HOMEPAGE

Katedra Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu Uniwersytetu Wrocławskiego jest jedyną w Polsce i jedną z najważniejszych w całej Europie samodzielną jednostką akademicką, w której realizowane są - unikatowe w skali całego kraju - studia niderlandystyczne, czyli studia poświęcone językowi, literaturze i kulturze Niderlandów (Belgii - zwłaszcza Flandrii - , Holandii oraz krajów związanych kulturowo z Niderlandami, tzn. ich dawnych kolonii: RPA, Indonezji czy Konga).
Język niderlandzki (tak brzmi jego oficjalna nazwa; mówi się również potocznie o językach flamandzkim czy holenderskim - jest to jednak jeden i ten sam język) jest trzecim co do wielkości językiem germańskim (po angielskim i niemieckim). Używa go w Europie ok. 20 milionów ludzi (więcej niż wszystkich razem języków skandynawskich!).

Katedra nasza istnieje jako samodzielna jednostka uniwersytecka od ponad pietnastu lat, dokładnie od 1990 r. (wówczas jako Katedra Języka, Literatury i Kultury Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu). Jednakże niderlandystyka wrocławska posiada tradycję o wiele dłuższą, liczoną w wielu dziesięcioleciach, a nawet - nie będzie w tym stwierdzeniu przesady - stuleciach. Wszak już w XVI wieku wybitny wrocławski mecenas sztuki i literatury, Thomas Rehdiger, szczycił się przyjaźnią najwybitniejszego Niderlandczyka po Erazmie z Rotterdamu, Justusa Lipsiusa, zaś w XVII wieku poeci, artyści i intelektualiści śląscy (a więc i wrocławscy) studiowali w Niderlandach. W XIX w. profesor Uniwersytetu Wrocławskiego August Heinrich Hoffmann von Fallersleben wydał najważniejsze dzieła średniowiecznej literatury niderlandzkiej w monumentalnej serii "Horae Belgicae" (której pierwszy tom ukazał się we Wrocławiu w 1830 roku). Od tego momentu można liczyć istnienie nowoczesnej niderlandystyki uniwersyteckiej na Śląsku. Co więcej - pierwszy przekład dzieła literatury niderlandzkiej na język polski ukazał się w 1805 r. - właśnie we Wrocławiu!

Współczesna niderlandystyka rozwija się we Wrocławiu już od lat sześćdziesiątych, początkowo jako lektorat języka niderlandzkiego, następnie - od 1975 r. - jako specjalizacja niderlandystyczna rozwijana przez prof. dr. hab. Norberta Morcińca w ramach studiów germanistycznych (absolwenci otrzymywali dyplom magistra filologii germańskiej ze specjalizacją niderlandystyczną), obecnie zaś - od 1990 r. - jako samodzielna katedra, założona przez prof. dr. hab. Stanisława Prędotę, realizująca program studiów filologii niderlandzkiej. Od 1992 r. niderlandystyka istnieje w formie 5-letnich studiów magisterskich. Historia współczesnej niderlandystyki wrocławskiej związana jest - jak już wspomniano - z nazwiskami prof. dr. hab. Norberta Morcińca, twórcy tej dyscypliny w Polsce, oraz prof. dr. hab. Stanisława Prędoty, twórcy naszej Katedry.

O randze i znaczeniu naszego ośrodka świadczy wiele faktów.

Najważniejsze z nich to wizyty koronowanych głów z Niderlandów. Pierwsza z nich miała miejsce w dniu 3 lipca 1997 r., kiedy to naszą uczelnię i naszą Katedrę, jej pracowników i studentów, odwiedziła holenderska Para Królewska: Jej Królewska Mość Beatrix oraz Jego Królewska Wysokość Książę Claus. Druga zaś miała miejsce w dniu 12 maja 1999 r., kiedy to naszą uczelnię i naszą Katedrę, jej pracowników i studentów, odwiedzili Jego Królewska Mość Albert II, Król Belgów oraz Jej Królewska Mość Królowa Paola.

O randze naszej Katedry świadczą też liczne wizyty ambasadorów Holandii i Belgii składane we Wrocławiu. Najbardziej wymowny w tym kontekście jest fakt, że w 2001 r. właśnie we Wrocławiu odbyło się Zgromadzenie Niderlandystów Polskich , które zawsze organizowane jest - przemiennie - przez ambasadorów Belgii i Holandii w ich siedzibach w Warszawie.
Znaczenie naszego ośrodka ukazuje się też wyraźnie przez porównanie z innymi ośrodkami niderlandystycznymi na świecie. Pod względem potencjału naukowego, dydaktycznego, osobowego, rozwijanych projektów współpracy międzynarodowej, inicjatyw kulturotwórczych Katedra nasza należy do najważniejszych na światowej mapie niderlandystycznej poza ośrodkami w samych Niderlandach. Należy przy tym patrzeć na nasze działania przez pryzmat np. studiów polonistycznych w zagranicznych ośrodkach akademickich - na tym tle widać wyraźnie potencjał naszej Katedry
.
POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY