HOMEPAGE
PROJEKTY REALIZOWANE W KATEDRZE FILOLOGII NIDERLANDZKIEJ

1960 - prof. Norbert Morciniec rozpoczyna lektorat języka niderlandzkiego na Uniwersytecie Wrocławskim.
1975 - powstaje specjalizacja niderlandystyczna w Instytucie Filologii Germańskiej.
1979 - pierwsi absolwenci uzyskują dyplom magistra filologii germańskiej ze specjalizacją niderlandystyczną.
1983 - powstaje pierwsze i jedyne w Polsce naukowe czasopismo niderlandystyczne "Neerlandica Wratislaviensia".
1987 - powstaje Zakład Niderlandystyki w Instytucie Filologii Germańskiej kierowany przez prof. Norberta Morcińca, a następnie przez prof. Stanisława Prędotę.
1990 - powstaje samodzielna Katedra Języka, Literatury i Kultury Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu, kierowana przez prof. S. Prędotę.
1991 - prof. S. Prędota laureatem nagrody Visser Neerlandia "voor zijn inspanningen om in Polen de Nederlandse taal en cultuur te verbreiden".
1992 - powstaje nowy kierunek studiów "filologia niderlandzka".
1996 - dotychczasowa Katedra Języka, Literatury i Kultury Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu przekształca się w Katedrę Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu, kierowaną przez prof. Stefana Kiedronia.
1997 - Jej Królewska Mość Beatrix, Królowa Niderlandów, odwiedza Uniwersytet Wrocławski i spotyka się z pracownikami oraz studentami wrocławskiej niderlandystyki.
1999 - Jego Królewska Mość Albert II, Król Belgów oraz Jej Królewska Mość Królowa Paola. odwiedzili w dniu 12 maja Uniwersytet Wrocławski i spotkali się z pracownikami oraz studentami wrocławskiej niderlandystyki.
1999 - otwarcie Ośrodka Kultury Niderlandzkiej i Biblioteki Niderlandystycznej; podpisanie umowy o współpracy między Uniwersytetem Wrocławskim a Niderlandzką Unią Językową.
2000 - międzynarodowy kongres jubileuszowy „170 lat niderlandystyki na Śląsku” (w jego ramach także jubileusze: 25-lecia studiów niderlandystycznych i 10-lecia Katedry.
2003 - powstanie witryny internetowej Katedry Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu.
2004 - pozytywna weryfikacja Katedry Filologii Niderlandzkiej przez Państwową Komisję Akredytacyjną.
2005 - 10 października 2005 Jerzy Koch otrzymuje tytuł profesora nauk humanistycznych.
2006 - Profesor Stefan Kiedroń zostaje udekorowany najwyższym państwowym odznaczeniem Królestwa Belgii: Orderem Króla Leopolda I
2006 - Profesor Jerzy Koch zostaje członkiem rzeczywistym Południowoafrykańskiej Akademii Nauk i Sztuk
2008 - międzynarodowy kongres niderlandystyczny Trefpunt Wrocław Neerlandistische Ontmoetingen
2008 - 23 lipca 2008 Stefan Kiedroń otrzymuje tytuł profesora nauk humanistycznych
POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY