dr hab. Irena Barbara Kalla

Publicaties [LINK]

publicaties in boekvorm

2013

Als redacteur, voorzitter van de Centrale Redactie van Lage Landen Studies:

Ton van Kalmthout, Orsolya Réthelyi, Remco Sleiderink (red.), Beatrijs de wereld in. Vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal. Gent: Academia Press 2013. Lage Landen Studies, vol. 6. Ginkgo-imprint: peer reviewd.

Kris Van Heuckelom, Dieter de Bruyn & Carl de Strycker (red.). Van Eeden tot heden : literaire dwarsverbanden tussen Midden-Europa en de Lage Landen. Gent : Academia Press, 2013. Lage Landen studies, vol. 5. Ginkgo-imprint: peer reviewd.

2012

Irena Barbara Kalla, Huisbeelden in de moderne Nederlandstalige poëzie. Gent: Academia Press 2012. 380 pp. Lage Landen Studies, vol. 4. Ginkgo-imprint: peer reviewd.

Als redacteur, voorzitter van de Centrale Redactie van Lage Landen Studies:

Ieder zijn eigen Arnon Grunberg: vertaling, promotie en receptie in Italië, Spanje, Catalonië, Portugal en Roemenië / Dolores Ross, Arie Pos, Marleen Mertens (red.). - Gent: Academia Press, 2012. 267 ss. Lage Landen Studies / Internationale Vereniging voor nederlandistiek; onder redactie van Mona Arfs, Irena Barbara Kalla [et al.]; Vol. 3; Ginkgo-imprint: peer reviewd.

2011

Als redacteur, voorzitter van de Centrale Redactie van Lage Landen Studies:

Laurent Rasier, Vincent van Heuven, Bart Defrancq & Philippe Hiligsmann (red.), Nederlands in perspectief van uitspraakverwerving en contrastieve taalkunde. Gent: Academia Press 2011. Lage Landen Studies, vol. 2.

2010

Als redacteur, voorzitter van de Centrale Redactie van Lage Landen Studies:

Jane Fenoulhet, Jan Renkema (red.), Internationale neerlandistiek: een vak in beweging. Gent: Academia Press 2010. Lage Landen Studies, vol. 1

2009

Adrienn Dióssi, Irena Barbara Kalla, Jelica Novaković-Lopušina (red.), Kersvers. Bloemlezing moderne Nederlandstalige poëzie. Károli Református Egyetem: Budapest 2009, 496 p.

2008

Irena Barbara Kalla, Bożena Czarnecka (red.) Neerlandistische ontmoetingen. Trefpunt Wrocław. Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2008

2007

Irena Barbara Kalla, Programy romantyzmu w Niderlandach. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007

Irena Barbara Kalla, Bożena Czarnecka (red.), Volwassen worden. Cultuurverschijnsel en literair motief. Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2007.

overige publicaties

2014

Over Marjoleine de Vos ‘Mevrouw Despina ziet een neushoorn’. DBNL: http://www.dbnl.org/gedichtbelicht/index.php?year=2014&gedicht=201410_kall007mevr01.php

Moet de code worden gebroken? (rec. van Paul Claes, Zwarte zon. Code van de hermetische poëzie, Nijmegen 2013). Internationale Neerlandistiek, vol. 52, nr. 1 (2014), pp. 93-96. http://dx.doi.org/10.5117/IN2014.1.KALL

Poeta na pogrzebie. Ha!art, vol. 45 (2014), p. 62.

Neeltje Maria Min, ‘Dla Marka Skarżyńskiego’; Wim Brands, ‘Pamięci Ołeksandra Poliszczuka’; Wim Brands, ‘Pamięci Zbigniewa Tadeusza Bieleckiego’. Wiersze w przekładzie Barbary Kalli i Adama Wiedemanna. Ha!art, vol. 45 (2014), p. 63.

2013

"Zo weten we wanneer je jarig bent": Springdag van Anne Provoost en An Candaele als cross-over prentenboek. In: Emmeline Besamusca, Christine Hermann, Ulrike Vogl(red.), Out of the Box: Über den Wert des Grenzwertigen. Wien, 2013, pp. 37-53.

