguistic expertise in our multilingual society', który odbędzie się w środę 04.03.2020 o godz. 17.00 w s. 307.

Our current society is strongly internationalized by modern means of transport, the globalization of the markets and the use of digital tools. In ucha n internationally-oriented society it is clear that anybody who is more or less proficient in just one language, their own mother tongue, is excluded from a huge amount of information, from understanding other cultures and from a wider world view. “Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenze meiner Welt,” we are told by Wittgenstein. In this lecture we will briefly discuss the added value of multilingualism, the economic factors in our modern globalized world and the business community’s attitude towards multilingualism. We will conclude with some figures regarding the language industry in the European Union that show that the market demands many motivated specialists in the field of applied linguistics. New job profiles are being created to answer the challenges in a multilingual economy.

The presentation is based on the following sources:

Frieda Steurs (2016): Taal is business! Scriptum.nl

Nederlandse Taalunie (2018): Over de economische betekenis van taal. Een verkenning van de taalsector in het Nederlandse Taalgebied. www.taalunie.org

Frieda Steurs studied Germanic Philology (Dutch-English), neurolinguistics and computational linguistics.

She works in the field of terminology, language technology, specialized translation and multilingual document management. Her research includes projects with industrial partners and public institutions.

She is the founder and former president of NL-TERM, the Dutch terminology association for both the Netherlands and Flanders. She is also the head of the ISO TC/37 standardization committee for Flanders and the Netherlands. She is the president of TermNet, the International Network for Terminology (Vienna).

Since 2016, she is the head of research of the INT, the Dutch Language Institute in Leiden. In this capacity, she is responsible for the collection, development and hosting of all digital language resources for the Dutch Language. The INT is the CLARIN centre for Flanders, Belgium.

Research, publications, projects: https://www.arts.kuleuven.be/ling/qlvl/people/pages/00019423

[LINK]
LEES ONS!

Godziny dostępności dla Czytelników Biblioteki Niderlandystycznej w lutym 2020. [LINK]


UWAGA! Zmiana!

Moje konsultacje we wtorek 18 II odbędą się w godz. 15.15-17.15 w s. 308a.

Bożena Czarnecka


Jacek Karpiński

Przedsiębiorczość. Praca-biznes-kariera. Przedmiot ogólnowydziałowy. Informator.

[LINK]


Jacek Karpiński

Zapraszamy do zapoznania sę z planem zajęć w semestrze letnim!


UWAGA! ZMIANA!

Szanowni Państwo,

Konsultacje w dniu 18 lutego (wtorek) zostają przesunięte z godz. 11.00 na 13.30 i potrwają do godz. 15.30.

Zapraszam!

Joanna Skubisz


Moje kolejne konsultacje odbędą się w najbliższy piątek, 14.02, w godz. 10.00- 12.00 sala 312/309.

Marzanna Jóźwiak-Kotynia


Zmiana terminu konsultacj!

moje konsultacje odbędą się jutro, tj. w środę o godz. 10.00- 12.00 sala 312/309

Marzanna Jóźwiak-Kotynia


dr hab. Barbara Kalla

Uwaga Studenci,

dokumenty rekrutacyjne na wyjazdy na studia w ramach Erasmus+ można składać podczas moich konsultacji w sesji zimowej, czyli:

wtorek, 11.02.2020, 11.00-13.00, pokój 312
wtorek, 18.02.2020, 11.00-13.00, pokój 312.

Barbara Kalla


KNSN

Informujemy, że Koło Naukowe Studentów Niderlandystyki zajęło II miejsce w konkursie, organizowanym przez Radę Kół Naukowych, na najbardziej aktywne koło naukowe na Wydziale Filologicznym w roku 2019.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w działalność naszego koła!

KNSN

[LINK]


Szanowni Państwo,

Poprawa egzaminu z Wprowadzenia do Niderlandystyki odbędzie się 19.02 o godzinie 10:00 w sali 307.

Ewa Dynarowicz


Jacek Karpiński

ł I roku st. licencjackich na grupy w semestrze letnim.

[LINK]


Jacek Karpiński
UWAGA – REJESTRACJA NA ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE!

Uprzejmie informujemy WSZYSTKICH studentów (studiów licencjackich i magisterskich), że w okresie od 19.02.2020, godz. 10:00 do 21.02.2020, godz. 23:59, mają obowiązek wpisania się na wszystkie ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE realizowane w semestrze letnim 2019/2020.

Rejestracja odbywa się przez UsosWeb: https://usosweb.uni.wroc.pl
Korekta zapisów w okresie od 26.02.2020, godz. 10:00 do 28.02.2020, godz. 23:59.

Wszyscy studenci przebywający na stypendiach wpisują się wyłącznie na te zajęcia, które będą realizować w KFN.

Studentów I, II i III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich prosimy o zapisy do grup zgodnie z podziałem.

Jacek Karpiński

ZAPISY NA ZAJĘCIA DO WYBORU – II BA, III BA, I MA, II MA

Drodzy Studenci,

zapisy na zajęcia do wyboru (sem. letni 2019/2020) odbędą się przez UsosWeb: https://usosweb.uni.wroc.pl w dniach 19.02.2020, godz. 11:00–21.02.2020, godz. 23:59
Korekty: 26.02.2020, godz. 10:00–28.02.2020, godz. 23:59

Studenci II BA zapisują się na jedne zajęcia specjalizacyjne:

 • Adaptacje - wybrane przykłady z kultury niderlandzkiej - dr hab. Bożena Czarnecka
 • Epika średniowieczna - dr Małgorzata Dowlaszewicz
 • Językoznawstwo porównawcze od A do Z - dr Zuzanna Czerwonka-Wajda
 • Literatura i kultura wielokulturowej Holandii - dr Ewa Dynarowicz
 • Socjolingwistyka - mgr Agnieszka Kucfir

Studenci III BA zapisują się na jedne zajęcia specjalizacyjne:

 • Adaptacje - wybrane przykłady z kultury niderlandzkiej - dr hab. Bożena Czarnecka
 • Epika średniowieczna - dr Małgorzata Dowlaszewicz
 • Językoznawstwo porównawcze od A do Z - dr Zuzanna Czerwonka-Wajda
 • Literatura i kultura wielokulturowej Holandii - dr Ewa Dynarowicz
 • Socjolingwistyka - mgr Agnieszka Kucfir

oraz jedne zajęcia PZJN – zajęcia do wyboru:

 • Materiały autentyczne w dydaktyce języka niderlandzkiego – mgr Sandra Szpic, drs. Saskia Teulings
 • Media w dydaktyce języka niderlandzkiego - dr Ewa Dynarowicz

Studenci I MA i II MA zapisują się na jedne zajęcia specjalizacyjne:

 • Holenderska i flamandzka literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce: przekład i recepcja - dr hab. I. Barbara Kalla
 • Wprowadzenie do tłumaczeń filmowych i audiowizualnych - dr Katarzyna Tryczyńska
Studenci realizujący kurs 'Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy tłumacza środowiskowego' (dr Małgorzata Dowlaszewicz, dr hab. Agata Kowalska-Szubert) są już wpisani do grupy i nie zapisują się na inne zajęcia specjalizacyjne.

oraz jedne zajęcia PZJN – kurs specjalistyczny:

 • Komunikacja międzykulturowa - dr Ewa Dynarowicz
 • Prawo niderlandzkie - prof. Siegfried Huigen
 • Unia Europejska - dr Katarzyna Tryczyńska
Opisy poszczególnych zajęć znajdują się w systemie USOS. Wszyscy prowadzący udzielą także z przyjemnością szczegółowych informacji o prowadzonych przez siebie zajęciach.


Konsultacje mgr Magdy Serwadczak we wtorek 4.02 odbędą się wyjątkowo w godzinach 12:15-13:15.

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem.


Zmiana terminu konsultacj!

Konsultacje odbędą się we wtorek w godz. 9.45-11.45 w sali 309.

Marzanna Jóźwiak-Kotynia


UWAGA!

W związku z chorobą pani mgr Judyta Kuznik odwołuje swoje jutrzejsze konsultacje oraz zajęcia PZJN I dla grupy 2.

Zajęcia ze studentami zostamą odrobione w ustalonym terminie.


dr Małgorzata Dowlaszewicz

Szanowni Państwo,

konsultacje naszej studentki-asystentki Elisabeth van Holthe tot Echten dnia 5 lutego nie odbędą się. Jeśli ktoś chciałby się z nią spotkać w innym dniu tego tygodnia, proszę skontaktować się bezpośrednio z Elisabeth (kontakt do niej można znaleźć przez USOS).

Małgorzata Dowlaszewicz


Ewaluacja zajęć po semestrze zimowym r. akad. 2019/2020.

[LINK]


Jacek Karpiński

Harmonogram konsultacji w sesji egzaminacyjnej i poprawkowej.

[LINK]
Lieve Witloofjes (en Anderen)!

Odwołuję jutrzejsze konsultacje (wtorek 21/01/21). Zobaczymy się na zajęciach w środę i czwartek też.

BR


Szanowni Państwo,

Konsultacje w dniu 21 stycznia (wtorek) zostają przesunięte na godz. 14.30 (sala 311).
Zapraszam!

Joanna Skubisz


dr Małgorzata Dowlaszewicz

W poniedziałek 20 stycznia będę nieobecna ze względu na wyjazd służbowy. Seminarium odbędzie się w terminach ustalanych indywidualnie. Zajęcia PZJN Technika rozpoczną się o godz. 17.15 (piszą Państwo test pod opieką dr hab. Agaty Szubert) zaś na dodatkowe konsultacje zapraszam we wtorek w godzinach 10.45-11.30.

Małgorzata Dowlaszewicz


Jacek Karpiński

Harmonogram egzaminów w sesji zimowej

[LINK]


KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w Uniwersytecie Wrocławskim.

Wprowadzam godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych w dniu 22 stycznia 2020 r. od godziny 9:30 do godziny 12:00, w związku z prezentacją planów Uniwersytetu Wrocławskiego związanych z otrzymaniem statusu uczelni badawczej w ramach konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.


Szanowni Państwo,

W związku z wyjazdem służbowym moje zajęcia w piątek 17.01 nie odbędą się.

Ewa Dynarowicz


Godziny dziekańskie 21/01/2020.

[LINK]


GRATULUJEMY OLI!

http://wfil.uni.wroc.pl/2019/12/27/stypendium-ministra/


Szanowni Państwo,

Egzamin z Wprowadzenia do niderlandystyki odbędzie się w środę 5.02 o godzinie 10:00 w salach 307 i 308a.

Ewa Dynarowicz


Szanowni Państwo,

Test zaliczeniowy z Realioznawstwa odbędzie się we wtorek 21.01 o godzinie 11:30 w sali 307.

Ewa Dynarowicz


Katarzyna Tryczyńska

Szanowni Państwo,

Zgodnie z informacją, którą przekazałam Państwu w grudniu, w dniu 08.01. (środa) nie odbędą się moje zajęcia z gramatyki praktycznej oraz konsultacje. Zajęcia te zostaną odrobione w kolejny poniedziałek (13.01.) w ustalonych godzinach.

W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy.

Katarzyna Tryczyńska


Jacek Karpiński

II Wrocławskie Spotkania Terminologiczne TERMOS 2020
organizowane przez Instytut Filologii Romańskiej i Katedrę Filologii Niderlandzkiej
odbędą się na Uniwersytecie Wrocławskim w dniach 5-7 marca 2020 r.
Tematem przewodnim konferencji są GRANICE (w) TERMINOLOGII

Już teraz zapraszamy na stronę konferencji: https://www.ifr.uni.wroc.pl/pl/termos-2020

KOMUNIKATY

KOMUNIKATY z UBIEGŁYCH LAT:

POWRÓT NA POCZźTEK STRONY