HOMEPAGE
STRUKTURA JATEDRY
LINK DO STRONY DRA RAJMANA
  Kierownik Katedry

doc. dr Bolesław Rajman
POWIĘKSZ
  Zastępca ds. Dydaktycznych i Studenckich

dr Jerzy A. Zieliński
BK
  Zastępca ds. Kontaków Zagranicznych

dr Irena Barbara Kalla
LINK DO STRONY DRA RAJMANA
  Kierownik Studiów Niestacjonarnych

doc. dr Bolesław Rajman
Rada Katedry
prof. dr hab. Norbert Morciniec
prof. dr hab. Stanisław Prędota
prof. dr hab. Stefan Kiedroń
prof. dr hab. Jerzy Koch
dr Barbara Kalla
dr Agata Kowalska-Szubert
doc. dr Bolesław Rajman
dr Jerzy A. Zieliński
Zakłady i Pracownie
Zakład Języka Niderlandzkiego
Pracownia Leksykologii i Leksykografii Niderlandzkiej
Zakład Dawnej Literatury Niderlandzkiej
Zakład Współczesnej Literatury Niderlandzkiej i Afrikaans
Pracownia Dydaktyki Języków Germańskich
SEKRETARIAT KFN
BIBLIOTEKA KFN
OKN
NEERLANDICA WRATISLAVIENSIS
DOKTORANTKI I DOKTORANCI KFN
PROJEKTY REALIZOWANE W KFN
HISTORIA KFN
KALENDARIUM
WSPÓŁPRACA Z INNYMI OŚRODKAMI
POWRÓT NA POCZˇTEK STRONY