Het ritme van de eindeloosheid: over Wonen in de vloed van Albert Bontridder.  Poëziekrant. Jrg. 37, nr. 7 (2013), pp. 29-31

Huisbeelden in de moderne Nederlandstalige poëzie. Een cognitieve benadering. Internationale Neerlandistiek,  jrg. 51, nr 2 (2013), pp. 105-121.

Poolse inspiraties in Nederlandstalige poëzie.‘Over meneer Cogito’ van Bernlef. In: Kris Van Heuckelom, Dieter De Bruyn & Carl De Strycker (red.), Van Eden tot heden. Literaire dwarsverbanden tussen Midden-Europa en de Lage Landen, Gent, Academia Press, pp. 43-57.

2012

J.J.A. Mooij: Aspecten van redelijkheid: rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de analytische wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Groningen op dinsdag 11 mei 1971. Groningen, 1971. Internationale Neerlandistiek, jg. 50 (2012), jubilleumnummer 1963-2012, pp. 30-32.

Menno Wigman, Jeunesse dorée i inne wiersze. Z niderlandzkiego przełożyli Barbara Kalla i Adam Wiedemann. Bliza Kwartalnik Artystyczny nr 4 (13) 2012, pp. 103-108.

Liryka współczesnej Holandii: Menno Wigman, Hagar Peeters, Wiel Kusters. Z niderlandzkiego przełożyli Barbara Kalla i Adam Wiedemann. Akcent Kwartalinik Literacki nr 4 (130) 2012, pp. 81-83; 87-90.

2011

Irena Barbara Kalla, ‘Momentopnamen van die weg’ (recensie van: Dirk de Geest, Marc van Vaeck en Piet Couttenier (red.), ‘Ergens beginnen’. Bijdragen over Nederlandse poëzie (1967-2009) voor Hugo Brems bij zijn emeritaat ). In: Internationale Neerlandistiek jg. 49, nr 2 (mei 2011), p. 162-164.

Irena Barbara Kalla, ‘Als het huis van de liefde instort’. Het huis in de eenentwintigste-eeuwse Nederlandstalige poëzie’. In: Judit Gera, Orsolya Réthelyi, Roel Smit, Krisztina Noémi Törő, Orsolya Varga (red.), Diversiteit. Handelingen Regionaal Colloquium Neerlandicum Boedapest. Pro Nederlandistica: Boedapest 2011, p. 351-361.

Irena Barbara Kalla, ‘Nizozemská literatúra v období romantizmu – programy a koncepcie’. In: World Literature Studies, vol. 3 (20) 2011, p. 3-16.

2010

Irena Barbara Kalla, ‘Huis en tijdruimte in de poëzie van Esther Jansma’. In: Wilken Engelbrecht, Bas Hamers (red.), Neerlandistisc he ontmoetingen. Trefpunt Olomouc. Olomouc 2010, p. 55-68.

Irena Barbara Kalla, ‘Zbigniew Herbert w Niderlandach’. In: Magda Heydel, Elzbieta Wójcik-Leese, Monika Woźniak (red.), Język dalekosiężny. Przekłady i międzynarodowa recepcja twórczości Zbigniewa Herberta. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, p. 33-57.

Irena Barbara Kalla, ‘”Welkom oude vriend!” (recensie van: Dietlinde Willockx, Boom, roos, vis. Natuurpersonificaties als leesmethode voor de poëzie van Guido Gezelle). In: Spiegel der Letteren vol. 52 (2010), nr. 3, p. 368-371.

Irena Barbara Kalla, ‘Die Puzzleteile eines Dichtwerkes von Anderen gelegt. Poesie von Zbigniew Herbert (1924-1998) im niederländischen Sprachraum’. In: Herbert Van Uffelen, Dirk de Geest, Susan Mahmody, Pieter Verstraeten (red.), An der Schwelle. “Eigen’ und ‘fremd’ in der niederländischen Literatur. Wiener Schriften zur niederländischen Sprache und Kultur, Band 6. Praesens: Wien 2010, p. 199-219.

Irena Barbara Kalla, ‘‘Een woord mag dan niet langer een woord heten.’ Het huis als ruimte voor poëticale reflectie bij Bernlef en De Coninck’. In: Internationale neerlandistiek 1, februari 2010, p. 9-22.
Ook toegankelijk via: http://www.internationaleneerlandistiek.nl/vol48/nr01/a02

‘De mier op hoge hakken. Toon Tellegen en Anne Provoost in Polen’. In: Literatuur zonder leeftijd, 81 (2010), p. 61-78.

2009

Irena Barbara Kalla, Herbert Van Uffelen, ‘”Kun je verdrinken in herinnering aan blauw?” Enkele gedachten over blauw, Yves Klein en literatuur.’ In: Judit Gera, Krisztina Törő, Roel Smit(red.), ‘In een grootsch verband’. Vergelijkende studies. Acta Neerlandica 7. Bijdragen tot de neerlandistiek Debrecen. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó 2009, p. 79-107.

Barbara Kalla & Phil van Schalkwyk, ‘Danksy die dinge. Die huis in die Self in enkele na-oorlogse Nederlandstalige en Afrikaanse gedigte’. In: Ronel Foster, Yves T’Sjoen en Thomas Vaessens (red.), Over grenzen. Een vergelijkende studie van Nederlandse, Vlaamse en Afrikaanse poëzie. Acco: Leuven/Den Haag 2009, p. 373-404.

2008

Barbara Kalla, Phil van Schalkwyk, ‘Danksy die dinge. Die huis en die Self in enkele na-oorlogse Nederlandstalige en Afrikaanse gedigte.’. In: Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, jg. 13, nr. 2 (2006) [verschenen in 2008], p. 3-31.

Irena Barbara Kalla, ‘Ruimte en identiteit. Huis als lichaam-subject in de poëzie van de Vijftigers’. In: Irena Barbara Kalla, Bożena Czarnecka (red.) Neerlandistische ontmoetingen. Trefpunt Wrocław. Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2008, p. 275-287.

Irena Barbara Kalla, ‘Drie negentiende-eeuwse literaire portretten. Romantische geestesgesteldheid in het denken over de scheppende kunstenaar en het scheppingsproces’. In: Neerlandica Wratislaviensia XVII, Acta Universitatis Wratislaviensis No. 3098, Wrocław 2008, p. 37-58.

Irena Barbara Kalla, ‘Het verinnerlijkte landschap. Over het lezen van de ruimtein de poëzie van AdZuiderent en Willem van Toorn’. In: Zdenka Hrnčířová, Ellen Krol, Kees Mercks, Jan Pekelder en Jesse Ultzen(red.), Praagse Perspectieven 5. Handelingen van het Regionaal Colloquium Neerlandicum van Midden-Europa aan de Karelsuniversiteit te Praag op 20, 21 en 22 september 2007, speciaal nummer. Universitaire pers, Praag 2008, p. 373-388.

2007

Irena Barbara Kalla, "Człowiek w jedności ze światem. Starość i przemijanie w poezji Rutgera Koplanda". In: Józef Olejniczak, Stanisław Zając (red.), Starość raz jeszcze. Agencja Artystyczna Para, Katowice 2007, p. 226-242.

Irena Barbara Kalla, “Volwassen worden met gedichten. Over grensoverschrijdingen in overbruggingspoëzie”. In: AMOS - Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek in Midden- en Oost-Europa (Amos-ETVN) Jg. 4, 3-september 2007. http://www.ned.univie.ac.at/CMS/Comenius/Amos/Tijdschrift/September_2007/

Irena Barbara Kalla, "Van ruimtelijke waarneming naar de ruimte van het gedicht. Over het ‘huis’ in gedichten over het scheppingsproces". In:
neerlandistiek.nl 07.08.d (oktober 2007), s. 1-8. http://www.neerlandistiek.nl/07.08d/

Irena Barbara Kalla, Receptie van Harry Mulisch in Polen. In: Werkwinkel 2 (1) 2007, p. 33-49.

Irena Barbara Kalla,Volwassen worden met gedichten. Over grensoverschrijdingen in overbruggingspoëzie”. In: Irena Barbara Kalla, Bożena Czarnecka (red.) Volwassen worden. Cultuurverschijnsel en literair motief. Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2007, p. 123-139.

Irena Barbara Kalla, “Het Journaal van Bontekoe en de colleges Nederlandse taal en literatuur aan de Universiteit van Wrocław”. In: Literatuur zonder leeftijd, 72 (2007), p. 37-56.

Irena Barbara Kalla, “Recepcja literatury niderlandzkiej, na przykładzie Harry’ego Mulischa”. In: Agata Zawiszewska, Aneta Borkowska (red.), Nie tylko Zachód. Recepcja literatur obcych w czasopismach polskich XX wieku. Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask-Szczecin-Toruń 2007, p. 31-42.

2006

Barbara Kalla, “Op zoek naar het kleine meisje. Over ‘Anna op de blauwe steen’ van Kristien Hemmerechts”.In: AMOS - Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek in Midden- en Oost-Europa (Amos-ETVN), Jg. 3, 4-2006.  http://www.ned.univie.ac.at/CMS/Comenius/Amos/Tijdschrift/December_2006

2005

Barbara Kalla, “De regio en de streek in de Nederlandse poëzie”.In: Zofia Klimaszewska (red.), Culturele identiteit in het nieuwe Europa. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, p. 83-90.

Barbara Kalla, “Het prozaïsme van de poëzie en de poëzie van het proza. De antinomie proza- poëzie in de negentiende-eeuwse literaire kritiek.” In: AMOS - Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek in Midden- en Oost-Europa (Amos-ETVN) Jg. 2, 1-2005
http://www.ned.univie.ac.at/CMS/Comenius/Amos/Tijdschrift/Maart_2005/

2004

Barbara Kalla, “Het prozaïsme van de poëzie en de poëzie van het proza. De antinomie proza- poëzie in de negentiende-eeuwse literaire kritiek.” In: Thesaurus polyglottus et flores quadrilingues. Festschrift für Stanisław Prędota zum 60. Geburtstag, herausgegeben von Stefan Kiedroń und Agata Kowalska-Szubert, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2004, p. 583-593.

2003

Lucia Thijssen, Polska i Niderlandy: 1000 lat kontaktów, przekładu na język polski dokonał zespół pod redakcją dra Jerzego Kocha z Uniwersytetu Wrocławskiego w składzie Bożena Czarnecka, Alicja Dehue-Oczko, Anita Frank, Marzanna Jóźwiak-Kotynia i Barbara Kalla; uzupełnienia i zmiany Jadwiga Tyszkiewicz-Pol z Oegstgeest, [wydanie drugie poprawione i uzupełnione], Walburg Pers: Zutphen 2003.

2002

Barbara Kalla, “Inhoudelijke en formele aspecten van teksten als litarair programma”. In: Acta Neerlandica. Bijdragen tot de Neerlandistiek Debrecen, Debrecen 2002, p. 67-74.

2000

Barbara Kalla, “Kameleon in de herfsttuin. Nederlandstalige poëzie in extramurale context.” In: Amos II. Interculturaliteit. Interculturele aspecten van de Neerlandistiek in Midden- en Oost-Europa, Bratislava 2000, p. 61-69.

1998

Barbara Kalla,  “Gedachten over literaire vernieuwing in de Vlaamse literaire tijdschrif­ten 1825-1860”. In: Neerlandica Wratislaviensia X, Wrocław 1998, p. 101-108.

1997

Barbara Kalla, “Bohemen in ‘Kunst- en Letterblad’ en in ‘De Taalstrijd hier en elders’”. In: Handelingen Symposion 75 jaar neerlandistiek in Praag, Praag 1997, p. 149-163.
Barbara Kalla, Verschillen tussen het Romantisme in Polen en in de Lage Landen in didactisch perspectief. In: Amos I. Ac­ta Comenii, Societatis Neerlandicorum Europae Centralis et Orientalis Didactiek van de Nederlandse taal en cultuur in Midden- en Oost-Europa, Olomouc 1997, p. 33-37.
Lucia Thijssen, Polska i Niderlandy: 1000 lat kontaktów, przekładu na język polski dokonał zespół pod redakcją dra Jerzego Kocha z Uniwersytetu Wrocławskiego w składzie Bożena Czarnecka, Alicja Dehue-Oczko, Anita Frank, Marzanna Jóźwiak-Kotynia i Barbara Kalla. Walburg Pers: Zutphen 1997.

1995

Barbara Kalla, “Programma's van de romantiek in Nederland en in Polen”. In: Neerlandica Wratislaviensia VIII, Wrocław 1995, p. 25-33.

    POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY

PERSOONLIJKE GEGEVENS
PROJECTEN, ONDERZOEK
ONDERWIJS
PUBLICATIES
CONGRESSEN
OVERIGE ACTIVITEITEN