KALENDARIUM
1960
Prof. Norbert Morciniec rozpoczyna lektorat języka niderlandzkiego na Uniwersytecie Wrocławskim.

1975
Powstaje specjalizacja niderlandystyczna w Instytucie Filologii Germańskiej.

1979
Pierwsi absolwenci uzyskują dyplom magistra filologii germańskiej ze specjalizacją niderlandystyczną.

1983
Powstaje pierwsze i jedyne w Polsce naukowe czasopismo niderlandystyczne Neerlandica Wratislaviensia.

1985
Prof. Morciniec zostaje członkiem zagranicznym Koninklijke Akademie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Belgia).

1987
Powstaje Zakład Niderlandystyki w Instytucie Filologii Germańskiej kierowany przez prof. Norberta Morcińca, a następnie przez prof. Stanisława Prędotę.

1990
Powstaje samodzielna Katedra Języka, Literatury i Kultury Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu, kierowana przez prof. Stanisława Prędotę.

1991
Prof. Stanisław Prędota laureatem nagrody Visser Neerlandia "voor zijn inspanningen om in Polen de Nederlandse taal en cultuur te verbreiden".

1991
1991 prof. Morciniec odznaczony orderem Ridder in de Kroonorde van het Koninkrijk Belgie.

1992
Powstaje nowy kierunek studiów "filologia niderlandzka".

1992
Prof. Morciniec odznaczony orderem Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.

1996
Dotychczasowa Katedra Języka, Literatury i Kultury Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu przekształca się w Katedrę Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu, kierowaną przez prof. Stefana Kiedronia.

1997
Jej Królewska Mość Beatrix, Królowa Niderlandów, odwiedza Uniwersytet Wrocławski i spotyka się z pracownikami oraz studentami wrocławskiej niderlandystyki.

1999
Jego Królewska Mość Albert II, Król Belgów oraz Jej Królewska Mość Królowa Paola. odwiedzili w dniu 12 maja Uniwersytet Wrocławski i spotkali się z pracownikami oraz studentami wrocławskiej niderlandystyki.

1999
Otwarcie Ośrodka Kultury Niderlandzkiej i Biblioteki Niderlandystycznej; podpisanie umowy o współpracy między Uniwersytetem Wrocławskim a Niderlandzką Unią Językową.

2000
Międzynarodowy kongres jubileuszowy „170 lat niderlandystyki na Śląsku” (w jego ramach także jubileusze: 25-lecia studiów niderlandystycznych i 10-lecia Katedry.

2003
Powstanie witryny internetowej Katedry Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu.

2004

2005

2005

2006

2006

2008

2008

KALENDARIUM

Pracownia leksykografii niderlandzkiej
struktura KFN

POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY