Struktura Katedry

 
Kierowniczka Katedry

Dr hab. Irena Barbara Kalla, prof. UWr

email

 
Zastępczyni kierowniczki Katedry
ds. nauki i rozwoju

Dr hab. Bożena Czarnecka


email

 
Zastępczyni kierowniczki Katedry
ds. dydaktycznych i studenckich

Dr hab. Agata Kowalska-Szubert

email

 
Pełnomocniczka
ds. współpracy międzynarodowej
od dn. 1 października 2020:
koordynatorka programu Erasmus i CEEPUS

dr Małgorzata Dowlaszewicz

email

 
Pełnomocniczka
ds. technologii cyfrowej w edukacji

dr Zuzanna Czerwonka-Wajda

email

 
Kierowniczka Ośrodka Kultury Niderlandzkiej, opiekunka KNSN

dr Joanna Skubisz
email

Rada Katedry

dr hab. Bożena Czarnecka
dr Jacek Karpiński
dr Zuzanna Czerwonka-Wajda
prof. zw. dr hab. Stefan Kiedroń
dr Małgorzata Dowlaszewicz
dr hab. Agata Kowalska-Szubert
dr Ewa Dynarowicz
dr Bolesław Rajman, doc. UWr
dr hab. Siegfried Huigen, prof. UWr
dr Joanna Skubisz
dr hab. Barbara Kalla, prof. UWr
dr Katarzyna Tryczyńska

Zak3ady i Pracownie KFN


Zak3ady i Pracownie KFN

Zak3ady i Pracownie KFN

Zak3ady i Pracownie KFN

Zak3ady i Pracownie KFN
Regulamin KFN [LINK]

Zak3ady i Pracownie KFN

Zak3ady i Pracownie KFN

Zak3ady i Pracownie KFN

Zak3ady i Pracownie KFN

kalendarium KFN
Kontakty miedzynarodowe KFN

POWRÓT NA POCZYTEK STRONY