Katedra Filologii Niderlandzkiej
1977-1982

studia germanistyczne i niderlandystyczne na Uniwersytecie Wrocławskim; od drugiego roku indywidualny tok studiów pod kierunkiem prof. Norberta Morcińca

1982
obrona pracy magisterskiej De vergelijking van de twee drukken van "De Kapellekensbaan" van L. P. Boon ('Porównanie dwóch wydań "Drogi z kapliczką" L. P. Boona')
1982-1984
archiwista w Archiwum Państwowym we Wrocławiu
1984-1985
nauczyciel języka niemieckiego w XIII LO we Wrocławiu
1985-1986
lektor języka niemieckiego w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu
1985
asystent w Zakładzie Języka Niemieckiego i Niderlandystyki (Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Wrocławski)
1991

drugie miejsce w zorganizowanym w Holandii konkursie na esej o XIX-wiecznym pisarzu niderlandzkim Eduardzie Douwes-Dekkerze (ps. Multatuli)

1991-1992
roczne stypendium doktoranckie Uniwersytetu Lowańskiego w Belgii ( Katholieke Universiteit Leuven ) zakończone obroną pracy doktorskiej pt. Multatuli in Polen. Proeve van een literair-historische analyse van het verloop van de receptie in de periode van de eeuwwisseling. ('Multatuli w Polsce. Próba historycznoliterackiej analizy przebiegu recepcji w okresie przełomu wieków') odznaczonej Wielkim Wyróżnieniem ( Grote Onderscheiding ); promotor prof. Marcel Janssens, co-promotor prof. Norbert Morciniec
1992

zatrudniony na stanowisku adiunkta w Uniwersytecie Wrocławskim

kierownik Pracowni Współczesnej Literatury Niderlandzkiej i Afrikaans w Katedrze Filologii Niderlandzkiej Uniwersytetu Wrocławskiego
1993-1994
stypendium Królewskiej Holenderskiej Akademii Nauk ( Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ), pobyt w NIAS ( Netherlands Institute for Advanced Studies in Humanities and Social Sciences ) w Wassenaar, Holandia
1995
nagroda im. Martinusa Nijhoffa ( Martinus Nijhoffprijs ) za dorobek w dziedzinie tłumaczeń literatury niderlandzkiej (holenderskiej i flamandzkiej) przyznana w Holandii przez Fundację Księcia Bernharda ( Prins Bernhard Fonds )
1996

członek Niderlandzkiego Towarzystwa Literackiego w Lejdzie (Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden; założ. 1766)

1997

adiunkt w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

2001
research fellow Uniwersytetu Wolnego Państwa w Bloemfontein ( Universiteit van die Vrystaat - University of the Free State ), Republika Południowej Afryki
2003
kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy Outsider onder de zijnen. Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman ('Outsider wsród swoich. Formy ksenofanii w powieści afrikaans')
profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
kierownik Zakładu Współczesnej Literatury Niderlandzkiej i Afrikaans w Katedrze Filologii Niderlandzkiej Uniwersytetu Wrocławskiego
kierownik Zakładu Kultury, Literatury i Języka Niderlandzkiego i Afrikaans w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za książkę Outsider onder de zijnen. Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman (2002)
2005
  nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za książkę Historia literatury poludniowoafrykanskiej. Literatura afrikaans XVII-XIX wiek (2004)

na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych Prezydent RP nadał Jerzemu Kochowi tytuł profesora nauk humanistycznych; prof. dr hab. Jerzy Koch jest pierwszym historykiem literatury niderlandzkiej w Polsce, który otrzymał ten tytuł naukowy.

http://www.prezydent.pl/archiwum/rok-2005/art,492,nominacje-profesorskie-w-palacu-prezydenckim.html
http://www.forumakad.pl/nominacje_profesorskie.htm
http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?place=Lead09&news_cat_id=499&news_id=2968&layout=6&page=text

2006

członek rzeczywisty Południowoafrykańskiej Akademii Nauk i Sztuk (The South African Academy for Science and Arts Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns)

  profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego
2007
profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego
2007/2008

stypendium Królewskiej Holenderskiej Akademii Nauk ( Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ), pobyt w NIAS ( Netherlands Institute for Advanced Studies in Humanities and Social Sciences ) w Wassenaar, Holandia
http://www.nias.knaw.nl/Pages/NIA/20/723.bGFuZz1FTkc.html
http://www.nias.knaw.nl/Pages/NIA/24/427.bGFuZz1FTkc.html (NIAS Newsletter Spring 2008)

2008

laureat nagrody Algemeen-Nederlands Verbond „ANV-Visser Neerlandia-prijs voor persoonlijke verdienste”
http://www.algemeennederlandsverbond.org/
http://nl.wikipedia.org/wiki/ANV-Visser_Neerlandia-prijs

 

nagroda Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Holandii za propagowanie kultury niderlandzkiej w Polsce
http://www.spacetotakeplace.nl/nl


Jerzy Koch jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich http://www.pisarze.wroclaw.pl/czlonkowie/czlonkowie.htm
oraz Niderlandzkiego Towarzystwa Literackiego w Lejdzie ( Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden).
http://www.dbnl.org/tekst/_jaa003199701_01/_jaa003199701_01_0021.htm
POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY