Małgorzata Dowlaszewicz
dr Małgorzata Dowlaszewicz