HOMEPAGE
PROJEKTY REALIZOWANE W KATEDRZE FILOLOGII NIDERLANDZKIEJ

Katedra utrzymuje już od lat 80-tych (gdy była jeszcze Zakładem Niderlandystyki w ramach Instytutu Filologii Germańskiej) kontakty partnerskie z uniwersytetami w Lejdzie i Lowanium (z którymi Uniwersytet nasz ma - dzięki niderlandystom - umowy o współpracy), od lat 90-tych zaś z uniwersytetami w Amsterdamie (Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit), Groningen, Gandawie, Utrechcie, z Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken (Wyższą Szkołą Tłumaczy) w Brukseli, z uniwersytetami w regionie środkowoeuropejskim (Ołomuniec, Budapeszt, Praga, Wiedeń), rozwija wreszcie stałą współpracę naukową z uniwersytetami w Republice Południowej Afryki.

Katedra bierze udział w europejskich programach akademickich: TEMPUS (współpraca z Uniwersytetami w Utrechcie i Antwerpii), SOCRATES (umowy z uniwersytetami w Groningen, Gandawie, Antwerpii, Amsterdamie), CEEPUS (wymiana studentów i naukowców z uniwersytetami w Ołomuńcu, Wiedniu, Budapeszcie, Debreczynie).

Ponadto pracownicy Katedry w ramach swoich specjalności brali i biorą udział w licznych w licznych kongresach zagranicznych (z referatami, w których prezentują wyniki swoich badań), a także w międzynarodowych projektach naukowych.
Wśród tych projektów wymienić można projekt zrealizowany w ramach programu "Lingua" (Action D, "Business Dutch in Central and Eastern Europe") we współpracy z niderlandystami z Uniwersytetu Wiedeńskiego i Uniwersytetu w Utrechcie jako jeden z trzech pierwszych programów LINGUA zatwierdzonych ogółem w Polsce.
Kolejny projekt nosi nazwę "Woordenschat van het Nederlands. Onderzoek naar betekenisvelden en taalregisters / Vocabulary of Dutch. Research of the semantic fields and pragmatic and stylistic registers", realizowany w ramach międzyrządowej współpracy polsko-flamandzkiej, którego efektem jest opublikowany w 2001 r. "Beknopt woordenboek Nederlands-Pools voor de zakenwereld [Podręczny słownik niderlandzko-polski dla biznesmenów]" (współautorzy: prof. dr hab. Stanisław Prędota, dr Agata Kowalska-Szubert z naszej Katedry). Od 2002 r. realizowana jest druga część tego projektu, pod tytułem "Kontrastywna leksykologia polsko-niderlandzka".
Katedra nasza realizuje też na zlecenie Niderlandzkiej Unii Językowej program pn. "Taalunieversum". W ramach tego programu dr Bolesław Rajman koordynuje projekt "Proeftuin Wrocław [Eksperyment Wrocławski]", mający na celu zbadanie przydatności konkretnych technik i metod multimedialnych w nauczaniu języków obcych, w tym zwłaszcza języka niderlandzkiego, dla obcokrajowców.
Z kolei dr Jerzy Koch prowadzi ścisłą współpracę z Universiteit van Bloemfontein w Republice Południowej Afryki, tworząc podstawy dla nowej dyscypliny naukowej w Polsce - literatury i kultury Afrikaans.

Również studenci aktywnie uczestniczą w wymianie międzynarodowej organizowanej przez naszą Katedrę. M. in. biorą oni udział w kursach językowych za granicą (Zeist, Diepenbeek, ale także Budapeszt, Ołomuniec) i studenckich kongresach naukowych (planowany Budapeszt 2003), a także w wyjazdach stypendialnych.
W roku 1997 studentka Katarzyna Bąk wygrała ogłoszony w Holandii konkurs dla studentów niderlandystyki extra muros na esej poświęcony przyszłości Europy. Student Rafał Małecki wygrał w roku 2001 konkurs na refleksje fotograficzne po studenckim kongresie w Budapeszcie (konkurs organizowany był przez Stowarzyszenie Niderlandystów Europy Środkowej i Wschodniej "Comenius").
POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY