Praktyczne informacje dla studentów i pracowników KFN

Koordynator programu Erasmus+ w KFN:

dr Małgorzata Dowlaszewicz
e-mail: malgorzata.dowlaszewicz@uwr.edu.pl
Terminy konsultacji koordynatora są podane na stronie usos.web

Komunikat Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie wyjazdu na studia i praktyki [LINK]

Studia
Regulamin rekrutacji [LINK]
Podanie o przyznanie stypendium ERASMUS+ [LINK]
Skala ocen [LINK]
Formularz rozliczenia wyjazdu [LINK]
Regulamin rozliczenia wyjazdu [LINK]

Praktyki
Regulamin rekrutacji [LINK]
Podanie o przyznanie praktyki ERASMUS+ [LINK]

Wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe

Informacje na temat wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych dla pracowników UWr. znajdują się na stronie https://international.uni.wroc.pl/pl/wyjazdy-pracownikow.

Umowy dwustronne [LINK]

 

CEEPUS
Informacje o programie CEEPUS są dostępne na stronie głównej CEEPUS:

https://www.ceepus.info/

oraz na stronie:
https://international.uni.wroc.pl/pl/programy-wymiany/inne-oferty-stypendialne/porozumienie-ceepus-ii

Pozostałych informacji udziela koordynator w godzinach konsultacji.

Koordynator programu CEEPUS w KFN:

dr Małgorzata Dowlaszewicz
e-mail: malgorzata.dowlaszewicz@uwr.edu.pl
Terminy konsultacji koordynatora są podane na stronie usos.web